ГАСТРОНОМИЈА

 


Чланови истраживачког тима:


Контакт:

др Драган Тешановић, редовни професор
tesanovic.dragan@gmail.com


Историјат истраживања:

Чланови Катедре за гастрономију су поред наставних обавеза укључени и у многе научне активности. Научна истраживања су из области: хране (производње и свих аспеката квалитета), исхране (правилне и алтернативне; друштвене и комерцијалне) и гастрономије. Чланови Катедре су ангажовани на ИПА, републичким и покрајинским пројектима и пружају услуге обуке о пословању по принципима ХАЦЦП система у угоститељству, али и друге обуке релевантне за квалитет угоститељског пословања у модерном друштву (упаривање хране и вина, методи топлотне обраде хране, сензорни квалитет хране и пића).


Пројекати:

 • Побољшање квалитета и проширење асортимана пекарских и кондиторских производа применом лековитог и ароматичног биља и њихових изолата (2005-2007). Руководиац пројекта др Ђорђе Псодоров.
 • Развој нових функционалних прехрамбених производа са лековитим и ароматичним биљем за потребе пекарске индустрије (2002-2004), руководилац: др Ђорђе Псодоров.
 • Стандардизација норматива јела у студентским и ученичким центрима Србије, финансиран (2010-1011), руководилац: др Драган Тешановић.
 • Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту (ИИИ 046009), Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије (2011 – 2020), руководилац: др Лазар Турубатовић, др Мирела Иличић.
 • ЕДЕН 2015, Избор гастро дестинације Србије (2015), руководилац: Туристичка организација Србије.
 • Пољопривредни, прехрамбени и гастрономски производи у функцији развоја туризма Војводине усмереног на аутентичну и здравствено безбедну хране, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (2017 – 2018), руководилац: др Бојана Калењук.
 • Дигитални водич кроз туристичке атракције Војводине, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (2017- 2018), руководилац: др Мирјана Микалачки.
 • Ефекти развоја руралног туризма у Војводини, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (2018), руководилац: др Кристина Кошић
 • Родна равноправност у туристичкој привреди Војводине, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (2018 – 2019), руководилац: др Вук Гарача
 • Етничке групе Војводине у 21. веку – стање и перспективе одрживост, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (2016 – 2020), руководилац: др Тамара Лукић, др Милка Бубало – Живковић
 • Отпад у одрживом угоститељству, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (2019 – 2020), руководилац: др Весна Вујасиновић
 • Културне вредности Украјинаца у Војводини у функцији развоја туризма, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (2019 – 2020), руководилац: др Бојана Калењук

Одабаране референце:

 • Tešanovic D.,  Krasavcic M.,  Kalenjuk B., Portić M., Gagić S. (2014) The influence of the structure of employees on sensory quality of restaurants food. British Food Journal, 3: 87-101.
 • Tešanović D., Vuksanović N., Kalenjuk B., Vukić M., Gagić S. (2013) Danube tourist ships as an opportunity for export of agricultural and food products. Economics of Agriculture, 60(1): 179-194.
 • Tešanović D., Kalenjuk B., Tešanović D., Psodorov Đ., Ristić Z., Marković V. (2011) Changes of biochemical and sensory characteristics in the musculus longissimus dorsi of the fallow deer in the early phase post-mortem and during maturation. African Journal of Biotechnology, 10(55): 11668-11675.
 • Blešić I., Tešanović D., Psodorov Đ. (2011) Consumer Satisfaction and Quality Management in the Hospitality Industry in South-East Europe. African Journal of Business Management, 5(4): 1388-1396.
 • Radočaj O., Dimić E., Diosady L. L., Vujasinović V. (2017) Use of hull-less pumpkin (Cucurbita pepo-L) seed oil press-cake in gluten-free cookies: nutritional and mineral profile. Agro Food Industry Hi-tech, 28/2: 28-31.
 • Tešanović D., Vuksanović N., Kalenjuk B., Portić M. (2015) Tourist ships on the Danube as an opportunity for export of meat and meat products, Economics of Agriculture, 62/ 2: 527-542.
 • Vuksanović N., Tešanović D., Kalenjuk B., Portić M., Knežević M. (2017) Socio-demographic characteristics as determinants of differences in perception of local gastronomy. Economics of Agriculture, 64/1: 359-373.
 • Tešanović D., Krasavčić M., Kalenjuk B., Gagić S., Đeri L. (2018) The effect of the structure of management and employees on guest’s satisfaction of restaurant products and services. Economics of Agriculture, 65/ 3: 1193-1210.
 • Rabrenović B., Vujasinović V., Novaković M., Čorbo S., Basić Z. (2016) Uporedni prikaz nutritivne vrednosti hladno presovanih ulja semena uljane tikve (Cucurbita pepo L.) različitog porekla. Hemijska Industrija, 70 (1): 59-65.
 • Vuksanović N., Tešanović D., Kalenjuk B., Portić M. (2019) Gender, Age and Education differences in food consumption within a region – Case studies of Belgrade and Novi Sad (Serbia). Acta Geographica Slovenica, 59/2, 71-80.
 • Tešanović D., Banjac M., Kalenjuk B., Radivojević G. (2016) The impact of the names of dishes on the guest choice of restautrant food, SITCON 2016 – Singidunum Intenational Tourism Conference, Beograd: Univerzitet Singidunum, 30. Septembar, 2016: 169-173.
 • Калењук Б., Обреновић Д., Радивојевић Г., Гашпаровски Г. (2019) Молекулана гастрономија као важан сегмент модене гастрономије у угоститеству Србије. Туристичко пословање, 24.
 • Banjac M., Tešanović D., Cvetković B. (2017) The importance of the relations between agricultural facilities and hospitality facilities for the development of the region tourism. 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitalty „New spaces in cultural tourism“, 1-2 September, 2017. Novi Sad, Serbija.