МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

 


Чланови истраживачке групе:

др Невена Ћурчић, редовни професор
др Лукреција Ђери, редовни професор
др Милена Недељковић-Кнежевић, редовни професор
др Светлана Вукосав, редовни професор
др Вук Гарача, редовни професор
др Угљеша Станков, редовни професор
др Вања Павлуковић, редовни професор
др Оља Мунитлак-Ивановић, ванредни професор


Контакт особа:

др Невена Ћурчић, редовни професор
е-маилnevena.curcic@dgt.uns.ac.rs
тел: +381 (0)21 485-2838
фаx: +381 (0)21 459-696


Историјат истраживања:

Менаџмент и маркетинг представљају базичне научне области у пословању предузећа, па самим тим и туристичких предузећа, као и осталих носилаца менаџмент и маркетинг функција. Менаџмент је мултидисциплинарна вештина и може се дефинисати као процес управљања и руковођења организацијом. Са процесом својинске трансформације и промене власничке структуре у привреди Србије и појавом великог броја микро и малих предузећа у туризму и угоститељству значај управљачке функције добија све више на значају. Данас менаџери морају бити изузетно флексибилни и прилагодљиви у условима неизвесности и сталних промена, посебно у областима у којима су промене брзе и непредвидиве као што је туризам. Стога су професионални менаџери у туризму основни носиоци раста и развоја предузећа, а вештине које су кључне за реализацију пословних перформанси представљају квалитет који се стиче образовањем и праксом. Чланови истраживачке групе врше едукацију из области предузетничког менаџмента, менаџмента људских ресурса, рачуноводства и финансијског менаџмента, пословне економије, економике туризма, менаџмента туристичке дестинације, менаџмента туристичких агенција, маркетинга у туризму и угоститељству, хотелске продаје и рецепцијског пословања и др.

Важност малих и средњих предузећа у Србији је велика пошто чине 99,8% укупног броја предузећа нефинансијског сектора. Посредством малих и средњих предузећа остварује се 50% извоза Србије. У циљу приближавања туристичког производа потрошачима посебна знања из примене маркетинга чине важан сегмент вештина у стварању конкурентских предности на тржишту. Главни принцип маркетинга је да се свака пословна одлука темељи на понашању потрошача. Стога је примена инструмената маркетинг микса (производ, цена, дистрибуција, промоција), као стратегијских променљивих, посебно значајна имајући у виду турбулентност на туристичком тржишту и у окружењу, који све више потенцирају еx анте реаговање на промене. У тој намери истраживачка група врши праћење и анализу тржишних промена у туризму, примењује квантитативна и квалитативна истраживања, планирање промотивних активности предузећа и организација у туризму и др. и то како у образовном процесу са студентима основних, мастер и докторских студија, тако и у научно-истраживачком пољу деловања.

Циљ формирања истраживачке групе за Менаџмент и маркетинг у туризму је да проучава и анализира менаџмент и маркетинг како на нивоу туристичке дестинације тако и на нивоу туристичког предузећа, а задаци истраживања се односе на више аспеката: управљање развојем туристичке дестинације, поступање по принципима одрживог развоја, стратешки приступ у развоју појединих селективних облика туризма, конкурентност и стејкхолдерски приступ управљања у дестинацији, промена идентитета и изградња бренда у туризму, планирање и примена промоције у туризму, унапређење квалитета производа, иновативност у пословању и креирање нових туристичких производа, истраживање понашања потрошача, примењена маркетинг истраживања у туризму и др.


Пројекти:

 1. Регенерација индустријског наслеђа у контексту одрживог развоја туризма и профилисање нових тематских рута у Војводини“ (2014),м Краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини у 2014. години, Покрајински секретаријат на науку и технолошки развој, АП Војводина, Број пројекта: 114-451-1485/2014-03. Руководилац пројекта: др Невена Ћурчић.
 2. „Асоцијација за развој пословног, МИЦЕ и манифестационог туризма“ (2008), кластерско повезивање малих и средњих предузећа, туристичких организација и научних институција из области туризма и угоститељства. Покровитељ Министарство за економију и регионални развој. Руководилац пројекта: др  Невена Ћурчић
 3. ,,Родна равноправност у туристичкој привреди Војводине’’, Краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини у 2018. години, Покрајински секретаријат на науку и технолошки развој, АП Војводина, Број пројекта: 142-451-2694/2018-01. Руководилац пројекта: др Вук Гарача.
 4. „Дигитални водич кроз туристичке атракције Војводине“ (2017-2018). Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине, Број: 142-451-3727/2017. Руководилац пројекта др Мирјана Микалачки.
 5. Студија стања дигиталне трансформације културе у Србији Пројекат из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва за 2019. годину Министарства културе и информисања.
 6. ЦОСТ Ацтион ЦА19142,  Леадинг Платформ фор Еуропеан Цитизенс, Индустриес, Ацадемиа анд Полицyмакерс ин Медиа Аццессибилитy
 7. Иницијатива кластера „Асоцијација за развој пословног, МИЦЕ и манифестационог туризма“, пројекат Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије (2008)
 8. Сyнергy оф цултуре анд тоурисм: утилисатион оф цултурал потентиалс ин лесс фавоуред рурал регионс (СY_ЦУЛТоур), Соутх Еаст Еуропе Транснатионал Цооператион Программе (СЕЕ). Носилац пројекта Знанственоразисковални центер Словенске академије знаности ин уметности, Географски инштитут Антона Мелика, Словениа, партнер на пројекту Природно-математички факултет (2011-2014)
 9. “Изазови и перспективе структурних промена у Србији: Стратешки правци економског развоја и усклађивање са захтевима ЕУ”, финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Број: 179015 Руководилац пројекта је: др Иван Стошић
 10. “Европске интеграције и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ”  финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Број: 47009. Руководилац пројекта је: др Божо Драшковић

Одабране референце:

 1. Ćurčić N., Josipović M., Bodvaji T. (2019), Motives and experiences of tourists coming to Serbia via Couchsurfing site. International conference “Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2019” Get Ready for the iGeneration, 12-13 September 2019 in Novi Sad, Rectorate builing, pp.53-61
 2. Garača V., Vukosav S., Ćurčić N., Bradić, M, (2018), The importance of prices in tourism industry – the impact of growth of prices of hospitality services on the domestic tourism demand. Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, iss. 66-1, pp. 5-20, 2018 UDC 338.57.055.2:338.48;  doi: 10.5937/zrgfub1866005G
 3. Terzić., A, Bjeljac, Ž., Ćurčić, N, (2015), Common Histories, Constructed Identities: Intangible Cultural Heritage and the Rebranding of Serbia. International Journal of Intangible Heritage Vol.10, pp.101-120  ISSN 1975-3586.
 4. Pavlović, N., Ćurčić, N., Mirović, V., Medić, S, (2015), New approaches in creation of retail package deals based on consumers’ attitudes in tourism destinations. BASIQ 2015 International Conference “New Trends in Sustainable Business and Consumption”, 18-19 June 2015, Bucharest, Romania, Business and Tourism Faculty, Amfiteatru Economic Journal, The Association for Innovation and Quality in Sustainable Business, pp.91-98. ISSN 2457-483X ISSN-L 2457-483X
 5. Ćurčić N., Garača V. (2013), Tourist identity of Serbia in correlation to the promotional activities. International Thematic Proceedings „National and European identity in the process of European integration“, Edited by Pero Petrović, Milovan Radaković, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 745-760  UDC 338.48:323.15(497.11),  ISBN 978-86-7067-180-5
 6. Curaković D., Šikora I., Garača V., Ćurčić N., Vukosav S. (2013), The degree of consumer satisfaction with hotel services. Revista de turism – studii si cercetari in turism / Journal of tourism – studies and research in tourism 15 (2013), pp.6-11 ISSN: 18442994 “Stefan cel Mare” University of Suceava, Romania, Faculty of Economics and Public Administration – Economy, Business Administration and Tourism Department.
 7. Garača, V., Ćurčić,, Vukosav, S., (2014), Analiza pokazatelja turističke privrede u gravitacionoj zoni Novog Sada, Teme br.2, godina XXXVIII, Niš, april-jun 2014, str.543-565 UDK 338.482(497.11Novi Sad) 005.52 ISSN 0353-7919
 8. Đeri, L., Božić. S., Seker, R., (2018), Exploring the difference between performance and importance of particular hotel attributes: the case study of hotel “Galleria” in Subotica. International Scientific Journal „Teme“, University of Niš. Vol. XLII, Issue 1, pp. 77-95. ISSN 0353-7919. DOI: 10.22190/TEME1801077D
 9. Đeri, L., Božić, S., Stamenković, P., Nagy, I. (2017), The influence of education level on choosing coastal regions at tourist destinations. International Scientific Journal Geographica Pannonica. 21, Issue 2, pp. 96-105. University of Novi Sad, Faculty of Science, Department of Geography, Tourism and Hotel Management. DOI: 10.18421/GP21.02-03 Print ISSN 0354-8724, Online ISSN 1820-7138, UDC 05:91(497.1)=20.
 10. Đeri, L., Stamenković, P., Blešić, I., Milićević, S., Ivkov, M. (2018), An importance – performance analysis of destination competitiveness factors: Case of Jablanica district in Serbia. International Scientific Journal „Economic Research“ – Ekonomska Istraživanja. Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“, Pula. Vol. 31, Issue 1, pp. 811-826. DOI: 10.1080/1331677X.2018.1456351  ISSN 1331-677X (Print), 1848-9664 (Online)
 11. Bradić, M., Kosar, Lj., Đeri, L., Vukosav, S., Garača, V. (2017), Eco-labelling of Accommodation facilities and its perception by Rural Tourists: Case study of Vojvodina. Economics of Agriculture. Vol. 64, Issue 1, pp. 205-219. The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Belgrade, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Academy of Economic Studies, Bucharest. UDC: 502.1:338.48-55(497.113). ISSN: 0352-3462.
 12. Vukosav S., Ćurčić, N., Garača,V., Čerović, S., Curaković, D, (2014), Strategic management of hotel companies: case study of hotel companies in Vojvodina (Serbia). Revista de turism No 18 (2014), pp.16-22.
 13. .Nedeljković Knežević, M., Hadžić, O., Nedeljković, S., Kennell, J. (2020), Tourism entrepreneurship and industrial restructuring GLOBE national and organizational culture dimensions, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 70(1): 15-30.
 14. Nedeljković Knežević, M., Nedeljković, S., Mijatov, M., Vukonjanski, J. (2020), Moderator effects of the employees’ gender on the correlation between facets of job satisfaction and personality dimensions. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies– accepted for publication
 15. Nedeljković Knežević, M., Pavluković, V., (2020), The Influence of GLOBE Culture Dimensions on Entrepreneurial Orientation in Tourism and Medical Service Sectors in Serbia, Geographica Pannonica, – accepted for publication
 16. Hadžić, O., Nedeljković, M., Nikolić, M. (2014), The relationship between GLOBE organizational culture values and the emotional intelligence of employees in Serbian organizations, Primenjena psihologija, 2, 137-156.
 17. Nedeljković Knežević, M., Mijatov, M., Nedeljković, S. (2019), The importance of sociodemographic characteristics and personality dimensions for communication satisfaction. Economic Horizons, 21(3), 239-253
 18. Pavluković, V., Armenski, T., Alcántara-Pilar, J. M. (2017), Social impacts of music festivals: Does culture impact locals’ attitude toward events in Serbia and Hungary?. Tourism Management 63, 42-53.
 19. Pavluković, V., Cimbaljević, M. (2020), Factors affecting conference participation decision-making. Geogr. Inst. Cvijic, 70(1), 31–43. https://doi.org/10.2298/IJGI2001031P
 20. Stankov, U., Filimonau, V. Vujičić, M. (2020), A mindful shift: an opportunity for mindfulness-driven tourism in a post-pandemic world. Tourism Geographies, in press. Doi.10.1080/14616688.2020.1768432
 21. Stankov, U., Pavluković, V., Alcántara-Pilar, J. M., Cimbaljević, M., & Armenski, T. (2018), Should Festival Be Smarter?: ICT on Mass Events–The Case of the Exit Festival (Novi Sad, Serbia). In Handbook of research on technological developments for cultural heritage and eTourism applications (pp. 245-263). IGI Global. New York
 22. Cimbaljević, M., Stankov, U., Pavluković, V. (2018), Going beyond the traditional destination competitiveness–reflections on a smart destination in the current research, Current Issues in Tourism. 1-6.doi: 10.1080/13683500.2018.1529149
 23. Stankov, U., Kennell, J., Morrison, A., & Vujicic, M. (2019), The view from above: The relevance of shared aerial drone videos for destination marketing. Journal of Travel and Tourism Marketing, 36, 7, pp. 808-822, doi 10.1080/10548408.2019.1575787
 24. Drakulić Kovačević, N. Kovačević; L, Stankov, U, Dragićević, V., Miletić, A. (2018), Applying destination competitiveness model to strategic tourism development of small destinations – The case of South Banat district. Journal of Destination Marketing & Management, 8, pp. 114-124, doi: 10.1016/j.jdmm.2017.01.002
 25. Vukosav, S., Garača, V., Bradić, M. (2018), Analyses of regulations regarding accommodation facilities categorisation in rural tourism in Serbia, Economics of agriculture, 65(2), pp: 769-786
 26. Vukosav, S., Walrabenstein, K., Bradić, M., Garača, V. (2020), Hotel-product perceived quality: A case study of city hotels in Vojvodina (Serbia) – a factor analysis, Теме, Vol. 44/1, pp. 267-283.
 27. Pavić, , Blešić, I., Nerandžić, B., Vukosav, S., Mumel, D,(2018), Motels in Serbia: What do potential guests expect?. Industrija. 46. 65-76.
 28. Mitić, P., Munitlak Ivanović, O., Zdravković, A., (2017), A Cointegration Analysis of Real GDP and CO2 Emissions in Transitional Countries, Sustainability, 9(4), 568; on line pp 1-18, doi:10.3390/su9040568
 29. Đukić, M., Jovanoski, I., Munitlak Ivanović, O., Lazić, M., Bodroža, D, (2016), Cost-benefit analysis of an infrastrusture project and a cost-reflective tariff: A case study for investment in wastewater treatment plant in Serbia, Renewable and sustainable energy reviews, Vol 59, pages 1419 – 1425, doi: 10.1016/j.rser.2016.01.050
 30. Golušin, M., Muinitlak Ivanović, O., Andrejević, A., Vučenov, S, (2014), Survey of socio economic growth in SE Europe-new conceptual frame for sustainability metrics, Journal of Economic Surveys, Vol 28, Isuue 1, pp. 152-168.
 31. Munitlak Ivanović, O, (2018), Ecological Responsibility and Sustainable Development as Preconditions for Development of the Concept of Circular Economy, Chapter 1, knjiga Organizational Culture and Behavioral Shifts in the Green Economy, IGI Global, ed. Violeta Sima, USA, ISBN: 9781522529651, pp 1-20
 32. Munitlak Ivanović, O., Zubović, J., Mitić, P., (2017), Relationship between Sustainable Development and Green Economy – Emphasis on Green Finance and Banking, Ekonomika poljoprivrede, Vol 64, No 4, Beograd, str. 1467-1482, ISSN 0352-3462

МОНОГРАФИЈЕ/КЊИГЕ:

 1. Ћурчић Н. (2010),Квалитативна оцена средстава туристичке пропаганде и примењеног картографског материјала у функцији унапређења промотивних активности у туризму. Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Универзитет у Новом Саду, стр.1-240
 2. Штетић С., Шимичевић Д., Ћурчић Н. (2013), Специфични облици туризма. Издавач аутор, Београд
 3. Ђери, Л. (2017), Понашање и заштита потрошача у туризму. УНС, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство. Нови Сад.
 4. Олга Хаџић, Милена Недељковић Кнежевић, Татјана Пивац (2018), Менаџмент одрживог развоја културног туризма-стејкхолдерски приступ, Природно-математички факултет, ДГТХ.
 5. Хаџић, О., Недељковић, М. (2008), Мотивација и задовољство послом запослених у организацији. Нови Сад: Природно-математички факултет.
 6. Вукосав, С, (2016),Стратегијски менаџмент угоститељско-туристичких предузећа, уџбеник, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
 7. Павлуковић, В. (2019). Пословни догађаји и туризам, уджбеник. ПМФ, Департман за географију, туризам и хотеијерство, Нови Сад.
 8. Драгићевић, В. (2012), Конкурентност Војводине као дестинације пословног туризма, монографија. ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
 9. Мунитлак Ивановић, О., (2018), Имплементација циљева одрживог развоја применом миленијумских циљева, Монографија, Институт економских наука, Београд.
 10. Мунитлак Ивановић, О, (2009); Стратегијски менаџмент, уџбеник, Факултет пословне економије, Универзитет ЕДУЦОНС, Сремска Каменица.

Остало:

 • др Невена Ћурчић је  члан Управног одбора Удружења туризмолога Србије од 2011. године до данас, именована је за рецензента високошколских установа у Републици Србији, одлуком Националног тела за акредитацију и проверу квлалитета. Такође, од 2016. године сертификована је на Листи оцењивача рукописа уџбеника Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 • др Лукреција Ђери је 2014. године била је председник Савета за инвестиционе послове у области туризма, угоститељства и лечилишта Фонда за капитална улагања Владе АП Војводине. У мају 2014. године именована је за државног секретара за туризам у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. Била је члан је Националног Савета за туризам до 2017. године, Друштва Војвођанских Мађарских економиста и спољњег одбора Мађарске Академије Наука.
 • др Угљеша Станов је члан  China Outbond  Tourism  Research  Institute  for Western Balkans I International Federation for IT, Travel and Tourism.