ЛОВНИ ТУРИЗАМ

 


Чланови истраживачке групе:

др Зоран Ристић, редовни професор
др Владимир Марковић, редовни професор
др Милосава Матејевић, ванредни професор
др Милутин Ковачевић, доцент
др Игор Поњигер, асистент


Контакт:

др Зоран Ристић
е-маилbalzakova@yahoo.com


Историјат истраживања:

Катедра за ловни туризам је формирана 2000. године, а сачињавају је наставници и сарадници Департмана за географију, туризам и хотелијерство укључени у наставну групу предмета из области ловства и ловног туризма. Настава обухвата практичну обуку студената кроз стручну праксу и теренску наставу. Чланови Катедре су укључени као сарадници у истраживањима и пројектима у земљи и иностранству.


Сарадња:

Катедра активно сарађује са Ловачким савезима Србије, Војводине, Централне и Западне Србије. Такође, у оквиру пословно техничке сарадње има потписане уговоре са ЈП Војводинашуме, ЈП Национални парк Фрушка гора, Покрајински Завод за заштиту природе, Кинолошки савез Србије, Ловачка Комора Србије. Катедра је у периоду од 2008. до 2018. године у склопу сајма лова, риболова и туризма успешно организовала изложбе трофеја у сарадњи са Новосадским сајмом.Уговор о сарадњи потписан је и са Пољопривредним факултетом из Осијека (Свеучилиште Јурја Строссмаyера). Сарадња се састоји у размени студената, наставника, организацији округлих столова и научних скупова где се размењују обострана искуства за шумарство, ловство и ловни туризам. Треба истаћи да је пар наших дипломаца мастер и докторских студија управо наставило на Пољопривредном факултету у Осјеку.


Организоване конференције:

Међународни научни скуп ловства и ловног туризма у Жагубици који се реализовао у сарадњи са ЛУ “Јован Шербановић”.

Савремени трендови у туризму и хотелијерству (ЦТТХ) – секција за ловни туризам


Реализовани пројекти:

  • Студија изводљивости за пројекат реинтродукције европског јелена у Националном парку “Фрушка Гора”, 2009-2010. година
  • Покрајински пројекат -Утврђивање генетских својстава, реалног прираста, трофејне структуре и просторног распореда популација срна у ловиштима Војводине 2014-2015
  • Покрајински пројекат -Утврђивање реалног прираста и трофејне структуре популације срна у ловиштима Војводине 2013-2014

Одабране референце

  • Ristić, Z., Marković, V., Kovačević, M., Nađ, I., Matejević, M., Jovanović. T. (2013): The Significance of Egg Shell Color on the Pheasant Hatching Production Results. Pakistan Journal of Zoology, Vol 45 (6), pp.1549-1553
  • Ristić, Z., Marković, V., Barović, V., Vasiljević, Dj. (2012): Loss calculation model of brown hare (Lepus europaeus Pall) and its application in the hunting grounds of Vojvodina region (north Serbia). Pakistan journal of zoology, Vol. 44 (1), pp. 1-5.
  • Marković, V., Vasljiljević, Dj.,Jovanović, T., Lukić, T., Vujičić, M., Kovačević, M., Ristić, Z., Marković, S., Ristanović, B., Sakulski, D. (2017): “The effect of natural and human – induced habitat conditions on number of roe deer: case study of Vojvodina, Serbia”, ActageographicaSlovenica, 57(2), pp. 57-69
  • Marković, V., Nagy, I., Szik, A., Perge, K., Laszlo, P., Papathoma-Kohle, M., Promper, C., Glade, T. (2017): Assessing drought and drought related wildfires risk in Serbia the SEERISK methodology. Natural Hazards, Vol. 80 (2) pp.709-726 DOI – 10.1007/s11069-015-1991-4
  • Kovačević, М., Marković, V., Ponjiger, I., Ristić, Z., Matejević, M., Stojsavljević, R., Stamenković, I. (2019): Evaluation of Vegetation as a Habitat Factor in Hunting Ground Based on Satellite Images, RocznikOchronaŚrodowiska, Vol.21, pp.85-97
  • Ponjiger, I., Ristić, Z., Marković, V., Matejević, M., Kovačević, M. (2019): The dynamics of red fox (Vulpesvulpes) and brown hare (Lepus europaeus) populations in the Vojvodina region (Serbia) in relation to rabies vaccination, Vet.arhiv 89, pp. 839-850, DOI: 10.24099/vet.arhiv.0334
  • Marković, V., Klaučo, M., Stankov, U., Jovanović, T.,Ristić, Z. (2014): Evaluation of Human Impact on the Land Cover Trough Landscape Metrics: Nature Park „Šragan-Mokra Gora“ (Serbia). RocznikOchronaŚrodowiska, Vol. 16. pp. 52-73