ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

МОДУЛ

ГАСТРОНОМИЈА

 

Основне академске студије Туризам (4 године, 240 ЕСПБ)
Излазно звање: Дипломирани менаџер, са ближим одређењем у Додатку дипломе – Гастрономија

Студенти на Модулу Гастрономија у трајању 4 године образују се на јединственом програму који изучава ову интердисциплинарну област са теоријског и практичног аспекта.  Поред основних предмета као што су менаџмент, маркетинг и туризам, на модулу се изучавају стручни гастрономски предмети на којим кроз осам семестара студенти похађају предавања из области опште гастрономије, пекарства и посластичарства, националних гастрономија, санитације у угоститељству и многих других стручних наставних јединица које обликују будуће менаџере у гастрономији. Поред изразито богате теоријске наставе и едукованог стручног кадра, оно што студирање на модулу за Гастрономију карактерише свакако су и обавезне стручне праксе у великом броју реномираних објеката како у Србији, тако и у иностранству.

У току обављања праксе, студенти су у прилици да примене стечена знања у реалном окружењу у различитим секторима и на различитим нивоима руковођења у угоститељским објектима. Јединствена комбинација теоријских знања и стручне праксе учинила је да овај модул буде један од најпопуларнијих и да се студенти након стицања звања запошљавају у еминентним угоститељским објектима сиром света. Неки од објеката у којима се ради пракса су:

Професори и асистенти на модулу Гастрономија се помоћу бројних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

  • Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инвазивне врсте рака Faxonius limosusu функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине.
  • Повезаност немачког гастрономског идентитета и угоститељско туристичке понуде у Војводини.
  • Отпад у одрживом угоститељству Војводине.
  • Biotechnological tools for optimizationof short and medium chain carbohydrates content in cereal-based food to prevent gastrointestinal disorders – GutFriendlyCarbs. 
  • Осим наведеног, наш Департман је опремљен најсавременијом опремом за потребе практичне наставе, а кроз кабинет можете да се прошетате помоћу виртуелне туре You Tube-u.

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.

А за крај погледајте искуства наших студената на модулу Гастрономија: Гастроном, Стефан Шмуговић