МАСТЕР АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

МОДУЛ

НАСТАВНИK (куварство, посластичарство и услуживање)

 

Мастер академске студије Туризам (једна година, 60 ЕСПБ) (у поступку акредитације)
Излазно звање: Мастер менаџер, са ближим одређењем у Додатку дипломе – Наставник (куварство, посластичарство и услуживање)

Важну улогу у процесу учења има професор или наставник. На нашем Департману школујемо будуће наставнике куварства, посластичарства и услуживања. На МАС Туризам на модулу Наставник куварства, посластичарства и услуживања у трајању од два семестра, стичу се знања из гастрономских и угоситетљских дисциплина, али и додатних сарџаја који се огледају кроз изучавање методике наставе и психологије образовања како би будући наставници били спремни за рад у будућој професији.

Током студирања на МАС Наставник куварства, посластичарства и услуживања одвијају се обавезне праксе у средњим школама, где сви студенти имају прилику да у реалним условима примене усвојена знања. Циљ је да се код студената развије осећај за рад са ученицима и њихово формирање као личности, али и као будућих кувара.

Професори и асистенти на смеру МАС Наставник (куварство, посластичарство и услуживање) се помоћу бројних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

  • Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инвазивне врсте рака Фаxониус лимосусу функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине.
  • Повезаност немачког гастрономског идентитета и угоститељско туристичке понуде у Војводини.
  • Отпад у одрживом угоститељству Војводине.
  • Biotechnological tools for optimization of short and medium chain carbohydrates content in cereal-based food to prevent gastrointestinal disorders – GutFriendlyCarbs. 
  • Осим наведеног, наш Департман је опремљен најсавременијом опремом за потребе практичне наставе, а кроз кабинет можете да се прошетате помоћу виртуелне туре наYou Tube-u.

Током мастер студија, студенти који се определе за овај смер слушаће предмете као што су иновативне методе у извођењу наставе где ће се студенти упознати са најсавременијим методама извођења наставе и на тај начин најбоље припремити за предстојеће занимање. Осим тога, студенти ће проћи кроз педагошку праксу у оба семестра и за крај се определити за праксу у оном занимању које их највише интересује, било да је то наставник куварства, посластичарства или услуживања. Поред предмета уско повезаних за извођење наставе, студенти ће имати прилику да слушају и практично примењују стручне гастрономске предмете као што су Велике светске кухиње и Регионалне српске гастрономије.

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.