САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

 

Циљ сарадње са привредом је подстицање трансфера знања и стварање дугорочних партнерстава. Активности и услуге намењене привреди обухватају:

 

ТУРИЗАМ

 • Развој компетенција људских ресурса у привреди Србије;
 • Kонсултантске услуге из области туризма;
 • Израда стратегија развоја туризма одређених туристичких дестинација, општина или регија;
 • Израда студија изводљивости развоја туризма појединих туристичких дестинација;
 • Учествовање на креативним радионицама и округлим столовима;
 • Чланство у комисијама за оцену квалитета услуга у туристичком сектору.
 • Организовање научних и стручних скупова.

 

Контакт:

Др Kристина Kошић | 021/485-2835 kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs

 

KУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

 • Брендирање и маркетинг локалитета културног наслеђа;
 • Анализа тржишта, евалуација и очување културног наслеђа;
 • Мерење утицаја европских културних престоница;
 • Kонсултантске услуге у вези са употребом информационо-комуникационих технологија (ИKТ) у културном туризму.

Контакт:

Др Татјана Пивац | 021/485-2835 tatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs

 

ЛОВНИ ТУРИЗАМ

 • Израда студија изводљивости, планова и програма реинтродукције и насељавања дивљачи у ловишта;
 • Увођење ГИС-а у све фазе ловног газдовања и дигитализација ловишта;
 • Израда пројеката за изградњу узгојних и производних објеката;
 • Израда студија о развоју ловства и ловног туризма у земљи и иностранству;
 • Припрема сајмова, изложби трофеја и других ловачких манифестација;
 • Едукација за поједине области из ловства о узгоју и заштити дивљачи у ловиштима као и консалтинг у области ловства и ловног туризма;
 • Едукација водича у ловном и оутдоор туризму;

Контакт:

Др Зоран А. Ристић | 021/485-2786 zoran.ristic@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs

 

ХОТЕЛИЈЕРСТВО

 • Обука за примену софтверског пакета Мицрос Фиделио Суите8 (Орацле Хоспиталитy Суите8) који представља флексибилан софтверски пакет, дизајниран да максимално повећа ефикасност хотелског пословања;
 • Обука из барског пословања;
 • Радионице из области познавања и сензорике вина и других пића;
 • Израда студија изводљивости изградње хотела и ресторана;
 • Kосултатнтске услуге из области хотелијерства и ресторатерства;
 • Сарадња са стручним удружењима у циљу пружања конкурентске предности полазницима на обукама;
 • Учешће у комисијама за оцену квалитета услуга у угоститељско-туристичком сектору;
 • Подршка за теам буилдинг и корпоративне догађаје.

Контакт:

Dr Ivana Blešić | 021/485-2835 ivana.blesic@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs

 

ГАСТРОНОМИЈА

 • Тренинг запослених за рад у угоститељским кухињама и у раду са храном;
 • Обука о пословању по принципима ХАЦЦП система у угоститељству;
 • Обука о сензорном квалитету јела, упаривању хране и вина и методама топлотне обраде хране;
 • Kосултатнтске услуге из области квалитета хране, припреме и производње хране у угоститељству;
 • Kонсултаске услуге у области планирања гастрономске понуде, организације рада у угоститељским кухињама и менаџемета;
 • Селекција студената и осталих кадрова за одређене радне позиције у угоститељству;
 • Подршка и консалтинг у организацији и реализацији гастрономских такмичења и догађаја;
 • Израде студија изводљивости за угоститељске објекте за пружање услуга хране и пића.

Контакт:

Др Драган Тешановић| 021/485-2786 dragan.tesanovic@dgt.uns.ac.rs | www.dgt.uns.ac.rs