Select Year:
Choose Year
2022
2020
2021
2017

Еколошко управљање у угоститељству

др Милан Брадић

Увод у туризам

др Снеажана Бесермењи

Економска географија

др Владимир Стојановић

Е-туризам

др Угљеша Станков

ГИС у ловству и ловном туризму

др Владимир Марковић, др Милутин Kовачевић

Наставни објекти и средства рада у настави географије

др Љубица И. Бибић, др Анђелија И. Џигурски, др Смиљана Ђ. Вучковић, др Јелена М. Јованов

Иновације у настави географије

др Анђелија И. Џигурски, др Смиљана Ђ. Вучковић, др Љубица И. Бибић, др Јелена М. Јованов

Ловно туристичка подручја Србије и света

др Јован Плавша, др Зоран А. Ристић, др Имре Нађ, Игор Поњигер

Менаџмент у туризму и хотелијерству

др Светлана Вукосав, др Лукреција Ђери

Менаџмент културног наслеђа и културног туризма

др Татјана Пивац, др Мирослав Вујичић, др Снежана Бесермењи, др Дајана Вукојевић, др Марија Цимбаљевић, др Алмир Марић

Management of cultural heritage and cultural tourism

др Татјана Пивац, др Мирослав Вујичић, др Снежана Бесермењи, др Дајана Вукојевић, др Марија Цимбаљевић, др Алмир Марић

Принципи и методе туристичке регионализације

др Вук Гарача, др Јован Плавша

Регинална политика европских земља

Имре Нађ, Милица Соларевиц

Туризам и одрживи развој

др Владимир Стојановић

Управљање догађајима у културном туризму

др Татјана Пивац, др Сања Kовачић, др Игор Стаменковић, др Марија Братић

Event managment in cultural tourism

др Татјана Пивац, др Сања Kовачић, др Игор Стаменковић, др Марија Братић

Месо и јела од дивљачи

др Милијанко Портић