ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ДОКТОР НАУКА – ГЕОГРАФСКЕ НАУКЕ

 

 

3 године, 180 ЕСПБ

Звање након докторирања: Доктор наука – гео-науке

 

Током трећег степена студија, две пресудне ствари утичу на развијање способности докторанда: праћење најновијих научних достигнућа и употреба критичког мишљења. Студенти ће бити обучени да спроводе актуелна и научно значајна истраживања, као и да развијају иновативне технологије и методе које доприносе општем напретку друштва. Такође, биће навикнути на критичко процењивање туђих истраживања, што је од великог значаја за геонауке, посебно географију.

 

 

У савременом времену, знања стечена на овом програму имају широку примену. Студенти ће бити способни да допринесу научним истраживањима у области геонаука, али и да решавају изазове у водопривреди, екологији, просторном планирању и другим областима. Ово знање ће бити кључно за разумевање будућих промена у друштву и екосистему које су последица глобалне климатске динамике, природних катастрофа и геополитичких одлука. Циљеви овог програма нису само академски. Студенти ће развијати научне и креативне способности, како би се успешно и самостално носили са изазовима научне каријере након што стекну звање доктора наука – геонауке. Циљ нам је да употребе географски начин размишљања и научни приступ проблемима како би активно учествовали у њиховом решавању.

 

Професори на овом смеру се помоћу бројних међународних и националних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

 

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.