DIGinGEOteach

 

У оквиру програмске активности “Развој високог образовања” Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2020/2021. годину препознат је и пројекат “Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника” (DIGinGEOteach). Носилац пројекта је Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, а руководилац пројекта је проф. др Анђелија Ивков Џигурски.

Основна идеја пројекта је унапређење методичких предмета и прилагођавање образовног и истраживачког процеса концепту перманентог образовања, наглашене мулти и интердисцплинарности, иновативности и апликативности. Унапређење дигиталних компетенција студената/будућих наставника за креирање методичких припрема и оспособљавање за примену савремених метода и техника у настави географије и примене ИКТ-а у процесу осмишљавања, реализације и вредновања класичног наставног процеса и наставе на даљину.

Основни циљ је иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника. Студенти/будући наставници географије на студијском програму Дипломирани професор географије, главни су актери у оквиру овог Пројекта, јер учествују у бројним пројектним активностима. Активности се реализују у оквиру наставних предмета Иновације у настави географије и Наставни објекти и средства рада у настави географије. Реализоване су бројне активности, где су студенти имали девет радних задатака: од примене рачунара у настави и израде Поwер Поинт презентација за потребе наставе, преко израда наставних припрема и реализације часова за пројектну и интерактивну наставу; израда мапа ума за часове географије, осмишљавање и реализовање дебата у настави и претварање учионице у театар до израде тестова за примену енигматских игара у настави, израде и примене QР кодова, различитих врста онлине тестова и упитника за утврђивање и проверу знања.

Како су за потребе реализације овакве наставе преко пројекта обезбеђени таблети и ВР наочаре за сваког студента до краја семестра они су имали могућност да учествују и у активностима у којима су стекли знање из области онлине и наставе на даљину, технике снимања видео записа и његовог коришћења у функцији наставе. Испробали су најкорисније алате за онлине наставу и упознали се са могућностима примене ВР (виртуал реалитy) у настави помоћу ВР наочара. На крају пројектног циклуса будући наставници применили су стечено знање и уз своје професоре и асистенте проф. др Анђелију Ивков Џигурски, проф. др Љубицу Ивановић Бибић, доц. др Смиљану Ђукичин Вучковић и др Јелену Миланковић Јованов показали дигиталне компетенције у оквиру симулације школског часа.