Редовни професор

др Невена Ћурчић

nevena.curcic@dgt.uns.ac.rs

Kратка биографија:

Датум и место рођења: 1966. Нови Сад

Дипломирала је 1991. на Пољопривредном факултету у Новом Саду, одсек Ратарство и повртарство. Дипломирала је 1995., магистрирала 2001., а докторску дисертацију под називом Kвалитативна оцена средстава туристичке пропаганде и примењеног картографског материјала у функцији унапређења промотивних активности у туризму одбранила 2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Kонтакт:

Тел: +381 21 485 2838 | емаил: nevena.curcic@dgt.uns.ac.rs

Термини консултација: понедељак 12:00-14:00 |– кабинет 9


Звања:

 • 2018 – редовни професор, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013-2018 – ванредни професор, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008 – 2013 – доцент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001 – 2008 – асистент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996-2000 – асистент приправник, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996 – стручни сарадник, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Туризам (индустријски, манифестациони, рурални, бањски, авантуристички)
 • Маркетинг у туризму и угоститељству
 • Менаџмент у туризму
 • Менаџмент у образовању
 • Одрживи и регионални развој

Предмети:

 • Маркетинг у туризму и угоститељству, основне академске студије – СП Туризам, VI семестар, обавезан предмет, 3+2
 • Екскурзиони и излетнички туризам, основне академске студије – СП Туризам, V семестар, изборни предмет, 2+2
 • Маркетинг истраживања у туризму, мастер академске студије – СП Туризам, И семестар, обавезан предмет, 2+0
 • Kонкурентност туристичке дестинације, докторске академске студије, ИИИ семестар, изборни предмет
 • Стратешки маркетинг у туризму, докторске академске студије, ИИИ семестар, изборни предмет

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески

Чланство у организацијама:

 • Удружења туризмолога Србије (УТС), Београд
 • Српско географско друштво (СГД), Београд
 • Друштво географа Војводине, Нови Сад
 • Удружење Милутин Миланковић, Београд
 • Групација за рурални туризам Привредне коморе Србије, Београд

Пројекти:

 1. Промоција и прилагођавање садржаја институција културе Војводине осетљивим друштвеним групама (2022-2023). Секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, Нови Сад, (члан)
 2. Истраживање, вредновање и документација традиционалних народних спортова у Србији као елемента нематеријалног културног наслеђа (2019). Министарство за културу и информосање Републике Србије, Београд, (члан)
 3. Interreg – IPA CBC Hungary-Serbia Novi Bečej (cross-border cooperation): “Rehabilitation of common natural and cultural heritage for future development of the region”. Sub-project: Trainings and development of strategic documents necessary for creation of new touristic offer. HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/ (2019)
 4. Interreg – IPA CBC Hungary-Serbia (IDENTIS): Integrated Development of Natural and Cultural Tourism in Tisa River Region – IDENTIS (cross-border cooperation), HUSRB/1602/31/0048, Workshop Novi Bečej, Thematic tourism (Souvenirs, Industrial heritage), (2019)
 5. Дигитални водич кроз туристичке атракције Војводине (2017). Секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, Нови Сад, (члан)
 6. Регенерација индустријског наслеђа у контексту одрживог развоја туризма и профилисање нових тематских рута у Војводини (2014). Секретаријат за науку, образовање и технолошки развој АП Војводине, Нови Сад (руководилац)
 7. Kластерско повезивање малих и средњих предузећа, организација и универзитета: Асоцијација за развој пословног, МИЦЕ и манифестационог туризма (2008). Министарство за економски развој, Београд, (руководилац)
 8. Демографске транзиције у Србији (2008-2010). Министарство за науку и технолошки развој, Београд, (члан)
 9. Географски аспекти стања и праваца развоја Србије (Војводине) (2001-2005). Министарство за науку и технологију Србије, Београд, (члан)
 10. Географска енциклопедија насеља Србије (2000-2001). Минситарство науке и технологије Србије, Београд, (члан)
 11. Енциклопедија Новог Сада (1998-2003), уредник Душко Попов. Нови Сад: Новосадски клуб. (члан)
 12. Kомплексна географска истраживања Војводине (1996-2000). Минситарство науке и технологије Србије, Београд, (члан)

Остала релевантна запослења: 

 • Рецензент студијских програма и високошколских установа у Републици Србији, према одлуци Националног тела за акредитацију и проверу квалитета
 • Сертификована на Листи оцењивача рукописа уџбеника Завода за унапређивање образовања и васпитања, Београд
 • Хонорарни професор на Географском факултету Универзитета у Београду
 • Професор на струковним студијама Оптометрије, ПМФ, Нови Сад
 • Члан Управног одбора Удружења туризмолога Србије, Београд
 • Рецензент у међународним и домаћим научним часописима

 Одабране референце:

 1. Ćurčić N., Bjeljac Ž., Brankov J. (2022) Rural olympics as promoters of old folk sports and games. In: Borlinič Gačnik Maja., Rančić Demir, Milica. (eds) Contemporary Issue in Tourism. Maribor: University of Maribor, University Press. e-book, 1st ed. pp.23-50. ISBN 978-961-286-642-6 (pdf)
 2. Ćurčić N., Mirković Svitlica A., Brankov J., Bjeljac Ž., Pavlović S., Jandžiković B. (2021) The Role of Rural Tourism in Strengthening the Sustainability of Rural Areas: The Case of Zlakusa Village. Sustainability 13(12):6747. https://doi.org/10.3390/su13126747
 3. Бјељац Ж., Бранков Ј., Ћурчић Н. (2021) Традиционални спортoви и игре као елемент нематеријалног културног наслеђа на простору Србије. Etnoantropološki problemi, n.s. 16(4), 1257-1283. http://doi.org/10.21301/eap.v16i4.12,
 4. Ćurčić N., Mirković Svitlica A. (2021) Diversification of rural economy in the function of balanced regional development of the Republic of Sebia. International Journal of Economic Practice and Policy, Vol. 18, Issue 1, 48-63. DOI 10.5937/skolbiz1-35204
 5. Garača V., Vukosav S., Ćurčić N., & Bradić M. (2018) The importance of prices in tourism industry – the impact of growth of prices of hospitality services on the domestic tourism demand. Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade (CPFG), 66(1), 5-20.
 6. Vujko A., Petrović M. D., Dragosavac M., Ćurčić N., Gajić T., (2017) The Linkage Between Traditional Food and Loyalty of Tourists to the Rural Destinations. ТEME, g. XLI, No. 2, 475-487. DOI: 10.22190/TEME1702475V
 7. Terzić A., Bjeljac Ž., Ćurčić N. (2015) Common Histories, Constructed Identities: Intangible Cultural Heritage and the Rebranding of Serbia. International Journal of Intangible Heritage Vol.10, pp.101-120.  ISSN 1975-3586.
 8. Garača V., Jovanović G., Ćurčić N., Vukosav S. (2015) Spatial planning for tourism on the highway: a case study of highway E-75 through Vojvodina (Horgoš-Belgrade section). Transylvanian Review of Administrative Sciences, No.44 E/2015, pp.126-143
 9. Гарача В., Ћурчић Н., Вукосав С. (2014) Анализа показатеља туристичке привреде у гравитационој зони Новог Сада (Analysis of indicators of the tourism industry in the gravity zone of Novi Sad). Теме бр.2, год. XXXVIII, 543-565.