редовни професор - шеф катедре

др Милка Б. Живковић

milka.bubalo.zivkovic@dgt.uns.ac.rs

Област научног истраживања

Регионално географска проучавања Србије и региона
Демографска истраживања
Географија насеља

Биографија

Датум и место рођења: 15. 05. 1971. Бихаћ, Босна и Херцеговина

Прочитај више

Област научног истраживања

Регионална географија
Регионална туристичка географија

Биографија:

Датум и место рођења: 07.08.1960. Каравуково, Србија

Прочитај више

Област научног истраживања:

Друштвено географска проучавања локалне средине
Проучавање југоисточне Европе
Проучавања етничких група
Природне непогоде

Биографија:

Датум и место рођења: 30.04.1976. Нови Сад.

Прочитај више

Област научног истраживања

Регионална географија
Географија насеља
Урбана географија
Урбанизам
Демографија

Биографија:

Датум и место рођења: 23.06.1984. Сремска Митровица, Србија.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Регионална географија
Регионална климатологија
Историја
Историјска географија

Биографија:

Датум и место рођења: 06.12.1987. Бачка Топола, Србија.

Прочитај више

Област научног истраживања:

Регионална географија
Физичка географија

Биографија:

Датум и место рођења: 24.02.1992. Нови Сад, Србија.

Прочитај више
Истраћивач приправник

МСц Зорица Погрмић

zorica.pogrmic@dgt.uns.ac.rs

Област научног истраживања:

Регионална географија
Географија насеља
Урбана географија

Биографија:

Датум и место рођења: 11.09.1997. Сремска Митровица

Прочитај више