Редовни професор - шеф катедре

др Ивана Блешић

ivana.blesic@gmail.com

Област научног истраживања:

Менаџмент квалитета у туризму и хотелијерству
Стандардизовани системи квалитета
Примена статистичких метода у хотелијерству
Менаџмент у угоститељству
Услужна оријентација и мотивација запослених у туризму и хотелијерству

Биографија

Датум и место рођења: 06.08.1975. Нови Сад

Прочитај више

Област научног истраживања:

Менаџмент у хотелијерству
Менаџмент у туризму
Стратегијски менаџмент у туризму и хотелијерсву
Економика хотелијерства

Биографија

Датум и место рођења: 05.07.1977. Винковци, Република Хрватска.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Хотелијерство

Биографија

Датум и место рођења: 18.08.1979. Ужице.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Ресторатерство
Сомелијерство
Барско пословање
Организација протокола и свечаних пријема
Менаџмент у хотелијерству

Биографија

Датум и место рођења: 25. 09. 1980. Сисак, Хрватска.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Менаџмент у хотелијерству и ресторатерству
Квалитет услуга у угоститељству
Понашање потрошача у хотелијерству
Примена информационих технологија у хотелијерству
Иновације у хотелијерству
Храна и вино

Биографија

Датум и место рођења: 07.04.1982. Нови Сад.

Прочитај више

Биографија

Пенић Мирјана, рођена је 13. 06. 1976. године у Новом Саду

Прочитај више

Област научног истраживања:

Квалитативна анализа рецензија корисника
Примена информационих технологија у хотелијерству
Примена статистичких метода у хотелијерству

Биографија

Рођена 3.3.1991. у Врбасу.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Хотелска продаја и рецепцијско пословање
Хотелско домаћинство
Менаџмент у угоститељству

Биографија

Датум и место рођења: 20.03.1981. Нови Сад

Прочитај више
Наставник страног језика

Марија Нићин

marija.nicin@dgt.uns.ac.rs

Професионална оријентација:

Енглески као језик струке и науке
Методика наставе енглеског језика
Превођење стручних и научних текстова

Биографски подаци:

Рођена 26.09.1978. Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

Прочитај више