ванредни професор

др Милена Недељковић

milena.nedeljkovic3@gmail.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 28.10.1980. Београд.

Звање дипломираног економисте стекла је 2004. године, а дипломираног менаџера у туризму 2008. године. Магистарски рад из области менаџмента људских ресурса одбранила је фебруара 2006. године. Докторску дисертацију под називом: Истраживање мотивације и задовољства послом у организацији у условима транзиције, одбранила је марта 2009. године.


Контакт:

Емаил: milena.nedeljkovic3@gmail.com

Термини консултација: средом од 17-19ч


Звања:

 • Од фебруара 2010. – доцент на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Област научног истраживања

 • Менаџмент људских ресурса
 • Организационо понашање

Предмети:

 • Менаџмент људских ресурса (основне студије)
 • Принципи менаџмента (основне студије)
 • Економика туризма (основне студије)
 • Лидерство и мотивација (докторске студије)
 • Сервисна оријентација (докторске студије)

Одабране референце

 1. Hadžić Olga, Majstorović Nebojša, Nedeljković Milena, Perception of supervisor support, personality traits of employees and their satisfaction with work-related facets, Psihologija, 2009 42(3):375-392.
 2. O. Hadžić, M. Nedeljković, Investigation of job satisfaction in the state owned sector of Serbia, Environmental, Health and Humanity Issues in the Down Danubian Region, World Scientific, 2007, 317-326.
 3. I. Ćosić, M. Nedeljković, Selection of a management communication strategy during organizational changes, Strategic Management, Vol.3-4 (2007), 45-50.
 4. Olga Hadžić, Milena Nedeljković, Investigation of the communication satisfaction of employees during radical organizational changes of the public sector of Serbia, Management, Vol. 46(2007), 13-17.
 5. Слађана Недељковић, Драган Коковић, Милена Недељковић, Утицај националне културе на понашање потрошача и запослених у туристичком сектору- примена теорије Хофстеде-а, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2010; у штампи.
 6. Хаџић, О. Грубић-Нешић, Л., Недељковић, М. (2007), Истраживање корелације димензија личности запослених и њиховог задовољства послом у условима транзиције, у монографији Психологија и друштво (М. Биро и С. Смедеревац уредници), Филозофски факултет у Новом Саду, 245-274.
 7. С. Черовић, С. Недељковић, М. Недељковић, Значај организационе културе за квалитет хотелске услуге, Хотеллинк, Београд, 2007, 531-539.
 8. Недељковић М.,Недељковић С.(2004), Акција ревитализације манастира Ђурђеви Ступови и њен значај за развој верског туризма у нашој земљи, Туризам број 8., 71- 74.