МАСТЕР АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ГЕОГРАФИЈЕ

МОДУЛ

ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ

 

 

Мастер академске студије Географија (једна година, 60 ЕСПБ)
Звање након мастерирања: Мастер географ (у Додатку дипломе: Професор географије)

Студије на модулу Професор географије трају једну годину. Оне представљају надоградњу за све који су завршили основне академске студије за професора географије. Студије имају укупно 9 предмета укључујући писање мастер рада, чијом одбраном се након положених свих испита завршава студијски програм и стиче се звање Мастер географ – Професор геогафије. Садржај који се учи ће помоћи професорима да науче да интереагују са ученицима средњих школа и пренесу им своје знање пратећи дидактичке принципе. Након завршених студија на овом модулу, наставник је компетентан за савремену наставу географије и истраживања у географском образовању. Запослења су могућа у основном, средњем стручном и општем средњем образовању.

Током студирања на модулу Професор географије одвијају се обавезне праксе у средњим школама, где сви студенти имају прилику да у реалним условима примене усвојена знања. Циљ је да се код студената развије осећај за рад са ученицима. Неке од школа  са којима је остварена сарадња и у којима наставу држе наши студенти под менторством наставника који су у звању сарадника практичара су:

  • Гимназија “Јован Јовановић Змај” одељења 7. и 8. разреда
  • Школа за основно и средње образовање “др Милан Петровић”
  • Гимназија “Исидора Секулић” Нови Сад
  • Гимназија “Лаза Kостић ” Нови Сад
  • Е гимназија, Нови Сад
  • Ваљевска гимназија, Ваљево
  • Средња школа “Свети Сава” Београд

Професори и асистенти који држе наставу на смеру професор географије су руководиоци пројеката који за циљ имају побољшање наставе и знања са којим будући и садашњи наставници географије располажу, а неки од њих омогућавају и активно учешће самих студената. Детаљније о таквим пројектима можете видети на следећим линковима:

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.