О нама

Од 1962. године, када је основан од стране академика Бранислава Букурова, Департман за географију, туризам и хотелијерство развио се инфраструктурно и кадровски и постао једна од најпознатијих високошколских и научних институција из области географије, туризма, хотелијерства и гастрономије у земљи и региону. Од само једне катедре на самом почетку постојања, Департман је израстао у сложену, технички високо опремљену институцију у оквиру које постоји осам катедри: Катедра за физичку географију, Катедра за друштвену географију, Катедра за регионалну географију, Катедра за туризам, Катедра за ловни туризам, Катедра за хотелијерство, Катедра за гастрономију и Катедра за геоекологију. Данас на Департману за географију, туризам и хотелијерство има 85 стално запослених и запослених на одређено време, а у циљу што квалитетнијег функционисања, ангажовано је и 17 хонорарних професора и предавача, 12 гостујућих професора и пет последипломаца.

Основне делатности Департмана за географију, туризам и хотелијерство су наставно-образовна, научно-истраживачка и издавачка. У почетку се наставно-образовни процес одвијао само кроз основне студије, касније кроз основне, специјалистичке и магистарске студије, а данас, у складу са захтевима и пропозицијама Болоњске декларације, настава се реализује кроз основне академске, дипломске академске-мастер и докторске студије. Наставно-образовни процес се спроводи кроз синергију кабинетске и теренске наставе и стручне праксе. То свакако утиче на образовање квалитетнијих наставних кадрова из области географије током више од 60 година постојања Департмана, односно стручнијих кадрова из области туризма, хотелијерства и гастрономије, у последњих тридесет година његовог деловања.

На Департману за географију, туризам и хотелијерство тренутно студира више од 1.000 студената на основним студијама, око 150 студената на мастер студијама и преко 50 студената на докторским студијама. Поред тога, до сада је на Департману одбрањено око 5.280 дипломских радова, око 970 мастер радова, око 40 специјалистичких радова, преко 100 магистарских теза и око 200 докторских дисертација.

Вишегодишња научно-истраживачка делатност на Департману, реализује се кроз учешће наставника и сарадника на домаћим (републичким и покрајинским) и међународним научним пројектима, кроз организацију научних скупова и учешће на конференцијама у земљи и иностранству. У новије време, научно-истраживачке активности су интензивиране активним деловањем оформљених истраживачких група: Групе за истраживање леса, Центра за климатолошла и хидролошка истраживања, Групе за демографска истраживања, Центра за просторне информације Војводине, Групе за регионалну географију, Групе за одрживи и екотуризам, Групе за културни туризам, Групе за рурални туризам, Групе за менаџмент и маркетинг и Групе за етнотуризам и анимацију. Такође, већ дужи низ година, на Департману се значајна пажња посвећује и студентима истраживачима, који делују у оквиру Друштва младих истраживача “Бранислав Букуров”, ентитета Европске географске студентске асоцијације у Новом Саду “ЕГЕА” и Удружења студената туризма и хотелијерства “Павле Томић”.

На Департману се издају три научна часописа. Најдужу традицију, која траје већ више од 50 година, има “Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство”, који излази на енглеском језику. Више од 25 година, публикују се и међународни научни часописи “Геограпхица Панноница” и “Туризам”, који такође излазе на енглеском језику. Такође, важно је напоменути и да је од 2001. до 2011. године, у издању Департмана, на српском језику, излазио и научно-популарни часопис “Геа”, који је током дванаестогодишњег периода свог постојања, стекао велику популарност, нарочито код ученика и наставника у основним и средњим школама, како у Војводини, тако и у целој Србији. Поред тога, истраживачи Департмана објавили су и велики број библиографских јединица у научним и стручним часописима и енциклопедијама и учествују на бројним научним скуповима са рефератима у землји и иностранству.