На Природно-математичком факултету изучавање страног језика струке и академског страног језика заузима значајно место на свим нивоима студија. Енглески и немачки се уче и као обавезни и као изборни предмети. Поред ових постоје и факултативни страни језици – шпански, француски или италијански. Центар за страни језик струке је смештен на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета.
Основан је у октобру 2007. године на иницијативу Катедре за друштвену географију и методику наставе, а његови чланови су наставници страних језика са Природно-математичког факултета. Циљ оснивања центра је ефикасније организовање наставног процеса у настави страног језика струке на Факултету и усклађивање планова и програма и свих елемената наставног процеса са Заједничким европским оквиром за стране језике и Болоњском декларацијом. Центар предавачима омогућава организованије бављење истраживањем из области наставе и примењене лингвистике као и лакше успостављање сарадње са другим сличним центрима у земљи и иностранству.


Чланови истраживачке групе:

Др Љиљана Кнежевић, виши наставник страног језика –ljiljana.knezevic@dbe.uns.ac.rs
Др Драгана Вуковић Војновић, виши наставник страног језика – dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs
Мр Станка Радојичић, виши предавач – stanka.radojicic@dgt.uns.ac.rs
Марија Нићин, предавач – marija.nicin@dgt.uns.ac.rs
Дејан Кнежевић, наставник страних језика – dejan.knezevic@dgt.uns.ac.rs


Контакт:

др Драгана Вуковић Војновић, виши наставник страног језика (Енглески језик)
Природно-математички факултет, Нови Сад, Департман за географију, туризам и хотелијерство,
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21 000 Нови Сад, Србија.
емаил: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs


Историјат истраживања:

На Природно-математичком факултету изучавање страног језика струке и академског страног језика заузима значајно место на свим нивоима студија. Енглески и немачки се уче и као обавезни и као изборни предмети. Поред ових постоје и факултативни страни језици који се организују у зависности од интересовања студената (шпански, руски, француски).
Центар за страни језик струке је смештен на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета. Основан је у октобру 2007. године на иницијативу Катедре за друштвену географију и методику наставе, а његови чланови су наставници страних језика са Природно-математичког факултета.
Циљ оснивања центра је ефикасније организовање наставног процеса у настави страног језика струке на Факултету и усклађивање планова и програма и свих елемената наставног процеса са Заједничким европским оквиром за стране језике и Болоњском декларацијом. Центар предавачима омогућава организованије бављење истраживање из области наставе и примењене лингвистике као и лакше успостављање сарадње са другим сличним центрима у земљи и иностранству.


Активности центра:

 • Спровођење истраживања из области примењене лингвистике и методике наставе страних језика у високом образовању са циљем унапређења наставе и метода учења страних језика на Природно – математичком факултету.
 • Организовање специјализованих курсева језика за појединце и групе – академске језичке вештине на страном језику, пословни страни језик, припрема за добијање међународних сертификата на страном језику.
 • У 2008. години Центар је успоставио сарадњу са Лондонском привредном комором и њиховим Центром за полагање испита из пословног енглеског језика и енглеског језика за туризам. Тиме је наш центар постао Акредитовани центар Лондонске привредне коморе за полагање испита из језика.
 • Успостављање сарадње са другим сличним центрима у региону и шире са циљем организовања заједничких пројеката.
 • Тестирање студената за потребе обавезне летње праксе.
 • Повремено превођење стручних и научних радова за публикације у издању Департмана за географију, туризам и хотелијерство као и других текстова и документације.
 • Усмено (симултано и консекутивно) превођење.

Чланство у стручним и научним асоцијацијама:

 • Друштво за примењену лингвистику Србије (АЛАС)
 • Друштво за стране језике и књижевности Србије, Секција универзитетских наставника страног језика струке (ФЛЛАС)
 • Удружење наставника енглеског језика (ЕЛТА, придружени члан међународних удружења наставника енглеског језика свих профила ИАТЕФЛ и ТЕСОЛ)
 • Друштво наставника немачког језика Србије

Одабране референце:

 • Radojičić S., (2019). Hedges and Boosters in University Textbooks. Proceedings of the 10th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. (eds. P. Vičič, N. Gajšt, A. Plos) ISBN 978-961-286-252-7 Celje, Slovenia, University of Maribor, Faculty of Logistics: pp. 317-327
 • Vuković Vojnović, D. i Jerković, J. (2019). The Writing Skill Needs Analysis in a Professional Context: A Case Study of Hotel Employees. Conference Proceedings: 10th International Language Conference on »The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures« Celje, Slovenia (eds. P. Vičič, N. Gajšt, A. Plos) pp. 397-406
 • Кнежевић, Љ. и Вуковић Војновић, Д. (2018). Дифференцес ин тхе Усе оф Л2 Леарнинг Стратегиес амонг Студентс оф Матхематицс, Цомпутер Сциенце анд Тоурисм.Зборник радова са Четврте конференције Страни језик струке и професионални идентитет. Универзитет у Београду, Учитељски факултет: пп.155-165
 • Halupka Rešetar, S., Knežević, Lj., Topalov, J. (2018). Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language the Serbian perspective. Journal of Multilingual and Multicultural Development Vol 39 No 10: 912 – 924
 • Halupka Rešetar, S., Knežević, Lj. (2016). Refusals in the production of Serbian ESP learners, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, 14(2):103-116
 • Миливојевић, Н. и С. Радојичић (2016). Текстуална компетенција, (интер)текстуалност и настава страних језика на универзитетском нивоу у контексту евроинтеграција. Зборник радова са међународног научног скупа Наука и евроинтеграције. Пале, Република Српска, Босна и Херцеговина: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 323-341 (ИСБН 979-99938-47-78-6)
 • Knežević, Lj. (2015). Language learning strategies for oral presentation skills: cross-curricular teaching perspectives. Primenjena lingvistika 16 (ur. Polovina, V.). Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Beograd-Novi Sad: 121-130
 • Vuković Vojnović, D. i Jerković, J. (2015). Epistemic Modality Markers in English Research Articles: A Tourism Discipline Study. Proceedings of the Eighth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: 246 – 252.
 • Milivojević, N. and S. Radojičić (2015). Types of cohesion and hedging devices in scientific texts – a classroom perspective. Academic Discourse across Cultures (eds. Igor Lakić, Branka Živković, Milica Vuković). Cambridge Scholars Publishing, UK: pp. 114-129
 • Кнежевић, Љ. (2014). Развијање вештине усменог излагања у настави страног језика на факултету. Настава и васпитање 1. Београд: Педагошко друштво Србије, стр.107-120
 • Кнежевић, Љ. (2013). Ефекти развијања вештине усменог излагања у оквиру наставе енглеског језика струке. Актуелне теме енглеског језика струке у Србији – тематски зборник радова (уреднице: Надежда Силашки и Татјана Ђуровић). Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду: 201-212.
 • Вуковић Војновић, Д. (2013). Значај изучавања колокација у енглеском језику туризма. Актуелне теме енглеског језика струке у Србији – тематски зборник радова (уреднице: Надежда Силашки и Татјана Ђуровић). Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду: 61-73.
 • Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2013). Multicultural contexts in ESP classroom – a case study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings (urednice: Polona Vičič, Vesna Mia Ipavec i Alenka Plos). Fakultet za logistiku Celje-Krško: 316-322.
 • Кнежевић Љ. (2012). Когнитивне и метакогнитивне стратегије у функцији боље организације усмених излагања студената. Стратегије и стилови у настави енглеског језика-тематски зборник радова (Радић-Бојанић, Б. ур.), Филозофски факултет, Нови Сад, стр.59-72
 • Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2012). English as a Global Language in the Tourism Industry: A Case Study. English of Tourism (ur. Georgeta Rata, Ioan Petroman i Cornelia Petroman). Cambridge Scholars Publishing: 3-18.

Уџбеници:

 • Вуковић Војновић, Д. (2010). Енглисх фор Специфиц Ацадемиц Пупосес: Тоурисм анд Хоспиталитy. ПМФ, Нови Сад
 • Кнежевић, Љ. (2009). Енглисх фор Специфиц Ацадемиц Пурпосес: Биологy, Ецологy, Цхемистрy, ПМФ, Нови Сад
 • Кнежевић, Д. (1999).Водич кроз граматику немачког језика ИИ (Синтакса). Освит, Нови Сад
 • Кнежевић, Д. (1999). Деутсцх им Тоурисмус. Освит, Нови Сад
 • Кнежевић, Д. (1998). Водич кроз граматику немачког језика И (Морфологија). Освит, Нови Сад

ПРОЈЕКТИ:

Using Dictionaries in Teaching English for Specific Purposes in Tertiary Education, Project No. 142-451-3684/2017- 01/01, finansiran od strane Sekretarijata za visoko obrazovanje i nauku Vojvodine (PMF je bio partner na projektu – istraživač dr Ljiljana Knežević); dr Sabina Halupka Rešetar (Filozofski fakultet) je nosilac projekta).


МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА: 

Успостављена сарадња у области наставе страних језика са Универзитету Источна Финска и Универзитетом Мињо у Португалији у оквиру Ерасмус+ Програма Мобилности.