Асистент са докторатом

др Маја Мијатов Ладичорбић

majam@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 16.05.1989. Зрењанин

Основне студије завршила је 2011. године (студијски програм: Менаџер, модул туризам), на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Мастер студије (студијски програм: Мастер менаџер, модул туризам) завршава 2013. године, на истом Департману. Титулу доктор геонаука (туризам) стиче 2018. године, одбраном докторске дисертације под називом: “Заступљени типови етичке климе у хотелима Копаоника и њихов утицај на пословне перформансе”.


Контакт

Емаил: majamijatov@gmail.com; majam@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: кабинет бр. 13


Звања:

 • Истраживач сарадник (мај 2018. године – ),
 • Студент докторских студија (стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) ангажован у настави (фебруар-мај 2018. године).

Област научног истраживања:

 • Организационо понашање
 • Људски ресурси
 • Пословна етика
 • Друштвено одговорно пословање

Предмети:

 • Принципи менаџмента
 • Етика и друштвено одговорно пословање у туризму
 • Предузетништво
 • Наутички туризам

Остале важне информације:

Награде и признања:

 • Стипендија: Министарства просвете, науке и технолошког развоја за докторске студије (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).
 • Стипендија Фонда за младе таленте – Доситеја (Министарство омладине и спорта) (2012/2013).
 • Стипендија Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената Универзитета у Новом Саду (2011/2012).
 • Стипендија Фонда за младе таленте – Доситеја (Министарство омладине и спорта) (2010/2011).
 • Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех током студија.

Пројекти:

 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под називом Трансформације геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења (176020 ОИ), руководилац пројекта: проф. др Слободан Б. Марковић.
 • ГЛОБЕ 2020, Глобално лидерство и ефективност организационог понашања (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, GLOBE), Beedie School of Business, Simon Fraser University, Serbia Research Team.
 • План управљања посетиоцима у Специјалном резервату природе “Горње Подунавље” (2019). Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад, ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин.

Одабране рефренце:

 • Jovanović, T., Mijatov, M., Dragin, A., Simat, K., Majstorović, N. (2019): Identification of predictors’ effects on perceiving the ethical climate and job satisfaction within Serbian tourism industry, Journal of Management and Organization, 1-29.
 • Dragin, A., Jovanović, T., Mijatov, M., Majstorović, N., Dragin, V. (2019). Types and factors of ethical climate perception in Serbian tourism industry. Journal for East European Management Studies, Special Issue, 63-98.
 • Mijatov, M., Pantelić, М., Dragin, A., Perić, M., Marković, S. (2018): Application of sustainable development principles in hotel business, Journal of Geographical Institute Jovan Cvijić SASA, 68(1), 101-117.
 • Mijatov, M., Dragin, A., Jovanović, T., Pivac, T., Perčević, K. (2018): The ethical code as a factor that shapes employees’ perception of ethical climate within the hotel business, 3rd International Thematic Monograph, Modern Management and Economy of Tourism Sector in Present Era.
 • Mijatov, M., Dragin, A., Jovanović, T., Košić, K., Blešić, I. (2018): The employees’ socio-demographic characteristics and perception of the ethical climate in hotel business, 3rd International thematic monograph, Modern Management and Economy of Tourism Sector in Present Era, 193-204.
 • Mijatov, М., Blešić, I., Dragin, А. (2017): Corporate social responsibility and service orientation of hotel employees, Teme, XLII(2), 441-458.
 • Mijatov, M., Pavić, L., Rančić, M. (2017): Necessity of maintaining culture-historical goods from territory of Kopaonik by the principles of sustainable development. In Rangus, M., Gorenak, M. & B. Brumen (eds), Sustainability in tourism and regional development. Cambridge Scholars Publishing.
 • Mijatov, M., Pivac, T. (2016): Kaučsurfing kao savremeni trend u turističkim kretanjima, Poslovna ekonomija, godina X, broj I, vol. XVIII, 190-217.
 • Mijatov, М., Ivkov-Džigurski, А., Pivac, Т., Košić, К. (2016): The leisure time aspects in a ski centre – Kopaonik Mountain case study (Serbia), Journal of Geographical Institute Jovan Cvijić SASA, 66(2), 291-306.