О нама

Департман за географију основан је 1962. године. Оснивач Департмана је био академик Бранислав Букуров. У протеклих скоро 60 година постојања Департман са развио и и ојачао, тако да данас долази у ред имена познатих европских географских института.

Департман има 67 стално запослених, 21 хонорарна професора и предавача и 21 ангажованих последипломаца. На Департману тренутно студира 1.845 студената на основним студијама и 67 студента на мастер и 25 на докторским студијама.

Основна делатност Департмана је наставно-образовна, научна и издавачка. Наставно-образовни процес се одвија кроз основне, мастер, специјалистичке и докторске студије. Вишегодишња научна истраживања су се остваривала кроз неколико пројеката, међу којима су најзначајнији: “Географска изучавања војвођанских општина”, “Регионални атлас Војводине”, “Геоморфолошка карта Југославије”, “Стање и правци развоја Војводине”, “Kомплексна географска истраживања Војводине”, “Банат – европска регија” које су финансирали републичко и покрајинско министарство за науку. Тренутно запослени на Департману учествују у три велика пројекта: “Лесне заравни у Србији”, “Демографска транзиција у Србији” (финансира их Републичко министарство за науку), те “Регионал Wатер Ресоурцес Инвестигатионс Ин Тхе Сцопе Оф Сустаинабле Девелопмент” (финансиран од стране Европске Уније). Поред тога професори и сарадници раде на неколико мањих научних пројеката или појединачних тема, нарочито иоз области туризма (“Едукација у руралном туризму”, итд.), одрживог развоја, маркетинга, менаџмента, и сл. које су већ резултат њиховог научног определења.

Поред тога, професори и сарадници раде на другим научним темама, нарочито из области туризма, одрживог развоја, маркетинга, менаџмента, и сл. које су већ резултат њиховог научног опредељења. Департман за географију одликује се квалитетном наставом, компетентношћу и еминентношћу професора и сарадника, комфорним простором, техничком опремљеношћу, богатом библиотеком, добром традицијом.

Дипломирани стручњаци на нашем Департману имају широке могућности запошљавања у туризму, маркетингу, хотелијерству, саобраћајним компанијама, туристичким агенцијама, научним институцијама које се баве туризмом и утицајима туризма на одрживи развој, основним и средњим школама, факултетима, заводима за заштиту природе, демографским центрима, урбанистичким заводима и слично.

До сада је на Департману дипломирало 3.209 студената, а од тога је око 2.000 дипломских радова из туризма. На Департману је до сада одбрањено 38 специјалистичких радова, 38 мастер радова, 96 магистарских теза и 80 докторских дисертација.
Департман издаје три научна часописа. Са најдужом традицијом је Зборник радова (до сада објављено 37 бројева). Већ 14 година излазе часописи „Геограпхица Панноница” (међународни часопис са међународном редакцијом који се издаје на енглеском језику) и часопис „Туризам” (од 2008. излази на енглеском језику). Од 2001. године Департман штампа и научно-популарни часопис „Геа”, који је стекао велику популарност код ученика, наставника и студената. Поред тога истраживачи Департмана објавили су су преко 1.600 библиографски јединица у научним и стручним часописима и енциклопедијама. Сарадници Департмана учествовали су на преко 210 научних скупова са рефератима у земљи и иностранству.