Назив пројекта: Подстицање туристичког сектора у Европи кроз дигиталне алате и иновације
Акроним: DIGITOUR
Број пројекта и програм финансирања: DIGITOUR project is funded through The European
Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), entrusted by the European
Commission, under the COSME Programme COS-TOURINN-2020-3-04
Укупан буџет пројекта: 1.333.178 ЕУР
Почетак пројекта: 10.11.2021.
Завршетак пројекта: 10.01.2024.
Носилац пројекта: Venetian Cluster (Италија).
Учесници на пројекту: Cluster of Cultural Routes (Serbia); Longarone Fiere, Dolomiti (Italia);
Italcam- Italian-German Chamber of Commerce; Veritas consulting cluster (Bulgaria); TSAC
(Spain), BizGarden (Czech Republic); IDiA; Adi Nouvelle-Aquitaine (France); Aarhus
University (Denmark).
Чланови пројектног тима са Универзитета у Новом Саду, као чланови Кластера путевима
културе су: проф. др Татјана Пивац и проф. др Мирослав Вујичић
Контакт информације:
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3
Контакт особа: проф. др Татјана Пивац
Email: tatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs
Телефони: +381214852717
Интернет страница пројекта: https://digitour-project.eu/
Опис пројекта: Пројекат „Подстицање туристичког сектора у Европи кроз дигиталне алате и
иновације – DIGITOUR“ (https://digitour-project.eu/)спроводи Кластер путева културе,
заједно са девет партнерских организација из Италије, Немачке, Француске, Шпаније,
Бугарске, Данске и Чешке, а финансира га Европска комисија преко Извршне агенције за
мала и средња предузећа (ЕАСМЕ), у оквиру програма COSME COS-TOURINN-2020-
3-04. Координатор пројекта је Venetian Cluster (Италија).

Како би опстала и остала конкурентна у наредним годинама, малим и средњим
предузећима је потребна подршка у прилагођавању изазовима и проналажењу нових
решења за ефикасно и одрживо управљање. Развој нових производа и услуга је кључ
одрживости, као и маркетинг и промоција њихове понуде према потребама циљних купаца.
Дигитални алати и технологије могу помоћи малим и средњим предузећима у овом
настојању, међутим, ниво вештина и знања о таквим алатима није на под‌једнаком нивоу
међу европским малим и средњим предузећима, па чак ни унутар туристичких екосистема.
Стога ће пројекат DIGITOUR подржати мала и средња предузећа у туризму кроз две врсте
ваучера, циљајући различите нивое дигиталне зрелости. Ваучер за унапређење дигиталних
вештина и изградњу капацитета је намењен предузећима која су вољна да унапреде
своје знање о дигиталним алатима и технологијама како би подстакли своју конкурентност и
раст. Циљ је повећање њиховог знања кроз обуку и индивидуалну саветодавну подршку.
Иновациони ваучер за сарадњу је намењен групама малих и средњих предузећа која
желе да сарађују на иновативним националним или транснационалним дигиталним пројектима.
Циљ је да се подстакну иновативне идеје малих и средњих предузећа како би се побољшали
одрживо управљање, понуда производа и услуга, маркетинг и промоција. Биће посебно

подстакнута прекогранична партнерства у туристицком сектору, као и међусекторска
сарадња са добављачима иновативних, дигиталних решења и нових технологија.
Оба ваучера ће допринети постизању општег циља пројекта – одрживо повећање
конкурентности и отпорности туристичких малих и средњих предузећа у Европи, како би могла
да се изборе са новим изазовима. Пројекат DIGITOUR ће створити окружење погодно за
иновације, како би европска туристичка мала и средња предузећа била спремна да користе
иновативне дигиталне алате у складу са својим специфичним потребама и да развију нове
понуде и пословне моделе уз подршку стручњака.