Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине

Назив пројекта: Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине

Број пројекта: 142-451-2615/2021-01/2

Укупан буџет пројекта: 901.730,00 РСД

Пројекат финансиран од стране: Аутономне покрајине Војводине, Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Чланови пројекта: др Ивана Блешић (руководилац), др Милка Бубало Живковић, др Тамара Лукић, др Татјана Пивац, др Бојан Ђерчан, др Сања Ковачић, др Марија Цимбаљевић, др Дајана Бјелајац

Градови су одувек били и остали средиште културе, економије, политике и друштва. Разноликост, ужурбаност, креативност, естетика, културне, економске и социјалне могућности, чине градове узбудљивим и динамичним, али са друге стране, градови су средишта највећих проблема човечанства. Они су центри велике незапослености, сиромаштва, криминала, мноштва људи на малом простору, велике загађености животне средине и сл. Данас су градови средње величине у фокусу, нарочито у Европи. Ови градови се боре за своје место и свој пут ка глобалном, модерном тржишту са великим космополитским градовима. Ова борба није ни мало лака и зато се они довијају на разне начине, користећи креативност и иновативност, као адуте у свом урбаном развоју. Тако су управо градови средњих величина, у западној Европи, Америци, а сада и шире, колевка напретка и планског преласка са производне економије на економију услуга.

Циљеви пројекта су:

 • Утврђивање проблема градова у Војводини и праваца њиховог решавања на основу разговора са становништвом и теренског истраживања
 • Могући путеви формирања одрживих градова кроз еколошки, друштвени, економски и културни аспект.
 • Остваривање прекограничне сарадње кроз размену мишљења, искустава и добијених научних резултата у решавању истих и сличних проблема.
 • Указивање на значај управљања новим технологијама и подацима у циљу експлоатације доследних и поузданих података у реалном времену.
 • Утврђивање квалитета живота у градовима.
 • Утврђивање концептуалног оквира креативног града (колико су другачији, иновативни и атрактивни својим грађанима а самим тим и туристима).
 • Дефинисање могућег модела развоја урбаног туризма који има потенцијал да на ефикасан и ефективан начин допринесе повећању атрактивности градске дестинације.

Списак објављених радова у склопу пројекта:

 • Šagovnović, I., Pivac, T. and Kovačić, S., 2022. Examining antecedents of residents’ support for the European Capital of Culture project–event’s sustainability perception, emotional solidarity, community attachment and brand trust. International Journal of Event and Festival Management. https://doi.org/10.1108/IJEFM-02-2021-0009
 • Blešić, I., Pivac, T., Kovačić, S., Cimbaljević, M., Lukić, T., Bubalo Živković, M., Đerčan, B. and Bjelajac, D., 2022. Place Attachment, Cultural Involvement, and Residents’ Attitudes towards Tourism Development: The Case of Novi Sad, the European Capital of Culture 2022. Sustainability, 14(15), p.9103. https://doi.org/10.3390/su14159103
 • Gatarić, D., Đerčan, B., Živković, M.B., Ostojić, M., Manojlović, S., Sibinović, M., Lukić, T., Jeftić, M., Lutovac, M. and Lutovac, M., 2022. Can Depopulation Stop Deforestation? The Impact of Demographic Movement on Forest Cover Changes in the Settlements of the South Banat District (Serbia). Frontiers in Environmental Science, p.418. doi: 10.3389/fenvs.2022.897201
 • Gatarić D, Đerčan B. Development, state and perspectives of urban geography with special review of Serbia. Zbornik Matice srpske za drustvene nauke. 2022(181):95-109. https://doi.org/10.2298/ZMSDN2281095G
 • Anđelković, Ž., Kovačić, S., Bratić, M., Vujičić, M.D., Stankov, U., Pavluković, V., Dragin, A., Pivac, T., Ivkov Džigurski, A., Ivanović Bibić, L. and Zadel, Z., 2022. Museum Tour Guide Performance: A Visitor Perspective. Sustainability14(16), p.10269. https://doi.org/10.3390/su141610269

Запратите друштвене мреже: Фејсбук и Инстаграм