ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ДОКТОР НАУКА – ТУРИЗАМ

 

 

3 године, 180 ЕСПБ

Звање након докторирања: Доктор наука – менаџмент и бизнис

 

Основна сврха студијског програма је обликовање одговорних научника способних за независна истраживања у области туризма, хотелијерства, гастрономије и ловног туризма, по највишим међународним стручним стандардима и потребама друштва и привреде. Програм пружа свеобухватне компетенције за развој туристичких дестинација и хотелских предузећа, ослањајући се на интегрисан приступ и компетитивне предности као што су ресурси и партнерства. Такође, усмерава студенте ка примени савремених метода управљања хотела и ресторанских ланаца базираних на модерном лидерству, мотивацији и услужној оријентацији.

 

 

Студенти се најпре оспособљавају за стицање теоријских знања и методологија за унапређење области туризма и хотелијерства, развијање способности преношења научних сазнања у практичне вештине управљања дестинацијама, туризмом и хотелима, а затим за овладавање самосталним научно-истраживачким радом, критичким размишљањем и оригиналним истраживањима. Осим наведеног, подстиче се развијање креативних способности и практичних вештина за каријеру у привреди. Укупно гледано, овај смер оснажује стручњаке за напредак у научном и практичном домену наведених дисциплина, те им омогућава да постигну релевантне компетенције за успешно управљање дестинацијама и предузећима у овој области.

 

Професори на овом смеру се помоћу бројних међународних и националних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

 

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.