АKРЕДИТАЦИЈЕ СТУДИЈСKИХ ПРОГРАМА

 

Основне академске студије

 • ОАС ГЕОГРАФИЈА, решење о акредитацији студијског програма број: 612-00-00224/7/2023-03 од 12.12.2023. године (Документ)
 • ОАС ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ, решење о акредитацији студијског програма број: 612-00-03393/016-06 од 26.5.2017. године (Документ)
 • ОАС ГЕОГРАФИЈА, решење о акредитацији студијског програма број: 612-00-01018/2016-06, од 9.9.2016. (Документ)
 • ОАС ГЕОИНФОРМАТИКА, решење о акредитацији студијског програма број: 612-00-00106/10/2018-03, од 23.5.2019. (Документ)
 • ОАС ТУРИЗАМ, решење о акредитацији студијског програма број:612-00-003391/2016-06 од 19.5.2017. (Документ)
 • Дипломирани туризмолог – Комисија за акредитацију и проверу квалитета број: 612-00-280/2011-04 од 14.09.2012. године (Документ )
 • Дипломирани географ – Комисија за акредитацију и проверу квалитета број: 612-00-280/2011-04 од 23.03.2012. године (Документ )
 • Дипломирани професор географије – Комисија за акредитацију и проверу квалитета број: 612-00-280/2011-04 од 09.11.2012. године (Документ)
 • Географ – Уверење о акредитацији студијског програма број: 612-00-01427/08/2007-04 од 19.05.2008. године (Документ )
 • Менаџер – Решење Националног савета за високо образовање број: 612-00-00-00135/26/2009 од 20.07.2009. године (Документ )

Мастер академске студије

 • МАС Екотуризам и заштита природе, решење о акредитацији студијског програма број:612-00-00227/7/2023-03 (Документ)
 • MAС ГЕОГРАФИЈА, решење о акредитацији студијског програма број: 612-00-00245/7/2023-03 од 12.12.2023. године (Документ)
 • МАС ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ, решење о акредитацији студијског програма број:612-00-03392/2016-06, од 21.7.2017. (Документ)
 • МАС ГЕОГРАФИЈА, решење о акредитацији студијског програма број: 612-00-01017/2016-06, од 9.9.2016. (Документ)
 • МАС ТУРИЗАМ, решење о акредитацији студијског програма број:612-00-03390/2016-06, од 19.5.2017. (Документ)
 • МАС УПРАВЉАЊЕ КУЛТУРНИМ ТУРИЗМОМ И КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ, решење о акредитацији студијског програма број:612-00-00106/10/2018-03, од 17.9.2019. (Документ)
 • МАС – Мастер туризмолог – Комисија за акредитацију и проверу квалитета број: 612-00-280/2011-04 од 14.09.2012. године (Документ )
 • МАС – Мастер професор географије – Комисија за акредитацију и проверу квалитета број: 612-00-280/2011-04 од 22.06.2012. године (Документ )
 • Мастер географ – Комисија за акредитацију и проверу квалитета број: 612-00-280/2011-04 од 23.03.2012. године (Документ )
 • Географија – Уверење о акредитацији студијског програма број: 612-00-01427/37/2007-04 од 19.05.2008. године (Документ )
 • Геоинформатика – Уверење о акредитацији студијског програма број: 612-00-01427/33/2007-04 од 22.05.2008. године (Документ )
 • Дипломирани Менаџер – Мастер – Решење Националног савета за високо образовање број: 612-00-00-00135/26/2009 од 20.07.2009. године (Документ )

Докторске студије

 • Гео-науке – Уверење о акредитацији студијског програма број: 612-00-01154/2012-04 од 30.05.2014. године (Документ )
 • Гео-науке–туризам – Уверење о акредитацији студијског програма број: 612-00-01154/2012-04 од 30.05.2014. године Одлука