ИНКЛУЗИЈА РОМА

У оквиру позива краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини у 2021. години препознат је и пројекат “Идентификација социо-демографских специфичности и нових проблема инклузије ромске популације у процесу образовања током пандемије Covid-19”. Руководилац пројекта је проф. др Анђелија Ивков Џигурски, а чланови пројектног тима су проф. др Љубица Ивановић Бибић, проф. др Смиљана Ђукичин Вучковић и др Јелена Миланковић Јованов.

Пандемија Covid-19 продубила је већ испољену искљученост ромске популације, која се суочава са новим проблемима у систему образовања, а то су: немогућност одржавања социјалних контаката међу вршњацима, веће осипање деце из система образовања (дроп оут), недостатак стручне подршке при учењу (низак образовни статус родитеља) и немогућност учења на даљину (техничке немогућности). Тако је предмет истраживања усмерен на интердисциплинарни приступ новонасталим проблемима ромске популације током пандемије и анализе какве последице таква продубљена инклузија може оставити на будућност.

Циљ истраживања је идентификација и мапирање постојећих проблема укључивања у образовни процес и социјализацију ромске популације, насталих или продубљених услед пандемије на подручју АП Војводине.

Идентификоваће се:

–           Проблеми у остваривању социјалних контаката за ученике нижих разреда (како је свега 7% обухваћено предшколским образовањем многи такве социјалне контакте остварују тек у 1. разреду);

–           Проблеми у учењу због преласка на наставу на даљину у вишим разредима основне школе услед недостатка основних услова за њену реализацију;

–           Проблеми организације образовања одраслих.

Пројектом би се утврдиле стопе осипања ромске деце из система образовања услед немогућности реализације и праћења наставе у условима пандемије. Очекује се и идентификација главних узрока наведених проблема и давање конкретних предлога за решавање. Сарадњом са Националним саветом Рома и Канцеларијом за инклузију Рома осмислиће се механизам за бољу едукацију и помоћ деци која су услед пандемије ускраћена за редовно образовање, као и помоћ запосленима у образовању и за проналажење решења у датој ситуацији како за ученике основних школа, тако и за старије.