ДЕМОГРАФСKА ИСТРАЖИВАЊА

 


Чланови истраживачке групе:

др Анђелија Ивков Џигурски, редовни професор
др Милка Бубало Живковић, редовни професор
др Тамара Лукић, редовни професор
др Љубица Ивановић Бибић, редовни професор
др Даниела Арсеновић, ванредни професор
др Бојан Ђерчан, ванредни професор
др Милица Соларевић, ванредни професор
msc Милена Секулић, истраживач сарадник


Контакт особа:

др Даниела Арсеновић, ванредни професор

е-маил: daniela.arsenovic@dgt.uns.ac.rs


Историјат истраживања:

Демографска истраживања имају дугу традицију на Департману за географију, туризам и хотелијерство и везују се за 1969. годину када је основан Природно-математички факултет у чијем саставу је од самог почетка катедра за географију.
Група за демографска истраживања бави се проучавањем становништва са различитих аспеката.  Основна делатност групе је представљање и имплементација научних резултата у ширу друштвену заједницу.

Истраживања обухватају велик број савремених проблема становништва:

  • Подаци и извори података о становништву
  • Динамика кретања становништва
  • Старење становништва
  • Миграције становништва
  • Морталитет становништва
  • Фертилитет становништва
  • Популациона политика становништва

Организоване конференције:

Суорганизатори симпозијума “Берислав Бета Берић”, који се од 1997. године одржава сваке две године. Симпозијум се организује у сарадњи са Матицом српском и Владом АП Војводине, Секретаријатом за здравство, социјалну политику и демографију.


Сарадња:

Развијање научне и стручне сарадње, на националном и међународном нивоу, је један од приоритета у раду групе. Чланови групе су кроз различите програме (ИПА, ЦОСТ, Билатерална сарадња, Ерасмус+) остарили и остварују значајну сарадњу са Универзитетима и истраживачким групама у региону и другим европским земљама. Поред тога, група је развила и сарадњу и са: Друштвом демографа Србије, а значајну сарадњу група остварује и са покрајинским Секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.