ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК

Мсц Ивана Шаговновић

ivana.sagovnovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 02.01.1995. Сомбор, Србија

Основне академске студије завршила је 2018. године, а наредне 2019. године, брани мастер рад на тему: „Перцепција личности дестинације и емоционалног доживљаја града Новог Сада од стране туриста“ и стиче звање Мастер менаџер (туризам). Исте године, уписује докторске академске студије Доктор наука – геонауке (туризам) на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.


Контакт:

Имејл: ivana.sagovnovic@gmail.com; ivana.sagovnovic@dgt.uns.ac.rs

Термини консултација: Договорити се путем имејла.


Звања:

 • 2023. – истраживач сарадник

Област научног истраживања:

 • Туризам
 • Психологија у туризму
 • Брендирање туристичке дестинације

Предмети:

Основне студије:

 • Конгресни туризам

Остале важне информације:

Стипендије:

 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
 • Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије – Доситеја (2017/2018, 2018/2019)
 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја – за студенте докторских академских студија (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

Страни језици: енглески језик, шпански језик


Учешће на пројектима:

 • Immersive Technologies for Cross-Cultural Tourism Development: U.S. and Serbia on a Pathway to Digital Transformation, University Partnership Program (FY2022), SRB10022FO002.
 • COST Action CA22122 – Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities (Rethink Blue).

Одабране референце:

 • Šagovnović, I., Kovačić, S., Kurež, B., Tretyakova, T.N., & Syromiatnikova, Y.A. (2023). Getting closely attached to it: The role of destination personality and emotional experience in tourists’ attachment to a tourist destination. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. Advance online publication.
 • Kovačić, S., & Šagovnović, I. (2023). Exploring the Relationship Between Tourists’ Emotional Experience, Destination Personality Perception, Satisfaction and Behavioral Intentions. Psihologija, 56(3), 371-398.
 • Šagovnović, I., Kovačić, S., & Jovanović, T. (2023, October 26-28). Unpacking destination conspicuousness – Investigating its antecedents and consequences [Conference presentation abstract]. Current Trends in Psychology 2023, Novi Sad, Serbia.
 • Šagovnović, I., Pivac, T., & Kovačić, S. (2022). Examining antecedents of residents’ support for the European Capital of Culture project – event’s sustainability perception, emotional solidarity, community attachment and brand trust. International Journal of Event and Festival Management, 13(2), 182-202.
 • Šagovnović, I., & Kovačić, S. (2022). Predicting travel motivation with personality and personal values – The roles of Big Five plus Honesty/Humility personality traits and Kahle’s Values. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 24(4), 614-643.
 • Šagovnović, I., Stamenković, I., & Demonja, D. (2022). Thinking green when at a tourism destination? The effect of tourists’ sociodemographic characteristics in predicting the perception of green packaging and branding, eco-friendly attitudes and behaviour. Sociologija i prostor, 60(1), 89-109.
 • Šagovnović, I., & Stamenković, I. (2022). Investigating value of green marketing tools in predicting tourists’ eco-friendly attitudes and behavior. Journal of Ecotourism, 22(4), 479-501.
 • Šagovnović, I., & Kovačić, S. (2021). Influence of tourists’ sociodemographic characteristics on their perception of destination personality and emotional experiences of a city break destination. International Journal of Tourism Cities, 7(1), 200-223.
 • Kovačić, S., Vujičić, M.D., Čikić, J., Šagovnović, I., Stankov, U., & Zelenović Vasiljević, T. (2021). Impact of the European Capital of Culture project on the image of the city of Novi Sad – The perception of the local community. Turizam, 25(2), 96-109.
 • Kovačić, S., Jovanović, T., & Šagovnović, I. (2019). Exploring the gap in destination image and destination personality perception between tourists and stakeholders: Case of Roman heritage sites in Serbia. Turizam, 23(3), 133-144.