ПРЕТХОДНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

 

 


Информатор 2023.


Информатор за 2018/2019. годину
– Департман за географију, туризам и хотелијерство

Студијски програми 2018/2019

Основне академске студије:

 1. ОАС Професор географије план 2018
 2. ОАС Географија план 2017
 3. ОАС Туризам план 2018

Мастер академске студије

 1. МАС Професор географије план 2018 
 2. МАС Географија план 2017 
 3. МАС Туризам план 2018

Докторске студије

 1. Доктор наука – Геонауке – Географија 
 2. Доктор наука – Геонауке – Туризам 

Информатор за 2016/2017. годину

Студијски програми 2016/2017

 1. Дипломирани професор географије
 2. Дипломирани географ
 3. Дипломирани туризмолог
 4. Мастер професор географије
 5. Мастер географ
 6. Мастер туризмолог
 7. Доктор наука – Геонауке – Географија
 8. Доктор наука – Геонауке – Туризам

Информатор за 2014/2015. годину

Основне студије 2014/2015.:

Мастер студије 2014/2015.:

Докторске студије 2014/2015.:


Информатор за 2013/2014. годину

Основне студије 2013/2014.:


Интегрисане академске студије 2013/2014.:

Мастер студије 2013/2014.:

Докторске студије 2013/2014.:

Докторске академске студије 2013/2014.:


Основне студије 2012/2013.:

Мастер студије 2012/2013.: