Друштво младих истраживача “Бранислав Букуров”

 

Циљеви и задаци друштва су: подстицање, окупЉање и организовање младих Људи за бавЉење научно-истраживачким радом; остваривање организованог рада са талентованим студентима и ученицима, као и подстицање индивидуалног научног и истраживачког рада младих; организовање издавачке делатности; презентовање научног стваралаштва из области географије, туризма и заштите животне средине.

Током 21 године постојања, Друштво је имало преко 700 чланова, углавном студената матичног Департмана.
Научно-популарна предавања – Главна активност друштва је организација научно-популарних предавања из актуелних тема географије, туризма и екологије сваке среде у 20х (осим у испитном року). Предавачи су са Универзитета у Новом Саду и са других универзитета и друштава као као и други стручњаци из области природних и друштвених наука.

Манифестације – Друштво сваке године самостално или у сарадњи са департманом за географију и хотелијерство учествује у различитим радионицама на манифестацијама као што су: „Фестивал науке“, Ноћ музеја“, „Новосадско-пролеће“, „обележавање Међународног дана планете ЗемЉе и друго.

Научно истраживачке акције/терени – У току летњег распуста Друштво организује истраживачке акције/терени, као и волонтерске кампове у оквиру разних пројеката везаних за географске и туризмолошке науке. Последњих неколико година Друштво последњих неколико година Друштво почетком године организује едукативни камп за нове чланове, са циЉем њихове едукације, анимације и боЉег међусобног упознавања.

Председник удружења: Растко Марковић.

Секретар удружења: Јелена Колунџија.

Чланови председништва: Михаило Коругић, Милица Павловић и Неда Ликнић.


Емаил адреса: branislav.bukurov@gmail.com

Фејсбук страница: https://www.facebook.com/branislav.bukurov1992/