редовни професор - шеф катедре

др Анђелија Ивков-Џигурски

andjelija.ivkov@dgt.uns.ac.rs

Област научног истраживања

Методика наставе географије
Демографија
Етнологија
Анимација и логистика у туризму
Фолклорно наслеђе и етно туризам

Биографија

Датум и место рођења: 16.03.1974. Зрењанин.

Прочитај више

Област научног истраживања

Просторно планирање, регионално и рурално планирање, туризам и просторно планирање, примењена географија, са ужим опредељењем вредновање природних потенцијала за потребе просторног планирања, ГИС.

Биографија

Датум и место рођења: 17. 04. 1963. Крањ, Словенија

Прочитај више

Предмети

Политичка географија
Национална историја
Историја цивилизација и култура
Историја

Биографија

Дарко Гавриловић је редовни професор на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Гостујућа предавања држи на Факултету за европске правно – политичке студије у Новом Саду.

 

Прочитај више

Област научног истраживања

Методика наставе географије
Друштвена географија

Биографија

Датум и место рођења: 30.04.1981. Нови Сад

Прочитај више

Област научног истраживања

Демографија

Биографија

Датум и место рођења: 25.12.1983. Вурден (Холандија).

Прочитај више

Област научног истраживања:

Геоинформатика
Географски Информациони Системи (ГИС)
Интердисциплинарна истраживања

Биографија

Година и место рођења: 1976., Суботица

Прочитај више

Област научног истраживања

Демографија (фертилитет, миграције, старење становништва, брачност)
Друштвена географија
Друштвене основе и аспекти туризма

Биографија

Датум и место рођења: 11.02.1986. Сремска Митровица.

Прочитај више

Област научног истраживања:

методика наставе географије
просторно планирање

Биографија

Датум и место рођења: 22.04.1985. Кикинда.

Прочитај више

Област научног истраживања

Енглески као језик струке и науке
Академско писање и академски језик
Енглески као језик туризма
Контрастивна истраживања енглеског и српског језика
Унапређење наставе и учења страног језика на факултету
Прагматика и интеркултуралност

 

 

Биографија

Рођена 15.01.1970. у Новом Саду.

Прочитај више

Област научног истраживања

Енглески као језик струке и науке
Контрастивна анализа енглеског и српског језика
Академски дискурс
Интеркултурна компетенција у настави енглеског на универзитету
Усмерена моделована комуникација у настави енглеског као језика професије

Биографија:

Датум рођења: 07.11.1971.
Место рођења: Мостар, Босна и Херцеговина

Прочитај више

Област научног истраживања

Методика наставе географије
Просторно планирање

Биографија:

Датум и место рођења: 27. август 1985. Пакрац.

Прочитај више

Област научног истраживања

Просторно планирање
Географски информациони системи (ГИС)
Планирање развоја инфраструктуре
Обновљиви извори енергије

Биографија

Датум и место рођења: 13.04.1992. Београд.

Прочитај више
Истраживач приправник

Мсц Дајана Тешић

dajanat@dgt.uns.ac.rs

Истраживач приправник

Географски информациони системи (ГИС)
Природне непогоде и хазарди
Просторно планирање
Обновљиви извори енергије

Биографија

Датум и место рођења: 22.09.1996. Бијељина.

Прочитај више