Назив пројекта: Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију
Акроним: WATERTOUR
Идентификациони број пројекта: ХУСРБ/1602/31/0204
Укупан буџет пројекта: 464.553,77€
Износ средстава Европске уније (ИПА): 394.870,7045€
Почетак пројекта: 1. мај 2018. године
Крај пројекта: 31. октобар 2019. године
Водећи корисник: University of Szeged (Szegedi Tudományegyetem)
Остали корисници: Из Србије (Природно-математички факултет – Департман за географију, туризам и хотелијерство; Факултет спорта и физичког васпитања и Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици – УНС) и факултети/институти из Мађарске (Institute of Physical Education and Sport Science, Institute of Applied Social Sciences and Minority Policy, Institute of Applied Sciences, Department of Economic and Social Geography – Универзитет у Сегедину).


Контакт информације:

University of Szeged (Szegedi Tudományegyetem)
Адреса: Dugonics squer 13, 6720 Szeged
Контакт особа: Mr. Szabo Gábor, rector

Емаилrektor@rekt.sztr.hu

Телефони: +3662544001


Опис пројекта:

Циљ пројекта „Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију“ је да се подстакну људи на наутички туризам, као и промоција културног наслеђа и заједничких традиција Мађарске и Србије. Поред споменутог, чланови пројекта ће истраживати природне рерурсе и друштвене вредности подручја реке Тисе, заједно са природним и вештачким пловним путевима слива Тисе. У плану је и Развој заједничке маркетинг стратегије преко-граничног региона где ће се формулисати предлози за имплементацију заједничких маркетинг активности на регионалном нивоу.
Желели бисмо да помогнемо заинтересованим странама у туризму да елаборирају пакете заједничких туристичких програма и идентификују туристичке услуге, које гравитирају на реци Тиси и повезује нацију и културу Мађарске и Србије. Сложеност пројекта се огледа у међусобно повезаним и преплетеним атракцијама спортског, еколошког и културног туризма.
Започињање нове традиције, циљ је организација активности на води, које такође стварају могућности за студенте мађарског и српског универзитета да се упознају и сарађују у оквиру заједнички организованих програма у области њихових специјализација, партнерства, културе, спорта, рекреације и заштите животне средине. Примењени програми наутичког туризма служиће као модели који касније могу да се развијају. Промовисањем наутичког туризма и јачањем туристичког потенцијала насеља уз Тису, као и применом резултата пројекта у пракси, програм ће допринети побољшању регионално интегративне улоге река у панонској низији. Пројекат ће учврстити на геостратешки положај ових крајева и, поред тога, она ће такође послужити за припрему пуну интеграцију Србије у ЕУ.

Ова страница је израђена уз финансијску подршку Европске уније. Садржај ове wеб странице је искључиво одговорност Природно-математичког факултета – Департмана за географију, туризам и хотелијерство и не одражава званично мишљење Европске уније и/или Управљачког тела.

1. Field trip 2018-09-13. i 12. – извештај

 

2. Meeting 2018-10-5. – извештај

 

2a. Work meeting 12.10.2018. – извештај

 

3. Open conference 28. 02.2019. – извештај

 

4. Workshop 01.03.2019. – извештај

 

5. Workshop 05.04.2019. – извештај

 

6. Workshop NS 24.04.2019. – извештај

 

7. Workshop 26.04.-27.04.2019. – извештај

 

9. Conference 12.09.2019.- извештај