ванредни професор

др Игор Стаменковић

igor.stamenkovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 24. август 1978., Славонски Брод, Република Хрватска.
Дипломирао је 2004., магистрирао 2009. (назив тезе: „Однос хришћанских цркава према верском туризму“) а докторирао је 2014. из области Управљања догађајима (назив дисертације: „Мулти-стејкхолдерски приступ ефективности организације догађаја као фактор успешности дестинацијског туристичког производа“). 

Контакт:

Тел: +381 21 485 2839 
Термини консултација; среда: 11:30-13:00ч у кабинету бр. 10

Звања:

 • 2005 – Асистент-приправник, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.
 • 2010 – Асистент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015 – Доцент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2020 – Ванредни професор, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Област интересовања и научног истраживања:

 • религијски туризам (социологија религије, међурелигијски дијалог, мир кроз туризам)
 • менаџмент догађаја и пословног туризма (МИЦЕ, догађаји, конгресни туризам)
 • еко-рурални туризам (одрживи туризам у заштићеним природним добрима и руралним просторима)
 • анимација у туризму (промоција етнолошког и антрополошког наслеђа народа кроз организацију тематских аниматорских вечери – хуманитарног карактера)

Тренутно држи наставу из следећих предмета: 
 • Туризам и одрживи развој (основне студије);
 • Анимација и логистика у туризму (основне студије);
 • Рурални туризам (основне студије);
 • Религијски туризам (основне студије);
 • Основи управљања догађајима (мастер студије);
 • Управљање специјалним догађајима (мастер студије);
 • Туризам као агенс трансформације простора (мастер студије);
 • Управљање догађајима у културном туризму (мастер студије);
 • Стручна пракса – МАС (мастер студије);
 • Теренска настава В (мастер студије);
 • Стратешка партнерства и интерсекторско повезивање (докторске студије).

Остале важне информације

 • Страни језици: добро познавање енглеског и основно знање немачког и италијанског језика

Научни и истразивачки пројекти, радионице, чланства:

 1. Туристичка организација општине Оџаци и Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, (2007): Стратегија развоја туризма општине Оџаци“, руководилац пројекта: проф. др Владимир Стојановић.
 2. Стратегије развоја транснационалне сарадње Барања – Бачка“ у Западнобачком округу, (2007), Модератор о оквиру једне секције на радионици: „Tourismus in Workshop Sombor“,, 26–28. април, руководилац пројекта: Gemeinden Gemeinsam-Regionalkomitee Bodensee-Rhein и Општина Сомбор.
 3. Град Нови Сад и КЛЕР – Канцеларија за локални економски развој, (2009): „Стратегије привредног развоја Града Новог Сада“, учествовао у писању и изради у оквиру радне групе за „Унапређење туризма“ при сектору за привреду и туризам, руководилац пројекта: Игор Павличић.  http://www.novisad.rs/sites/default/files/attachment/strategija_privrednog_razvoja_grada_novog_sada.pdf
 4. Туристичка организација Града Новог Сада и Центар за истраживања и студије туризма, (2010): “Профилисање и унапређење различитих сегмената туризма у туристичкој дестинацији Нови Сад“, предавач на едукативним радионицама, руководилац пројекта: МСц Милан Ћулић.
 5. Академија женског предузетништва, Удружење за развој региона Хорна Нитра – Словачка, Општина Бачки Петровац и Општина Бачка Паланка, (2010): „Паметна инвестиција у програм доживотног учења жена“ – пројекат ЕУ у оквиру ширег пројекта “Јачање дијалога између организација цивилног друштва Србије и ЕУ”. Модератор и предавач на радионици 14. децембра 2010. у оквиру едукације: Рурални Спа/Wеллнесс туризам као развојни потенцијал општине Бачки Петровац. Теме 2 радионице: “Туризам и рурална подручја“ и „Међусобни однос туризма и пољопривреде у руралним пределима“, Бачки Петровац. http://www.ewa.org.rs/o-nama/projekti/id/20http://www.ewa.org.rs/sites/ewa.localhost/files/flajer_final_0.pdf
 6. Етно Сан, НВО – “Европа 2020 – пут опоравка“ (Опен Даyс 2010), Скупштина града Новог Сада, 10.02.2011. године, Нови Сад (модератор у секцији: Концепт паметног развоја), руководилац пројекта: Душанка Хорват.
 7. General secretary for the Republic of Serbia in the South East Europe (SEE) project – Transnational Cooperation Programme, IPA FLP 1, (01/03/2011-28/02/2014): “SY_CULTour: Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions”, (Application ID SEE/B/0017/4.3/X; Ref. No. 09SEE05/01/11/07; Contract number: 2011/274-864, Document reg.no: INTRA-5018416), Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute, руководилац пројекта: проф. др Јасмина Ђорђевић. http://www.sycultour.eu
 8. Публикација као резултат СЕЕ програма транснационалне сарадње на пројекту СY_ЦУЛТОУР: Група аутора, (2013): “The synergy of culture and tourism for the development of rural areas“, Partners of SY_CULTour project, ZRC Publishing, Ljubljana, ISBN: 987-961-254-485-0, UDCČ 338.48:008(1-22) http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=isbn:9612544859
 9. Влада АП Војводине, Универзитет у Новом Саду, ЈП “Национални парк Фрушка гора”, (2011): “Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до 2022. године”, члан експертског тима за писање, у групи за културно-историјско наслеђе. Скупштина АП Војводине усвојила је документ на седници одржаној 24. октобра 2011. године, координатор области: проф. др Лазар Лазић http://www.uns.ac.rs/sr/projekti/masterplan/masterplan20111223.pdf
 10. Секретар за ПМФ на републичком пројекту Министарства науке и технолошког развоја (2011-2014): “Друштвени односи Срба и Хрвата, национални идентитет и мањинска права са аспекта Европских интеграција” , број 47024. Руководилац пројекта: проф. др Саша Марковић са Педагошког факултета у Сомбору, а у пројекту учествују и Природно-математички, Филозофски, Пољопривредни и Факултет за европске студије из Новог Сада.
 11. Члан експертског тима у писању покрајинског пројекта (2011): “Студија изводљивости развоја екотуризма у заштићеним природним добрима Војводине (са посебним освртом на Рамсарска подручја)“, Фонд за заштиту животне средине Републике Србије и Покрајински секретеријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине – 401-00-624/2010-01/1 од 25.10.2010, ИСБН: 978-86-7031-226-5, руководилац пројекта: проф. др Владимир Стојановић.
 12. Одговорни уредник и члан тима у писању и припреми брошуре, “The Best of Novi Sad 2011 – Еxит теам, ТОНС, ДГТХ, УГОНС 1946, Футуризам (2011), ИСБН: 987-86-83535-92-7, УДК: 78.091.4 (497.113 Нови Сад) 011(036), руководилац пројекта: МСц Душан Ковачевић.
 13. Одговорни уредник и члан тима у писању и припреми брошуре, “The Best of Novi Sad 2012 – Еxит теам, ТОНС, ДГТХ, УГОНС 1946, Футуризам (2012), ИСБН: 987-86-915819-0-9, УДК: 908 (497.113 Нови Сад) 012(036), руководилац пројекта: МСц Душан Ковачевић.
 14. Руководилац пројекта који је део Акционог плана за унапређење туризма Д.1.13 – „Туристичка понуда верског туризма у граду Новом Саду, као део Стратегије привредног развоја града Новог Сада. Публикације на српском језику: „Нови Сад – Света места”, (2012), ИСБН: 978-86-7031-275-3, УДК: 338.48-6:2 (497.113 Нови Сад) (036). Публикација на енглеском језику: „Нови Сад – Сацред Ситес”, (2012), ИСБН: ИСБН: 978-86-7031-274-6, УДК: 338.48-6:2 (497.113 Нови Сад) (036). http://www.novisad.rs/sites/default/files/attachment/strategija_privrednog_razvoja_grada_novog_sada.pdf
 15. Члан тима на реализацији пројекта који је део Акционог плана за унапређење туризма Д.1.11 – „Тематске вечери као нови вид туристичке анимације у граду Новом Саду, као део Стратегије привредног развоја града Новог Сада. носилац: Природно-математички факултет – ДГТХ, у временском оквиру од 8 месеци реализоване су 2 аниматорска програма: „Војвођанска бајка“ – 3. новембар 2011, и „Игранција Толеранција, маштајмо и играјмо се заједно да бисмо се боље разумели” – 11. мај 2013,  руководилац пројекта: проф. др Анђелија Ивков Џигурски.
 16. Члан је организационог одбора и програмски коориднатор „Омладинског сајма – Youth Fair и Изи:т конференције”, Exit team, ТОНС, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 9-15. јула 2012, Нови Сад, руководилац пројекта: МСц Душан Ковачевић. http://youth-fair.com/o_sajmu.html
 17. Члан је организационог одбора и програмски коориднатор „Омладинског сајма – Youth Fair, Exit team, ТОНС, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 8-9. јула 2013, Нови Сад, руководилац пројекта: МСц Душан Ковачевић. http://youth-fair.com/o_sajmu.html
 18. Стојановић, Фаркаш, Јовановић, Стаменковић, (2013): „Активни одмор у Војводини – Покрени се, доживи, уживај”, УДК: 338.48(497.113)(036), ИСБН: 978-86-86703-75-0 и „ Active Holidays in Vojvodina – Move, Experience, Enjoy, УДК: 338.48(497.113)(036), ИСБН: 978-86-86703-76-7, Туристичка организација Војводине, Симбол, Петроварадин.
 19. ПМФ – носилац пројекта, Педагошки факултет у Сомбору – учесник на пројекту, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, (2013): „Културни туризам Војводине у функцији очувања националног идентитета националних мањина“, 15. јул 2013 – 15. јул 2014, Решење број: 114-451-3767/2013-02, руководилац пројекта: проф. др Снежана Бесермењи.
 20. Члан Оперативног тима у разради концепта наступа у области националне гастрономије и туризма пројекта: „ЕXПО МИЛАНО 2015“, према одлуци Владе Републике Србије бр. 390-3637/2013 (30.04.2013) и Генералног комесара Републике Србије бр. 119-01-132/2013-02 (28.06.2013) и Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација бр. 112-04-123/2013-02 (15.08.2013).
 21. Member of the researching team for writing the “Study of tourism market and local traditional products, Novi Bečej” – on the IPA Cross-border project named: “Discovery of our forgotten cultural and natural heritage in the Hungarian- Serbian border region”, ID number: CULT-NAT HERIT, HU-SRB/1203/2.1.2./117-2, on contract basis number 0601-87/5-31 from 28.05.2013. and for period 29.05.2013-31.08.2013. between Csólyospálos Local Government and Municipality of Novi Bečej, руководилац пројекта: Милан Кнежев, руководилац студије: проф. др Лазар Лазић.
 22. Монографија као резултат ИПА програма прекограничне сарадње на пројекту ЦУЛТ-НАТ ХЕРИТ: Група аутора, (2013): “Откривање нашег заборављеног културног и природног наслеђа у Мађарско-Српском пограничном региону/ Discovery of our forgotten cultural and natural heritage in Hungarian-Serbian border region, ИСБН: 987-86-7031-312-5, УДЦ: 316.722(497.1:439).
 23. Event Contact person for MICE organzation at the University of Novi Sad, in the Meeting Planner‘s Guide, (2011): „Meet in Novi Sad“, Tourist Organization of Novi Sad, pp. 16, ISBN: 978-86-88855-00-6.
 24. Event Contact person for MICE organzation at the University of Novi Sad, in the Meeting Planner‘s Guide, (2011): „SERBIA – Meeting Planner‘s Guide“, Serbia Convention Bureau – National Tourism Organization of Serbia, pp. 45, ISBN: 978-86-6005-184-6, UDK: 338.48(497.11)(036).
 25. Serbian – Slovenian bilateral project proposal for period 2014-2015Research area: Tourism, Title: „DEVELOPING TOURISM CLIMATE INDEX (TCI) IN SERBIAN AND SLOVENIAN TOURISTIC DESTINATIONS – CONNECTION BETWEEN CLIMATE AND TOURISM”, Faculty of Science, University of Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel management and Research centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute, руководиоци пројекта: проф. др Јасмина Ђорђевић и др Давид Боле.
 26. 3 сертификата – „Померајмо границе – програм отворених семинара о организацији сајамског наступа”, Новосадски сајам уз подршку – Покрајински секретеријат за привреду, Фонд за подршку промоцији извоза, Фонд за подршку инвестиција у Војводини ВИП, Привредна комора Војводине, три једнодневна семинара: 16. април, 28. мај и 10. јун 2010. године.
 27. Диплома Хелсиншког одбора за људска права “Школа за интеркултуралну комуникацију, људска права и ненасилно решавање конфликта”, завршни рад: Панонски парк мира, 17. септембар – 24. децембар 2011. Године, Философски факултет у Новом Саду, уз подршку ОЕБС-а (3 ЕСПБ бода).
 28. Сертификат: “Обука за вођење радионица” – у трајању од 16 сати, ТИМ – центар за истраживање и едукацију, март 2012, Нови Сад.
 29. Сертификат: “Тренинг асертивности” – у трајању од 20 сати, ТИМ – центар за истраживање и едукацију, мај 2012, Нови Сад.
 30. Сертификат: “Едукативни семинар – Односи са јавношћу и наступи у медијима” – у трајању од 8 сати, ТИМ – центар за истраживање и едукацију, мај 2012, Нови Сад.
 31. Сертификат: “Како умањити трему и побољшати свој јавни наступ?” – у трајању од 6 сати, ТИМ – центар за истраживање и едукацију, јун 2012, Нови Сад.
 32. Certificate of 18th Postgraduate CEI International Summer School of Cervia on: “Beyond Enlargment. The Wider Europe and the New Neighbourhood” course on “Sustainable Development, Green Economy and the Role of Civil Society Networks”, The University of Bologna, School of Political Science “Roberto Ruffilli”, Forli Campus and the Istituto per l’Europa Centro Orientale e Balanica – 2nd-15th September 2012.
 33. Certificate of successful active participation on the project: “Stop the Hate, do not hesitate!”, Beside III modules, 60 voluntary hours of work on Workshops and Brochure. Education Association, European Youth Foundation of the Council of Europe.

Одабране референце:

 1. Стаменковић, И. (2006): Религиозни туризам и православље, Помоћни уџбеник из предмета Културни туризам, ПМФ у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
 2. Стаменковић, И. (2003): Могућности за организацију сеоског туризма у Ковиљу, Рурални туризам и одрживи развој Балкана – Рурал Тоурисм анд сустаинабле девелопмент оф тхе Балканс, стр. 347-352, Други форум АЕЕРТ (Асоциатион оф еxпертс ин ецо-рурал Тоурисм), 25-27 мај 2003. године, Крагујевац.
 3. Стаменковић, И. (2005): Србија као православна туристичка дестинација у пост-туристичком добу, Зборник радова научног симпозијума “Србија и савремени процеси у Европи и свету” – Тара, стр. 723-730, 25-26. мај 2005. године, Београд.
 4. Стаменковић, И. (2006): Међуоднос географије и религије на примеру хришћанства, Први Конгрес српских географа – Српско географско друштво, стр. 967-974, секција 5, 19-22. октобар 2006. године – Сокобања, Београд.
 5. Stamenković, I. (2007): Religious Tourism in the light of Orthodoxy as a great opportunity for the Serbian Tourist Market, IX International Conference “STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE 21ST CENTURY”, University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, 25-26. May 2007., pp. 137-145, Ohrid.
 6. Stamenković, I., Bošnjak, Danica, Stamenković, Aleksandra, (2007): Geographic characteristics of soya production in agricultural areas of Vojvodina region, Geographica Pannonica n. 10, Geographical Journal, pp. 78-84, Department of geography, tourism and hotel managament, Novi Sad.
 7. Ivkov, Anđelija, Stamenković, I. (2008): The Implementation of the ”Bologna process” into the subject of Animation in Tourism, as a significant part of the Hotel industry products promotion, An International Journal of Multidisciplinary research for South-Eastern Europe, pp. 129-140, Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija – Croatia, WIFI Institut for Economic Promotion, Austrian Economic Chamber – Austria, Alexandreion Technological Educational Institution (T.E.I) of Thessaloniki – Greece.
 8. Стојановић, В., Стаменковић, И. (2008): Геотуризам у структури савремених туристичких кретања, Гласник Српског географског друштва, свеска 88, бр. 4, стр. 53-58, Београд.
 9. Stamenković, I., Plavša, J., Vujičić, M. (2009): The new era of faith tourism at the Fruska Gora mountain, Zbornik apstrakata Naučnog skupa: “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2009.”, str. 14, Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.
 10. Стаменковић, И., Стојановић, В. (2008): Принципи одрживог туризма у Специјалном резервату природе “Тителски брег“, Зборник 1. Симпозијума “Заштита природе у Србији”, 01-03. октобра 2008. године, Завода за заштиту природе Србије, Радна јединица Нови Сад, Нови Сад.
 11. Stamenković, I., Blešić, I., Pivac, T., Besermenji, S. (2011): Motives of Visits to Ethno Music Festivals, Interdisciplinary Review of Economics and Management 1,1, pp. 32-38., Pakistan.
 12. Blešić, I., Ivkov-Džigurski, A., Stankov, U., Stamenković, I., Bradić, M. (2011): Research of exspected and percived service quality in hotel management, Revista de turism – Journal of tourism, 11: 5, Romania.
 13. Blešić Ivana, Vujičić, M., Vasiljević, Đ., Besermenji Snežana, Stojsavljević, R., Stamenković, I. (2013): Identification and Analysis of Significant Factors Influencing Visitors Satisfaction at Heritage Sites – The Case of Serbian Medieval Fortresses, European Researcher – International Multidisciplinary Journal, ISSN: 2219-8229, E-ISSN: 2224-0136, Vol. 47, Issue: 4-3, pp. 986-998, UDC:33, Academic Publishing, House Researcher. http://www.erjournal.ru/journals_n/1367686326.pdf
 14. Stamenković, I., Jakšić Sandra (2013): Tourism potential valorisation of the old town centre in Sombor based on the Hilary Du Cros model, European Researcher – International Multidisciplinary Journal, ISSN: 2219-8229, E-ISSN: 2224-0136, Vol. 53, Issue: 6-2, pp. 1746-1754, UDC:33, Academic Publishing, House Researcher. http://www.erjournal.ru/journals_n/1373792704.pdf
 15. Blešić Ivana, Pivac Tatjana, Stamenković Igor, Besermenji Snežana (2013): Motives of Visits to Ethno Music Festivals With Regards to Gender and Age Structure of Visitors, Event Management – An International Journal, Vol.17, No.2, pp. 145-154(10), ISSN: 1525-9951, E-ISSN: 1943-4308, DOI: http://dx.doi.org/10.3727/152599513X13668224082387.
 16. Blešić Ivana, Pivac Tatjana, Đorđević Jasmina, Stamenković, I., Janićević, S. (2014): Cultural events as part of cultural tourism development. Case study: Sombor and Apatin (Serbia), Acta geographica Slovenica, 54-2, DOI: 10.3986/AGS54406, UDC: 913:338.48(497.113), 338.48-6:7/8(497.113), Article in press. http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/638
 17. Stojanović, V., Đorđević, J., Lazić, L., Stamenković, I., Dragićević, V. (2014): The principles of sustainable development of tourism in the Special Nature Reserve Gornje Podunavlje and their impact on the local communities, Acta geographica Slovenica 54-2. Ljubljana. DOI: 10.3986/AGS54407, UDC: 913:338.48(497.113), 338.48:712(497.113), Article in press. http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/640
 18. Jakšić Sandra, Stamenković, I. (2013): Contemporary ecotourism products in Ramsar sites in Bačka region (Vojvodina, Serbia), Conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2013, 26-27 September, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Collection of papers, pp. 553-562, ISBN: 978-86-7031-310-1. http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth2013/files/ctth2013cp.pdf
 19. Blešić, Ivana, Ivkov-Džigurski, Anđelija, Stankov, U., Stamenković, I., Bradić, M. (2011): Research of exspected and percived service quality in hotel management, Revista de turism – Journal of tourism, 11: 5, pp. 5-13, Romania, ISSN: 18442994. http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/view/63
 20. Zečević, B., Ćulić, M., Keup Mady, Stamenković, I. (2011): Tourism destination development: the role od congress industry in crises aftermath, ToSee – Tourism in South East Europe 2011. – 1st International Scientific Conference, Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact, 04 –07 May 2011, Opatija, Croatia, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija. pp. 361-368, ISSN: 1848-4050 (M33=1), UDK 338.486. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2168618
 21. Lukić Tamara, Pivac Tatjana, Košić Kristina, Stamenković, I., (2012): Tourism in the Valley of European Rivers, Comparing the Loire Valley and the Danube Valley in Serbia, Sociology study, Vol.2, No.3, pp. 179-188, ISSN: 2159-5526. http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/4/27/2012/2012042776809025.pdf
 22. Pantelić Milana, Stamenković, I., Purić-Samardžija Jelisaveta (2012): Development of Ecotourism and the importance of the preservation of the autochthon biotope in Pannonian plain on the area of the Special Nature Reserve ”Deliblato Sands”, Collection of papers of Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Vol. 41, pp. 235-247, UDC: 338.486-6:502/504, Novi Sad. http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue41/19%20Pantelic.pdf
 23. Tomić, N., Stojsavljević, R., Stamenković, I., Berić, D. (2013): The use of Geothermal Energy Recources in the Tourism Industry of Vojvodina (Northern Serbia), European Researcher – International Multidisciplinary Journal, ISSN: 2219-8229, E-ISSN: 2224-0136, Vol. 42, Issue: 2-3, pp. 443-454, UDC:33, Academic Publishing, House Researcher. http://www.erjournal.ru/journals_n/1362429593.pdf
 24. Pivac D. Tatjana, Blešić Ivana, Stamenković Igor, Besermenji V. Snežana (2011), Event management and consumer satisfaction in tourism industry, African Journal of Business Management, Vol. 5(34), pp. 13240-13248, 28 December, 2011, DOI: 10.5897/ AJBM11.1641, ISSN: 1993-8233, Academic Journals. http://www.academicjournals.org/ajbm/abstracts/abstracts/abstracts2011/28Dec/Pivac%20et%20al.htm
 25. Блешић Ивана, Пивац Д.Татјана, Бесермењи В.Снежана, Стаменковић Игор (2011): Да ли музички фестивали могу бити повод и модел за зближавање зараћених народа на простору Еx-југословенских Република (Пример: Сабор трубача у Гучи)?, Тематски зборник: Друштвени односи Срба и Хрвата, национални идентитет и мањинска права са аспекта европских интеграција, Сомбор, Педагошки факултет, Симбол, Нови Сад, 230 страна, стр.163-175, ИСБН: 978-86-6095-006-4.
 26. Stamenković Igor, Blešić Ivana, Pivac D. Tatjana and Besermenji V. Snežana (2011): Motives of Visits to Ethno Music Festivals, Interdisciplinary Review of Economics and Management 1,1 (2011), pp. 32-38, Oriental Journals, UAE. http://www.orientaljournals.org/document/2011/5.pdf
 27. Jakšić Sandra, Stamenković, I, Đorđević Jasmina, (2014): Impacts of Artificial reefs and diving tourism, Turizam – International Scientific Journal, Vol. 17, Issue: 4, pp. 155-165, ISSN: 1450-6661, E-ISSN: 1821-1127, UDC: 338.48, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad.
 28. Gredičak Tatjana, Demonja, D., Stamenković, I. (2013); Destination Competitiveness Focused On The Development Of Equestrian Tourism In CroatiaCollection of papers of the Conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2013, 26-27 September, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pp. 150-157, ISBN: 978-86-7031-310-1. http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth2013/files/ctth2013cp.pdf
 29. Jakšić Sandra, Stamenković, I. (2013): Contemporary ecotourism products in Ramsar sites in Bačka region (Vojvodina, Serbia), Collection of papers of the Conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2013, 26-27 September, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pp. 553-562, ISBN: 978-86-7031-310-1. http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth2013/files/ctth2013cp.pdf
 30. Pivac Tatjana, Tanasić Tamara, Stamenković, I., Blešić Ivana, Penić Mirjana (2013): Creation of a New Tourism product – Thematic routes ‘Along the roads of beer in Vojvodina Province’ (Serbia)Conference proceedings, 14h International Joint World Cultural Tourism Conference – Cultural Tourism: New and Differnent Way, pp. 207-221, 28-30 October, Hotel Park, World Cultural Tourism Association and Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad. http://www.kasct.co.kr/eng/con01.htm
 31. Besermenji Snežana, Stojanov Sanja, Vujičić, M., Stamenković, I. (2013): Application of analytic hierarchy process (AHP) on market appeal evaluation – Case study of archeological sites in Eastern Serbia, Conference proceedings, 14h International Joint World Cultural Tourism Conference – Cultural Tourism: New and Differnent Way, pp. ???, 28-30 October, Hotel Park, World Cultural Tourism Association and Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad. http://www.kasct.co.kr/eng/con01.htm
 32. Pantovic Milica, Stamenković, I. (2013): Tourism potential valorization of the river Danube in Novi Sad and its environment based on the Hilary Du Cros model, European Researcher – International Multidisciplinary Journal, ISSN: 2219-8229, E-ISSN: 2224-0136, Vol. 59, Issue: 9-2, pp. 2295-2305, UDC:33, Academic Publishing, House Researcher. Received: 13.08.2013 ID: 284. http://www.erjournal.ru/journals_n/1380907839.pdf