Друштво младих истраживача “Бранислав Букуров”

 

Циљеви и задаци Друштва су: подстицање, окупљање и ангажовање младих људи за бавлјење научно-истраживачким радом; остваривање организованог рада са талентованим студентима и ученицима, као и подстицање индивидуалног научног и истраживачког рада младих; организовање издавачке делатности; презентовање научног стваралаштва из области географије, туризма и заштите животне средине.

Од оснивања 1992. године, Друштво је окупљало преко 700 чланова, највише студената матичног Департмана.

Главна активност друштва је организација научно-популарних предавања из актуелних тема географије, туризма и екологије сваке среде у 20ч (осим у испитном року). Предавачи су са Универзитета у Новом Саду и са других универзитета и друштава, као и други стручњаци из области природних и друштвених наука.

Друштво сваке године самостално или у сарадњи са Департманом за географију, туризам и хотелијерство, као и другим институцијама учествује у различитим радионицама на манифестацијама као што су: „Фестивал науке“, „Сајам науке, „Ноћ музеја“, „Новосадско-пролеће“, али и обележавање Међународног дана планете Земље и друге активности.

У току летњег распуста Друштво организује истраживачке акције/терени, као и волонтерске кампове у оквиру разних пројеката везаних за географске и туризмолошке науке. Последњих неколико година Друштво почетком године организује едукативни камп за нове чланове са цилјем њихове едукације, анимације и бољег међусобног упознавања.

Председник Друштва: Милица Васић
Секретар Друштва: Ана-Мирјана Симендић
Чланови председништва: Стефан Петровић, Андрија Милић и Петар Крсмановић.


Контакт: branislav.bukurov@gmail.com
Facebook страница: Друштво младих истраживача “Бранислав Букуров”
Facebook група: Друштво “Бранислав Букуров”
Инстаграм: dmibbukurov