Истраживач сарадник

др Тамара Сурла

tamara.bozovic@dgt.uns.ac.rs

Kратка биографија:

Датум и место рођења: 06.10.1993., Лозница

Дипломирала је 2016 године а мастер рад на тему “Kултурни туризам Подриња (Србија)” одбранила је 2018. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Звање доктор геонаука (туризам) стиче 2023. године, одбраном докторске дисертације под називом “Могућност примене концепта спорог туризма и стварања јединственог туристичког производа заснованог на ставовима локалних заједница регије Западна Србија”.


Контакт:

Емаил: tamaraabozovic@gmail.com i tamara.bozovic@dgt.uns.ac.rs


Област научног истраживања:

 • Туризам
 • Kултурни туризам
 • Рурални туризам
 • Спори туризам

Звања:

 • 2022. Истраживач сарадник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду

Остале важне информације

 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за докторске студије (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

Одабране референце:

 1. Surla, T.,Lunić, D., Pivac, T. (2023). Principles of Slow Food Movement as a driver of rural tourism areas development in Serbia. In book: Evolving the Perspectives on the Value of Gastronomy for Mediterranean Destination Development – Tourism Studies on the Mediterranean Region 3 (pp. 131-145). Publisher: McGraw-Hill Education. ISBN 978-88-386-1181-0
 2. Surla, T.& Miljković, J. (2023). Social networks and destinations of cultural tourism in Serbia. Turističko poslovanje, (32), 29-42. https://doi.org/10.5937/turpos0-47099
 3. Surla, T., Pivac, T., Lunić, D., Miljković, J. (2023). The future development of rural areas through the application of slow tourism – a case study of Western Serbia. Singidunum University International Scientific Conference – Managing the future by learning from the past, Contemporary trends in tourism & hospitality, 19 October, 2023, Belgrade, pp. 118-125. doi:10.15308/Sitcon-2023-118-125
 4. Božović, T.,Vujičić, M. D., Kovačić, S., Jovanović, T., & Pivac, T. (2022). Tourist motivation for slow travel: A case study of the Vojvodina Region, Serbia. Acta geographica Slovenica62(3), 33-45. https://doi.org/10.3986/AGS.10583
 5. Božović, T.,Blešić, I., Nedeljković-Knežević, M., Đeri, L., & Pivac, T. (2021). Resilience of tourism employees to changes caused by COVID-19 pandemic. Journal of the Geographical Institute” Jovan Cvijic”, SASA71(2), 181-194. https://doi.org/10.2298/IJGI2102181B
 6. Obradović, S., Tešin, A., Božović, T.,& Milošević, D. (2021). Residents’ perceptions of and satisfaction with tourism development: A case study of the Uvac Special Nature Reserve, Serbia. Tourism and Hospitality Research21(1), 31-43. https://doi.org/10.1177/1467358420946789
 7. Božović, T.,Miljković, J., Mikulić, K. (2021). Goals and outcomes of slow tourism: case study of Vojvodina province. 6th International Scientific Conference ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe 2021. ToSEE – Smart, Experience, Excellence & ToFEEL – Feelings, Excitement, Education, Leisure, 30 June – 02 July 2021, Opatija, Croatia, pp. 125-135.
 8. Božović, T.,Pivac, T., Milojica, V. (2021). Slow tourism: new opportunuty for tourism in post-pandemic world. PAR International Leadership Conference – PILC 2021, 28 – 29 May, Rijeka (Croatia), pp. 456-468. ISBN 978-953-59508-8-2
 9. Stamenković I., Dragović N., Tešin A., Božović T.,Munitlak O. (2022). Intersectoral connection as an important factor in implementation of the project Novi Sad – European Capital of Culture 2022. 19th Contemporary Trends in Tourism and Hospitality “Creative Culture Capitals”, 17-19 November, 2022. Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hospitality, Collection of papers, pp. 64-70. ISBN 978-86-7031-620-1
 10. Božović, T.,Pivac, T., Đorđević, J. (2020). Multiculturality and its impact on cultural tourism – case study Zrenjanin municipality. 4. Congress of International Applied Social Sciences. C-iasoS 2020 – Kuşadası –Turkey, ISBN: 978-625-44354-0-9