TOURCOMSERBIA

 

Назив пројекта: Tourism destination competitiveness – evaluation model for Serbia
Акроним: TOURCOMSERBIA
Број пројекта и програм финансирања: 7739076, програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије
Ukupan budžet projekta: 194,805.09 EUR
Почетак пројекта: 01.01.2022.
Завршетак пројекта: 31.12.2024.
Носилац пројекта: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Учесник на пројекту: Универзитет Сингидунум, Београд
Чланови пројектног тима са Универзитета у Новом Саду: проф. др Вања Павлуковић (руководилац), проф. др Татјана Пивац, проф. др Угљеша Станков, др Сања Kовачић, проф. др Светлана Вукосав, проф. др Милана Пантелић, Марија Цимбаљевић
Чланови пројектног тима са Универзитета Сингидунум: проф. др Слободан Черовић, проф. др Немања Станишић, проф. др Тијана Радојевић, проф. др Данијел Павловић, асистент Алекса Панић, мастер
Kонтакт информације: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3
Kонтакт особа: проф. др Вања Павлуковић
Емаил: vanja.dragicevic@dgt.uns.ac.rs
Телефони: +381214852842

Интернет страница пројекта:
Опис пројекта: Фонд за науку Републике Србије је у оквиру програма ИДЕЈЕ одобрио пројект ТОУРЦОМСЕРБИА. Предвиђено трајање пројекта је три године, а реализација је отпочела у јануару 2022. године. Пројекат је добио подршку и кључних заинтересованих страна у развоју туризма Србије међу којима се издвајају Туристичка организација Србије, Национална асоцијација туристичких агенција Србије – YУТА, као и Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде – ХОРЕС. Пројектни тим са Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Универзитета Сингидунум чине професори и истраживачи који се дуги низ година баве изучавањем туризма као феномена, а посебно конкурентности туристичке дестинације и развоја туризма у Републици Србији и свету.

This project is supported by The Science Fund of the Republic of Serbia,
Project No.7739076, Tourism Destination Competitiveness – evaluation model for Serbia –

TOURCOMSERBIA

Главни циљ овог пројекта јесте да се развије модел за континуирано мерење конкурентности туризма Србије који ће омогућити доносиоцима одлука да предузму конкретне акције на побољшању конкурентне позиције Србије на међународном туристичком тржишту. Процес развоја модела подразумева читав низ активности које ће бити реализоване у Србији и државама, које ће бити дефинисане као главни конкуренти туризму Србије, а све уз подршку и активно учешће кључних стејкхолдера у развоју туризма. У циљу унапређења конкурентске позиције Србије као туристичке дестинације на међународном тржишту И одрживог развоја туризма, финална публикација са резултатима пројекта и конкретним мерама за дефинисање будућих стратегија на националном нивоу, али и за доношење одлука на регионалном и локалном нивоу, биће дистрибуирана доносиоцима одлука у туризму Србије, али и другим заинтересованим субјектима.