Пракса за студенте ловног туризма

 

Према наставним плановима и програмима ДГТХ циљ је да се студентима пружи могућност за савладавање теоријских и практичних знања и вештина. Kако би се студенти што боље припремили за професионални рад у области ловног туризма потребно је да стекну и бројна практична знања. Рад у ловном туризму претпоставља динамично окружење са бројним сродним дисциплинама и потребом за широком лепезом знања. Kако би студенте што боље припремили за све захтеве који ће им бити постављени на радном месту током студија имају низ практичних обавеза које за циљ имају стицање практичних знања.

Овде се превасходно мисли на учествовање у активностима где се на “терену” осматра и учествује у раду заједно са професионалцима из области ловства. Негде се од студената очекује активно учествовање, док се негде посматрањем и праћењем самог процеса рада стичу вредна искуства која ће студенти моћи да примене када једног дана буду обављали послове у ловству и ловном туризму. Током друге и треће године стручна пракса се најчешће изводи у виду терена у оквиру којег се врши обилазак истакнутих ловишта и ловних предузећа, као и Националних паркова, заштићених подручја као и других институција. Стручна пракса на другој години студија је предвиђена на подручју Војводине. На трећој години студија стручна пракса обухвата простор Централне Србије. На четвртој години студија студенти у својој организацији раде стручну праксу и од њих се очекује да узму учешће у раду или присуствују неких од доле наведених активности на терену.

За вођење и оцењивање предмета Стручна пракса задужени су следећи професори:

Активности на терену:

Посета кинолошким приредбама – овде се студенти упознају са две врсте приредби, изложба лепоте паса свих раса и посебне утакмице у раду ловачких раса. Поред посете изложбе посебан акценат је на раду кинолошких судија.

Посета музејима ловства (изложбе и поставке ловачких трофеја)

Музеј ловства Војводине ЛСВ

Рад на сајмовима ловства (штанд ловачке литературе, тематске изложбе, предавања)

Новосадски сајам, Београдски сајам итд.

Бројање дивљачи (активно учествовање у акцијама бројања дивљачи)

Ловишта ловачких удружења (примера ради: Ловиште Подунавље Футог – бројање дивљачи и обилазак прихватилишта за фазане, Ловиште Тамиш-Брзава Неузина, итд.), Ловишта НП (Ловиште Ворово НП Фрушка гора), Ловишта јавних предузећа (ЈП Војводинашуме, ЈП Србијашуме)

Рад у агенцијама за ловни туризам на пословима административне припреме за долазак ловаца туриста

Агенција за ловни туризам Wild Banat

Посета Зоо вртовима

Студенти се упознају са животињама нашег али и других континента. Поред посете Београду и Палићу практикују се специјали где студенти обилазе мање зоо вртове и дају критички осврт на стање  у њима.

Учествовање и праћење процеса обраде трофеја и дермопрепарирање трофеја

Покрајински Завод за заштиту природе (одсек за препарирање и припрему), Студио Бели ловац специјализован за препарирање афричке дивљачи