редовни професор

др Татјана Пивац

tatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 03.07.1976., Нови Сад
Дипломирала је 2000., а магистрирала 2004., а докторску тезу под називом ’Виноградарство и винарство у туристичкој понуди Војводине брани 2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2835
емаилtatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs i tatjana_pivac@yahoo.com
Термини консултација: окачени на вратима кабинета бр. 6 и на канцеларији Продекана за наставу (у деканату)


Звања:

 • 2001 – 2005. – асистент приправник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • 2005 – 2009. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2009. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2014. – ванредни професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Културни туризам
 • Градски туризам
 • Вински туризам

Предмети

 • Културна добра у туризму (основне студије)
 • Селективни облици у туризму (основне студије)
 • Културни туризам (основне студије)
 • Екскурзиони и излетнички туризам  (основне студије)
 • Вински туризам (основне студије)
 • Управљање културним догађајима  (мастер студије)
 • Основи управљања догађајима (мастер студије)
 • Савремени облици туризма (докторске студије)
 • Организација слободног времена и догађаја (докторске студије)

Остале важне информације

Страни језици: енглески, руски


Чланство у организацијама:

 • Српско географско друштво
 • Сарадник програма школе за докторанте из Анжеа (Француска) „2H2S“

Projekti:

 1. Пројекат Географски аспекти стања и праваца развоја Србије (Војводине), Министарство за науку и технологију Србије (Руководилац др Павле Томић)
 2. Међународни пројекат Danube-Cris-Mures-Tisa Euroregion – geoeconomical space of sustainable development, West University of Timisoara, Univesity of Novi Sad, “Jozsef Atilla” University of Szeged, University of Tübingen.
 3. Заштићена природна добра и екотуризам Војводине. Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој. Израда текста за књигу и израда компакт дискова. Пројекат трајао током 2003. године.
 4. Пројекат намењен изради публикације под називом Sustainable Tourism, sustainabily principles, practice and policy. Editor: Ministry for natural Resources and the Enviromental Protection of the Republic of Serbia, Ministry for Trade, Tourism and Services, World Summit on Susteinable Develompment, Johanesburg 2002. International Year of Ecotuorism, 2002.
 5. Учесник појекта Садржај и просторни концепт етно села и пратећег туристичког комплекса под покровитељством Министарства науке и технологије Републике Србије, Скупштине АП Војводине и Туристичке организације Војводине.
 6. Један од реализатора пројекта Серије предавања и радионица у оквиру пројеката Министарства за образовање и физичку културу, едукације наставника, за професоре географије – Активна настава географије, од новембра 2003, руководилац пројекта др Јован Ромелић
 7. Лесне заравни у Србији, Пројекат Министарства науке, 146019, носилац пројекта др Јован Ромелић
 8. Идејни пројекат Музеја уређења вода у Сремској Каменици, наручилац Воде Војводине, носилац пројекта др Владимир Стојановић, 2008
 9. Могућности развоја културног туризма у Војводини, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, руководилац пројекта др Снежана Бесермењи
 10. Друштвени односи између Срба и Хрвата, национални идентитет и мањинска права у вези са европским интеграцијама, Пројекат Министарства образовања и науке, 47024, руководилац пројекта Саша Марковић
 11. СY_ЦУЛТоур-Синергија културе и туризма: коришћење културних потенцијала у мање развијеним руралним подручјима, тхе СЕЕ пројецтс (Соутх Еаст Еуропе – Транснатионал Цооператион Программе)
 12. Културни туризам Војводине у функцији очувања националног идентитета националнихмањина, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (грант 114-451-3767/2013-02)

Остала релевантна запослења и активности:

 • Од 2002. члан је Организационог одбора у оквиру међународног скупа “Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији”, чији је организатор Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
 • Од 2008. члан уређивачког одбора Међународног часописа “Туризам” који издаје Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.
 • Од 2007. члан Одбора за квалитет и самовредновање Природно-математичког факултета
 • Од фебруара 2011. године члан Скупштине Покрета горана Новог Сада
 • Од априла 2012. до октобра 2015. руководилац маркетинг тима Депармана за географију, туризам и хотелијерство
 • Од 2013. главни уредник међународног научног часописа “Туризам”
 • Од децембра 2015. Члан Извршног и надзорног одбора Покрета горана Војводине
 • Од априла 2016. Члан Управног одбора Кластера путевима цултуре

Одабране референце

 1. Томић Павле, Ромелић Јован, Кицошев Саша, Стојановић Владимир, Пајовић Татјана, Павлица Кристина, Савић С., Чомић Љиљана, Алексић Јордан (2002): : Sustainable Tourism, sustainabily principles, practice and policy. Editor: Ministry for natural Resources and the Enviromental Protection of the Republic of Serbia, Ministry for Trade, Tourism and Services, World Summit on Susteinable Develompment, Johanesburg 2002. International Year of Ecotuorism, 2002, страна 1-94. Монографија је чинила репрезентативни документ којим је презентирано стање одрживог туризма у нашој земљи.
 2. Лазар Лазић, Драгослав Павић, Владимир Стојановић, Павле Томић, Јован Ромелић, Татјана Пивац, Кристина Кошић, Снежана Бесермењи, Саша Кицошев (2008): Заштићена природна добра и екотуризам Војводине, научно-популарна монографија, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, страна 1-271, друго допуњено издање
 3. Јован Ромелић, Кристина Кошић, Татјана Пивац (2005): The Condition and Possibilities of Development Rural Tourism in Mountain Part of Vojvodina Province, Geographical Institute”Јован Цвијић”, Београд, Зборник радова, Но 54 (99-114 стр).
 4. Јован Ромелић, Татјана Пивац, Кристина Кошић (2006): Туристичка валоризација старог градског језгра по моделу Хиларy ду Крос, Гласник Српског географског друштво, Београд, Зборник радова, стр. 251-260
 5. Татјана Пивац (2007): Урбани центри у културном туризму Бачке, Задужбина Андрејевић, Београд, страна 1-90
 6. Ромелић Јован, Пивац Татјана, Кошић Кристина (2008): Природни ресурси у функцији развоја туризма Титела и Тителског брега, Зборник радова СГД-а, стр.71-79
 7. Бесермењи Снежана, Татјана Пивац, Ксенија Валрабенштајн (2009): Сигнифицанце оф тхе Аутхентиц Амбиенце оф тхе Петроварадин Фортесс он тхе Аттрацтивенесс оф Еxит Фестивал, Геограпхица Панноница, Вол. 13, Иссуе 2 (2009), п. 66-74
 8. Пивац Татјана,  Јован Ромелић, Кристина Кошић (2009): Оцена потенцијала за развој винског туризма у Војводини, зборник радова Географског факултета, стр. 215-229
 9. Татјана Пивац, Ивана Блешић, Игор Стаменковић, Снежана Бесермењи (2011): Event management and consumer satisfaction in tourism industry, African Journal of Business Management, Vol. 5(34), 28 December, 2011, pp. 13240-13248
 10. Кристина Косић, Татјана Пивац, Јован Ромелић, Лазар Лазић, Владимир Стојановић (2011): Characteristic of thermal-mineral waters ina Backa region (Vojvodina) and their explotation in spa tourism, Reneweble and Sustainable Energy Reviews, volume 15, issue 1, pp. 801-807
 11. Сњежана М. Гагић, Драган В. Тешановић, Анђелија Ц. Ивков-Џигурски, Татјана Д. Пивац, Ана Ђ. Јовичић (2013): Motives and attitudes of food and drink festival visitors: A case study of SerbiaInternational Journal of Food, Agriculture & Environment – JFAE Vol 11. (1), pp.1055-1059
 12. Блешић Ивана, Пивац Татјана, Стаменковић Игор, Бесермењи Снежана (2013): Motives of Visits to Ethno Music Festivals with Regard to Gender and Age Structure of Visitors, Event Management, Volume 17 (2), pp. 145-154
 13. Вања Драгићевић, Снежана Бесермењи, Татјана Пивац, Анђелија Ивков-Џигурски, Кристина Кошић (2013): Evaluation of Tourist Attractiveness and Museum Management inSombor and Apatin (Serbia), Acta Geographica Slovenica, 53 (2)
 14. Ивана Блешић, Татјана Пивац, Јасмина Ђорђевић, Игор Стаменковић, Сава Јанићевић (2014): Cultural Events as Part of Cultural Tourism Development. Case Study: Sombor and Apatin (Serbia), Acta Geographica Slovenica, 54 (2)