МАСТЕР АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

У ПОСТУПKУ АKРЕДИТАЦИЈЕ

МОДУЛ

АВАНТУРИСТИЧKИ ТУРИЗАМ

 

Мастер академске студије Туризам (једна година, 60 ЕСПБ) (у поступку акредитације)
Излазно звање: Мастер менаџер, са ближим одређењем у Додатку дипломе – Авантуристички туризам

Туризам је динамична индустрија која се непрекидно унапређује, јер има јасно дефинисан циљ – стварање најприкладније туристичке понуде која ће у потпуности одговорити на захтеве туристичке тражње. Управо је, на туристичком тржишту, присутно изузетно много туристичких дестинација које карактеришу специфични туристички атрибути, а које је неопходно пажљиво, самоуверено и храбро организовати и водити. С тога, запослени у туризму имају важан задатак, а то је да својим стеченим знањем, смелим и креативним идејама створе идеалне услове на дестинацији који ће привући туристе. Дакле, кључ је да се првенствено привуку, а потом, кроз представљање занимљивих чињеница и саопштавање предности дестинације у односу на конкуренте, задрже туристи.

Отуд, узимајући у обзир све наведене пожељне особине, као и захтеве са којим се суочавају запослени у туризму, Департман за географију, туризам и хотелијерство доноси освежење и новину у план и програм и поносно истиче нови МАС – Мастер академске студије – Авантуристички туризам.

У склопу овог модула, оба семестра су организована тако да студенти поред обавезних, имају прилику да бирају и изборне предмете, а спрам својих афинитета. Наиме, током првог семестра, предодређена су три обавезна, као и један изборни предмет. Управо, студенти ће, похађајући наставу из обавезних предмета, имали прилику да се упознају са фундаменталним карактеристикама, неопходним за успешно туристичко вођење и организовање тура у природи, као и специфичностима узајамног односа између туризма и дивљег света. Све наведено, научено и савладано у студентској клупи, студентима ће послужити као темеље и неоспорне компетенције за успешно обављање свих функција које се налазе у опису посла једног менаџера у туризму. Затим, трећи обавезан предмет, под називом Завршни рад – истраживање, представља прву фазу у припреми коначног, завршног мастер рада. Дакле, студент ће имати прилику да се опроба у улози истраживача, али и да пробуди своју љубопитљивост, креативно размишља и решава истраживачке проблеме.

Kада је реч о изборном предмету у првом семестру, студентима се пружа могућност да одаберу један од четири понуђена предмета (Фотографисање природе, Одрживи развој ловног туризма у Европи, Управљање пројектима у туризму и хотелијерству, Пословни и академски енглески језик). Сваки од њих, студентима ће послужити као одлично средство за проширивање видика, надоградњу већ стеченог знања, као и за задовољење личних интересовања.

Током другог семестра, студенти су у обавези да полажу три обавезна, као и два изборна предмета. Наиме, први обавезан предмет ће студентима усадити важност и оспособити их да на правилан начин управљају посетиоцима у заштићеним природним добрима. Наредни обавезни предмет се односи на Стручну праксу. Дакле, студенти ће имати шансу да демонстрирају и примене стечено знање, али и стекну јаснији увид у то како запослени на конкретном радном месту решавају свакодневне задатке, захтеве и проблеме. Последњи обавезан предмет, под називом Завршни рад – израда и одбрана, односи се на другу фазу у писању коначног, завршног мастер рада. Управо, овај рад, представљаће круну једногодишњег студирања на мастер академским студијама и репрезентоваће сво акумулирано знање које је студент вредно прикупљао похађајући наставу.

Напослетку, изборни предмети (Географске основе активности у природи, Активни одмор у руралним срединама, Екстремни спортови као туристичка понуда, Менаџмент природних ресурса у туризму, Бициклистички и пешачки туризам) у другом семестру су ту да студентима надограде стечено знање и продубе стручно знање из одабране области – Авантуристички туризам.

 

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.