СТРУЧНА ПРАKСА ЗА СТУДЕНТЕ ГЕОИНФОРМАТИKЕ

 

Најважнији циљ на основним академским студијама геоинформатике је изградња успешне каријере и запошљавање наших студената, на изузетно динамичном тржишту рада које прати убрзани развој информационих и комуникационих технологија. Стручна пракса је веома важна за стицање искустава у пословној комуникацији, тимском раду и решавању проблема. Због тога почевши од друге године студија студенти имају сваке године обавезну стручну праксу.

 

  1. ГОДИНА

Трајање обавезне праксе : 5 радних дана

 

Kомпанија HERE

 

HERE Technologies је глобална компанија која се специјализује за пружање услуга мапирања и локацијских платформи, првенствено за аутомобилску индустрију, али и за широк спектар других апликација. Студенти се током праксе упознају са радом компаније, софтверским и хардверским решењима која се користе. На пракси почињу са радом на једноставнијим примерима уноса података (нпр. проверавање исправности података у апликацији за навигацију и унос измена). Студенти на пракси такође имају прилику да прођу обуке из коришћења програмских језика и клауд платформи. Најбољи студенти на пракси добијају награде: бесплатне обуке, наградно учешће на летњим камповима. Праксу у HERE води наша бивша студенткиња геоинформатике Brigita Majoroš која се у компанији запослила након обављене праксе.

 

  1. ГОДИНА

Трајање обавезне праксе : 10 радних дана

 

Kомпанија DataDev

 

DataDEVје фирма са седиштем у Србији и Немачкој, која се бави мобилним мапирањем и пружањем услуга обраде података добијеним ласерским скенирањем простора, класификацију и екстракцију из облака тачака, те развојем вештачке интелигенције за генерисање мапа у реалном времену. Након успешно завршене обавезне стручне праксе студенти могу да наставе са плаћеном праксом или они набољи могу да почну да раде у компанији. Многи наши студенти су се одлучили да раде у DataDev. Kомпанија посвећује велику пажњу развоју важних вештина: професионалности, одговорности али и тимском раду и неговању позитивне и стимулативне радне атмосфере.

 

  1. ГОДИНА

Трајање обавезне праксе : 20 радних дана

 

У последњем семестру основних студија од студената се очекује да покажу већу самосталност, иницијативу и креативност у раду и у складу са тим се на пракси срећу са сложенијим радним задацима. Најбољи студенти који показују таленат и интересовање за даљи научни рад стручну праксу обављају на научном Институту Biosens. Овај институт Универзитета у Новом Саду је водећи Европски центар изврсности у нашем региону. Институт се бави развојем напредних информационих технологија и нанотехнологије за примену у пољопривреди и заштити животне средине, фокусирајући се на интеграцију сензорских мрежа, даљинске детекције  и великих података у циљу побољшања продуктивности и одрживог развоја. Сваког студента на пракси води ментор из Института, са којим заједно раде на конкретном истраживачком задатку. Институт запошљава наше најбоље студенте – докторанте и обезбеђује им врхунске услове за даљи развој истраживачке каријере.

 

Студенти геонформатике могу обављати праксу и на неколико других начина:

 

  • У компанијама, фирмама и институцијама из других места, које студенти сами проналазе. То омогућава студентима да праксу обављају у местима одакле долазе и да још пре завршетка студија почну са проналажењем потенцијалног радног места. Најчешће се ради у градским службама, јавним предузећима (нпр. општина или месна заједница, јавна комунална предузећа), мањим ИТ фирмама. Департман обезбеђује квалитет извођења праксе контролом и оцењивањем обављених задатака.
  • Студенти се подстичу и оспособљавају за самостално тражење послова преко фриленс сервиса, као што је Upwork, где могу да раде директно за иностране послодавце. После друге године студија студенти имају неопходне вештине за једноставније послове уноса и измене података, мапирање, дигитализацију – векторизацију. До четврте године студенти стичу основне аналитичке вештине и могу да конкуришу за боље плаћене послове који подразумевају рад са великим подацима и геопросторним клауд сервисима.
  • Најбољи студенти завршних година основних студија имају прилике да се укључе на многобројне међународне пројекте који се реализују на нашем Департману. На тај начин стичу драгоцена међународна стручна искуства.

 

Неке од институција, предузећа и компанија где су наши студенти обављали стручну праксу: