Редовни професор

др Вук Гарача

vuk.garaca@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 31.10.1981. Сарајево, Босна и Херцеговина
Дипломирао је 2004. године, магистрирао 2007. године. Ради на изради докторске дисертације под називом Микрорегионални аспекти туристичког уређења Новог Сада и његове гравитационе зоне на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2837
Емаил: vuk.garaca@dgt.uns.ac.rs i vuk_garaca@yahoo.com
Термини консултација: пондељак: 12-14ч | четвртак: 12-14ч кабинет 8


Звања:

 • асистент приправникна Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • – асистентна Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Туристичко уређење простора
 • Туристичка грографија
 • Туризам

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески, словеначки, немачки
 • Чланство у организацијама: Друштво младих истраживача Бранислав Букуров

Пројекти:

 • Пројекат Географски аспекти стања и праваца развоја Србије (Војводине), Министарство за науку и технологију Србије (Руководилац др Павле Томић), 2002-2005. год.
 • Лесне зарави у Србији, Министарство за науку и технологију Србије (Руководилац др Јован Ромелић), 2005-2010. год.
 • Могућности развоја културног туризма у Војводини, Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2008-2010.

Остала релевантна запослења:

 • Руководилац маркетинг тима Департмана за географију, туризам и хотелијерство до октобра 2009. год.
 • Технички одбор уредништва Међународног научног часописа Туризам
 • Организациони одбор Међународног научног скупа “Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији”

Одабране референце

 1. Блешић, И., Ромелић, Ј., Гарача, В. (2009): Испитивање очекиваног и перцепираног квалитета услуге у хотелима Западноморавске бањске зоне.
 2. Вукосав, С., Гарача, В., Јовановић, Г.: Проблем утврђивања носећег капацитета у Националним парковима на примеру Националног парка Фрушка гора, Зборник радова Географског факултета, 2007, Вол. ЛВ, Но. 1, стр. 115-125, УДК: 338.485.2:712,2(497,113-751.2), ИССН 1450-7552.
 3. Гарача, В., Јовановић, Г., Закић, Л.: Анализа промета на делу аутопута Е-75 кроз Бачку у функцији транзитног туризма, Зборник радова Географског факултета, 2008, Вол. ЛВИ, Но. 1, стр. 131-142, УДК: 338.48-44(497.113-83), ИССН 1450-7552.
 4. Стевановић, П., Марић, М., Гарача, В.: Тематско рекогносцирање и планиграфија локалитета Илића брдо – Непричава, Петничке свеске, 2002, Вол. 51, Но. 1, стр. 245-257, ИССН 0354-1428.
 5. Гарача, В., Здравковић, З., Стефановић, Н.: Туристички потенцијали села Бебића Лука, Туризам, 2003, Вол. 7, Но. 1, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, стр. 49-51, ИССН 1450-6661.
 6. Гарача, В.: Неке специфичности градског туризма у Србији, Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство, 2005, Вол. 34, Но. 1, стр. 189-197, ИССН 0352-1184.
 7. Гарача, В.: Нарушавање туристички атрактивних амбијенталних целина Новиг Сада, Туризам, 2005, Вол. 9, Но. 1, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, стр. 130-133, ИССН 1450-6661.
 8. Гарача, В., Обрадовић, С.: Неке специфичности излетничког туризма, Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство, 2006, Вол. 35, Но. 1, стр. 82-88, УДК: 338.48-44, ИССН 0352-1184.
 9. Гарача, В., Анделковић, Ж., Вукушић, Б.: (Ауто)стопирање као начин путовања младих, Туризам, 2006, Вол. 10, Но. 1, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, стр. 47- 50, ИССН 1450-6661.
 10. Станков, У., Гарача, В.: Могућности, ограничења и правци развоја сеоског туризма у Бачкој, Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство, 2007, Вол. 36, Но. 1, стр. 111-122, УДК: 338.48-44(1-22)(497.113), ИССН 0352-1184.
 11. Гарача, В., Ратковић, С.: Сопотнички водопади у функцији развоја туризма села Сопотница, Туризам, 2007, Вол. 11, Но. 1, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, стр. 69- 71, ИССН 1450-6661.