ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

МОДУЛ

НУТРИЦИОНИЗАМ И ДИЈЕТЕТИKА У УГОСТИТЕЉСТВУ

 

Основне академске студије Туризам (4 године, 240 ЕСПБ)
Излазно звање: Дипломирани менаџер, са ближим одређењем у Додатку дипломе – Нутриционизам и дијететика у угоститељству

Неизоставан елемент развоја и одржавања нормалних функција организма представља уравнотежена исхрана. На нашем Департману, на модулу Нутриционизам и дијететика образују се будући менаџери дијететике и нутриционизма. На смеру Туризам, на катедри за гастрономију, у оквиру модула Нутриционизам и дијетитика у угоститељству стичу се знања из гастрономије, менаџмента, маркетинга са посебним усмерењем на нутриционизам и дијететику. Поред стручних предмета из области гастрономије студенти изучавају и област нутриционизма, а сва стечена знања су од великог значаја у обављању будуће професије.

Током студирања на Модулу Нутриционизам и дијететика у угоститељству студенти обављају стручну праксу у великом броју истакнутих објеката са циљем стицања практичних знања која ће их у потпуности спремити за рад у области нутриционизма и дијететике. Неки од центара у којим наши студенти обављају стручну праксу су:  нутриционистичке ординације, болнице, бањска лечилишта и хотели високе категорије у којима постоји потреба за персонализованом услугом исхране.

Професори и асистенти на смеру ОАС Нутриционизам и дијететика у угоститељству се помоћу бројних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

  • Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инвазивне врсте рака Faxonius limosusu функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине.
  • Повезаност немачког гастрономског идентитета и угоститељско туристичке понуде у Војводини.
  • Отпад у одрживом угоститељству Војводине.
  • Biotechnological tools for optimization of short and medium chain carbohydrates content in cereal-based food to prevent gastrointestinal disorders – GutFriendlyCarbs. 
  • Осим наведеног, наш Департман је опремљен најсавременијом опремом за потребе практичне наставе, а кроз кабинет можете да се прошетате помоћу виртуелне туре на You Tube-u.

Поред праксе коју студенти похађају током зимског и летњег семестра постоји и наставак током летњих месеци када наши студнети одлазе на феријалну праксу на којој уз менторство запослених постижу значајне резултате и напредак у стицању многих практичних знања и вештина која доприносе развоју њих као менаџера у нутриционизму. Студенти кроз све године ОАС пролазе од најнижих до руководећих нивоа у системима што је за будућег менаџера у овој области од великог значаја, како би након завршетка основних студија применом практичних и теоријских знања били спремни да одговоре савременом изазовима постављеним пред једног менаџера у нутриционизму.

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.