редовни професор

др Вања Павлуковић

vanja.dragicevic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 17.03.1983., Чапљина
Дипломирала је 2005., магистрирала 2008. године, а докторску дисертацију под називом Војводина као дестинација пословног туризма брани 2011. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.


Контакт:

Тел: 381 21 485 2829 | емаил: vanja.dragicevic@dgt.uns.ac.rs
Термини консултација: Понедељак од 10 до 12ч | Четвртак од 10 до 12ч


Звања:

 • 2007. – Истраживач-приправник, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2010. Асистент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2016. Доцент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2016. – Ванредни професор, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2021. – Редовни професор, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Туризам
 • Догађаји
 • Конкурентност туристичке дестинације
 • Селективни облици туризма

Предмети:

 • Конгресни туризам
 • Управљање пословним догађајима
 • Пословање туристичких агенција
 • Стручна пракса 3т
 • Саобраћај у туризму
 • Фактори конкурентности туристичке дестинације

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески, италијански
 • Стипендиста Министарства науке Републике Србије 2006-2008
 • Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2002/2003. години
 • Једнократна стипендија амбасаде Краљевине Норвешке у Београду 2004.

Пројекти:

 1. Лесне заравни у Србији, пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, (2006-2010)
 2. Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions (SY_CULTour), South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE). Носилац пројекта Знанственоразисковални центер Словенске академије знаности ин уметности, Географски инштитут Антона Мелика, Словениа, партнер на пројекту Природно-математички факултет (2011-2014)
 3. Cycling Danube – the establishment of the regional cycling route Srem, Austrian Development Cooperation, носилац пројекта Сремска привредна комора, 2014.
 4. Суочавање са изазовима депопулације у Војводини, пројекат финансиран од стране АПВ, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (2011-2014)
 5. Иницијатива кластера „Асоцијација за развој пословног, МИЦЕ и манифестационог туризма“, пројекат Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије (2008)
 6. Регионални просторни  план АП Војводине, израда експертизеОрганизација и уређење туристичких подручја АП Војводине
 7. Serbia’s Integration with the EUAnalysis of the Impact on Vojvodina. Центар за стратешко економска истраживања „Војводина-ЦЕСС“, , London School of Economics, University of Thessaly,  Prirodno-matematički fakultet. (2009 – 2010).
 8. Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas (PRONACUL), INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020

Одабране референце

 1. Pavluković, V., Armenski, T., & Alcántara-Pilar, J. M. (2017). Social impacts of music festivals: Does culture impact locals’ attitude toward events in Serbia and Hungary?. Tourism Management 63, 42-53.
 2. Armenski, T., Dwyer, L., Pavluković, V. (2018). Destination competitiveness: public and private sector tourism management in Serbia. Journal of Travel Research57(3), 384-398.
 3. Dwyer, L., Dragićević, V., Armenski, T., Mihalič, T., & Knežević Cvelbar, L. (2016). Achieving destination competitiveness: an importance–performance analysis of Serbia. Current Issues in Tourism19(13), 1309-1336.
 4. Dwyer, L., Armenski, T., Cvelbar, L. K., Dragićević, V., & Mihalic, T. (2016). Modified Importance–Performance Analysis for Evaluating Tourism Businesses Strategies: Comparison of Slovenia and Serbia. International Journal of Tourism Research18(4), 327-340.
 5. Dragićević, V., Bole, D., Bučić, A., & Prodanović, A. (2015). European capital of culture: residents’ perception of social benefits and costs–Maribor 2012 case study. Acta geographica Slovenica55(2).
 6. Dragićević, V., Besermenji S., Pivac, T., Ivkov-Džigurski A., Košić K. (2013). Evaluation of tourist attractiveness and museum management in Sombor and Apatin (Serbia). Acta geographica Slovenica 53 (2),  Special issue – SyCULTour 2013
 7. Dragićević, V. (2012), Konkurentnost Vojvodine kao destinacije poslovnog turizma, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 8. Dragicevic, V., Jovicic, D., Blesic, I., Stankov, U. and Boskovic, D. (2012), Business Tourism Destination Competitiveness: a Case of Vojvodina Province (Serbia). Economic research 25(2), 311-332.
 9. Pantelic, M., Djurdjev, B., Stankov, U., Dragicevic, V., Dolinaj, D. (2012), Water quality as an indicator of local residents’ attitudes towards tourism development: A case study of settlements along Veliki Backi Kanal, Vojvodina, Serbia, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 404, 09, 1-19.
 10. Blešić, I., Čerović, S. and Dragićević, V. (2011), Improving the Service Quality as a Socially Responsible Activity of Hotel Companies, Amfiteatru Economic, Vol. XIII, 29: 273-286.
 11. Armenski, T., Dragićević, V., Pejović, L., Lukić, T. and Đurđev. B (2011), Interaction Between Tourists and Residents: Infuence on Tourism Development, Polish Sociological Review 173,107-118.
 12. Dragićević, V., Armenski, T. and Jovičić, D. (2009). Analyses of the Competitiveness of Novi Sad (Serbia) as a Regional Congress Destination, Tourism and Hospitality Management 15(2), 247-256.
 13. Stankov, U., Ćurčić, N., Vukosav, S., Dragićević, V. and Pavlović, T. (2009). Tourism Websites Characteristics in a Country With Small Internet Use – Case Study of Serbia, Journal of Tourism, (8), 47-51.
 14. Stankov, U., Lazić, L. and Dragićević, V. (2010), The Extent of Use of Basic Facebook User-generated Content by the National Tourism Organizations in Europe, European Journal of Tourism Research3(2), 105-113.
 15. Dragićević, V., Blešić, I. and Stankov, U. (2010), Satisfaction and Behavioral Intentions of Congress Attendees: Evidence from an International Congress in Novi Sad (Serbia), Geographica Pannonica 14(1), 23 – 30.
 16. Pavluković, V. (2019). Poslovni događaji i turizam, univerzitetski udžbenik. Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 17. Pavluković, V., & Cimbaljević, M. (2020). Factors affecting conference participation decision-making. Journal of the Geographical Institute” Jovan Cvijic”, SASA, 70(1), 31-43.
 18. Nedeljković-Knežević, M., & Pavluković, V. (2020). The influence of GLOBE culture dimensions on entrepreneurial orientation in tourism and medical service sectors in Serbia. Geographica Pannonica24(2), 157-167.