• Семинари за наставнике и професоре географије
  • У  каталозима програма (хттпс://зуов.гов.рс/каталози-програма-сталног-струцног-усаврсавања/) струцног усавршавања запослених у образовању налазе се акредитовани семинари Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математицког факултета из Новог Сада, намењени наставницима и професорима географије.
  • До сада је акредитовано 11 семинара:
   1. Гис, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање, (292/03);
   2. Едукација наставника географије за коришћење активних метода у настави (291/03)
   3. ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање 1, школска 2007/2008. (100/07)
   4. ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање 2, школска 2007/2008. (101/07)
   5. Интерактивна настава – савремена настава географије“, школска 2009/2010. и 2011/2012. (151/09; 195/11)
   6. Упознајте свет око себе путем интернета – нова технологија учења у основним и средњим школама“, школска 2011/2012. (201/11)
   7. Применарачунара у настави географије за рад са ученицима са оштећењем вида 2010-2011 (Број: 751)
   8. Савремена географија – напредак у настави и приступу географским садржајима и јачање професионалних капацитета наставника. Број програма у Каталогу  2014/15. и 2015/2016.година, 591, Компетенција: К1, Приоритети: 1.
   9. Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја. Број програма у Каталогу  2014/15.; 2015/2016; 2016/2017.; и 2017/2018 година,, 910, Компетенција: К1, Приоритети: 2.
   10. Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом изучавања географских садржаја. Број програма у Каталогу 2018/2021 година,, 810, Компетенција: К2, Приоритети: 3.
   11. Интегрисана настава природно-математичких наука и информатике кроз различите облике рада у основној школи, са посебним освртом на инклузију. Број програма у Каталогу 2018/2021 година,, 179, Компетенција: К2, Приоритети: 2.

 • ХАЦЦП семинари