МАСТЕР АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ГЕОГРАФИЈЕ

МОДУЛ

ГЕОИНФОРМАТИKА

 

Мастер академске студије Географија (једна година, 60 ЕСПБ)
Излазно звање: Мастер географ, са ближим одређењем у Додатку дипломе – геоинформатичар

На мастер академским студијама Географије, модулу Геоинформатика студенти се упознају са географском средином на савремен начин кроз појам географских информационих система. Током мастер студија користе се најновије ГИС технологије и методе за прикупљање, складиштење, анализу и визуелизацију просторних база података. Након завршених мастер студија, студенти су спремни да примењују напредне технике анализе географских података у различитим областима, од просторног планирања до ловног туризма.

Студенти осим теоријског знања имају обавезну праксу током летњег семестра, у фирмама и институцијама где се  активно користе и анализирају геопросторни подаци, у којима се након праксе многи и запосле.

Професори и асистенти на смеру МАС Геоинформатика се помоћу бројних међународних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Неки од таквих пројеката су:

Ако желите да се усавршавате у сфери геоинформатичких знања која се примењују у геодетским и картографским службама, као и у предузећима која се баве израдом софтвера, пољопривредом, саобраћајем, шумарством, рударством и енергетиком, овај мастер је за вас!

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.