Постанак и рад Библиотеке везује се за оснивање Катедре за географију. Данас смо у саставу Департмана за географију, туризам и хотелијерство, на ИИ спрату Природно-математичког факултета у Новом Саду. Уз преко 18.000 књига, у библиотеци се чува више од 330 наслова часописа, у око 12.000 свезака. Корисницима је на располагању 6.500 географских карата и секција различитих размера. У библиотеци се чувају и сви радови одбрањени на Департману – како у писаној тако и у електронској форми. У електронском каталогу је око 26.000 записа монографских публикација, рукописа, часописа, чланака из часописа… и тај број се свакодневно увећава уносом нових публикација и ретроспективном каталошком обрадом публикација из постојећих фондова. Каталог је доступан на сајту Департмана.

  • Редовни чланови библиотеке су сви студенти и постдипломци. За учлањење је потребно да донесете индекс. Редовни чланови библиотеке су и сви запослени на Департману. Кориснички налог за онлајн каталог активира се у библиотеци.
  • Сви остали корисници (пензионери, научни радници и студенти са других департмана ПМФ-а и факултета, као и матуранти) имају статус привремених чланова. За учлањење је потребна лична карта, а матурантима и потврда од школе.

Учлањење је без надокнаде, а чланови су дужни да поштују правила Библиотеке.

Радно време са корисницима је од понедељка до петка, од 8 до 18 часова.
Библиотекари: Јасна Татић (jasna.tatic@dgt.uns.ac.rs) и Драгана Лазић (dragana.lazic@dgt.uns.ac.rs)
Телефон библиотеке : 021/485 2841
Емаил: biblioteka@dgt.uns.ac.rs

Начин рада Библиотеке ДГТХ

  • Читаоница је отворена за кориснике, радним данима, од 8 до 19 часова. У њој се налази 5 рачунара и 12 места за рад и учење.
  • Кориснички налог за коришћење онлајн каталога активира се у библиотеци приликом уписа, а постојећи корисници могу га је активирати и накнадно, лично или мејлом.
  • Све публикације које постоје у библиотеци у електронској форми можете добити мејлом – уз њихове сигнатуре у каталогу пише  ЦД или ПДФ. Оно што не постоји у електронској форми задужујете на уобичајен начин.
  • Уколико желите да задужите књиге, пожељно је да их резервишете мејлом или телефоном.
  • Потврду да немате дуговања у библиотеци добијате након што испоштујете процедуру слања дипломског рада на info@dgt.uns.ac.rs . Уз послат рад наведите свој кориснички број у библиотеци, јер треба да проверимо Ваша задужења. Потврда се добија скенирана након провере рада. Како бисте избегли евентуално враћање рада на дораду због уочених грешака, молимо Вас да погледате пример обрасца за израду кључне документације (КДИ) на сајту Департмана. Оригинал потврде се подиже у библиотеци, тек након постављања рада на е-портал, а упутство је на овом линку:
    http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/potrebna-dokumentacija/postavljanje-zavrsnog-rada-upustvo.pdf
  • За све додатне информације на располагању смо Вам. Можете нам се обратити мејлом, телефоном или доћи у библиотеку.

Коришћење радова одбрањених на Департману у електронској форми

Да бисте добили радове који постоје у електронској форми (видљиво у каталогу – уз сигнатуру пише ЦД), потребно је да библиотеци мејлом доставите захтев у којем ћете обавезно навести :

СИГНАТУРУ рада који Вам је потребан, Ваше ИМЕ И ПРЕЗИМЕ и КОРИСНИЧКИ БРОЈ У БИБЛИОТЕЦИ (уписан у индексу као “Библ. …”)

По једном захтеву (дневно) могуће је затражити 3 рада, тако да Вас молимо да направите избор онога што желите да користите. Сви захтеви се евидентирају кроз библиотечку циркулацију (као коришћене публикације).

Не шаљемо мејлом радове доступне на е-порталу ПМФ-а, као ни докторске дисертације које су доступне у ЦРИС репозиторијуму на адреси:
http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf

Из каталога имате линк ка тим публикацијама.

Захтев за радове у електронској форми упутити на  biblioteka@dgt.uns.ac.rs

КоБСОН сервиси

Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) омогућава доступност страним часописима (у бази је преко 35000 часописа) и књигама (близу 160.000 електронских књига). Приступ пуном тексту чланака из часописа омогућен је на академској рачунарској мрежи, па тако и у нашој библиотеци. Запосленима на Универзитету и стипендистима Министарства науке, омогућен је приступ од куће. Могућа је и међубиблиотечка позајмица са иностранством, односно библиотекама које имају публикације које нису електронски доступне, а потребне су Вам.

Информишите се о томе на страници КоБСОН-а: http://kobson.nb.rs

 

Цетрална библиотека УНС

Цетрална библиотека УНС има фонд од око 30.000 књига и око 600 наслова часописа. Такође, она одржава и ЦРИС – репозиторијум одбрањених докторских дисертација Универзитета у Новом Саду.  Смештена је у згради Ректората, у улици Др Зорана Ђинђића 1.

Први општи информациони центар о Европској унији у Србији, отворен у оквиру информационе стратегије Европске уније “ЕУ у свету”, нашао је свој простор у Централној библиотеци УНС. Европска комисија бесплатно снабдева Инфо-центар о ЕУ публикацијама институција ЕУ или омогућава бесплатан електронски приступ до њих.

Више информација о раду Централне библиотеке УНС на сајту : https://www.uns.ac.rs/index.php/clanice/centri/centralna-biblioteka

 

СЦИндекс

Сервис Центра за евалуацију у образовању и науци саставни је део интегрисаног система библиографских научних информација Србије. Садржи преко 81.000 чланака од којих је већина у виду пуног текста, објављених у 233 различита домаћа часописа од 2000. надаље, односно, у друштвеним наукама, од 1991. године.

Ту ћете наћи у пуном формату, између осталих, следеће часописе: Демографија, Иновације у настави, Истраживања у педагогији, Комуникације, медији, култура, Маркетинг, Настава и васпитање,  Сербиан Јоурнал оф МанагементТИМС. Ацта, Зборник радова ПМФ – Географски институт (Београд)…

Веб адреса: http://scindeks.ceon.rs/

 

Виртуелна библиотека Србије

Претраживањем овог сервиса омогућен је приступ информацијама у више од 200 библиотека у Србији (више од 40.000 линкова до е-извора, преко два милиона књига, преко милион чланака…). Погледајте шта има у Библиотеци Матице српске, Народној библиотеци у Београду и у другим библиотекама у Србији.
Веб адреса: https://sr.cobiss.net/

Pristup E-biblioteci UNWTO

Нашем Департману је као придруженом члану УНWТО одобрен приступ УНWТО е-библиотеци. Ова библиотека садржи највећи број публикација и извештаја из области туризма на свету. Да бисте приступили е-библиотеци, потребно је само да са било којег рачунара на нашем Департману (укључујући и библиотеку Департмана) посетите страницу www.e-unwto.org и систем ће Вас аутоматски препознати и моћи ћете да читате и преузимате сва документа.
Сви корисници су дужни да поштују Услове и правила коришћења е-библиотеке, који се могу прочитати овде: https://www.e-unwto.org/

 

НаРДуС

НаРДуС је заједнички портал свих докторских дисертација и извештаја комисија о њиховој оцени, на универзитетима у Србији. Установљен је на основу Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању донетог септембра 2014. године.
Веб адреса: http://nardus.mpn.gov.rs/

 

Дигитални архив издања САНУ

Дигитални архив издања САНУ – ДАИС је заједнички дигитални репозиторијум Српске академија наука и уметности и института чији је оснивач САНУ. ДАИС омогућава отворени приступ издањима Академије и института САНУ, као и научним радовима сарадника запослених у институтима САНУ. Садржи више од 7.600 наслова, односно публикације преко 3.500 аутора.

Веб адреса: http://dais.sanu.ac.rs/