МАСТЕР АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ГЕОГРАФИЈЕ

МОДУЛ

ГЕОПРОСТОРНИ АНАЛИТИЧАР

Мастер академске студије Географија (једна година, 60 ЕСПБ)
Излазно звање: Мастер географ, са ближим одређењем у Додатку дипломе – геопросторни аналитичар

Геопросторни аналитичари играју велику улогу у развоју одрживе будућности планирањем паметних градова, анализом обновљивих извора енергије и праћењем промена у животној средини. Један од најважнијих алата који се користи у сврху развоја одрживе будућности је ГИС. На модулу Геопросторни аналитичар, стичу се знања из области управљања животном средином, регионалног и урбаног планирања и управљања циркуларним градовима коришћењем геоинформационих технологија, што у потпуности припрема студенте за будућу професију. Такође, на овом смеру пронаћи ћете одговоре на велика питања данашњице, како управљати бројним прикупљеним геопросторним подацима у циљу развитка паметних градова и како руководити таквим системима.

Током студирања на МАС Геопросторни аналитичар одвија се обавезна пракса у релевантним институцијама и привредним субјектима, где сви студенти имају прилику да у реалним условима примене усвојена знања. Циљ је да се код студената развије осећај за рад са геопросторним подацима и примени стечено знање у реализацији пословних задатака.

Професори и асистенти који држе наставу на смеру Георпосторни аналитичар су руководиоци пројеката који су уско повезани са одрживим развојем, паметним градовима и обрадом и визуелизацијом геопросторних података, а неки од њих омогућавају и активно учешће самих студената. Детаљније о таквим пројектима можете видети на следећим линковима:

Након завршених мастер студија, студенти ће моћи да анализирају и интерпретирају геопросторне податке са применом у геоекологији, просторном планирању и сродним областима. Студенти са усвојеним знањем могу да предвиде и анализирају могуће последице доброг или лошег управљања простором. На крају студија је израда завршног рада, чији резултати одговарају нивоу компетенција студената мастер академских студија. Након успешно одбрањеног мастер рада студент стиче звање Мастер географ, у додатку дипломе – Геопросторни аналитичар.

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.