ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ГЕОГРАФИЈЕ

МОДУЛ

ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕ

 

Основне академске студије Географија (4 године, 240 ЕСПБ)
Излазно звање: Дипломирани географ, са ближим одређењем у Додатку дипломе – Професор географије

Модул професор географије пружа свеобухватно четворогодишње образовање које обухвата физичко-географске и друштвено-географске дисциплине, регионалну географију и мултидисциплинарни приступ кроз најновија достигнућа у геонаукама. Овакав вид едукације пружа студентима дубоко разумевање географских наука, а посебан нагласак стављен је на развој педагошких вештина и разумевање психологије образовања. На модулу професор географије, студентима је омогућено да стекну практично искуство кроз обавезне педагошке праксе у основним и средњим школама. Циљ овакве праксе представља развијање осећаја за рад са ученицима и припремање студената за успешно обављање своје будуће професије. Сарадња са школама је кључна, а неки од партнера у образовном процесу су управо школе у којима наши студенти, под менторством искусних наставника, активно учествују у настави. Ово директно доприноси интеграцији теоријских и практичних аспеката образовања, пружајући студентима драгоцено практично искуство. Професори на овом смеру нису само предавачи већ и лидери пројеката усмерених ка унапређењу наставе и подизању нивоа знања међу будућим и постојећим наставницима географије. Активно укључивање студената у ове пројекте пружа им прилику да допринесу својим идејама и стваралаштвом, што додатно обогаћује њихово образовање. Ова интеграција теорије и праксе чини наш Департман не само местом стицања знања већ и центром активног учења и унапређења наставе географије.

 

Током студирања на ОАС и МАС Географија одвијају се обавезне педагошке праксе у основним и средњим школама, где сви студенти имају прилику да у реалним условима примене усвојена знања. Циљ је да се код студената развије осећај за рад са ученицима. Неке од школа  са којима је остварена сарадња и у којима наставу држе наши студенти под менторством наставника који су у звању сарадника практичара су:

 • Основна школа “Kоста Трифковић” Нови Сад
 • Основна школа “Петефи Шандор” Нови Сад
 • Основна школа “Јован Поповић” Нови Сад
 • Основна школа “Жарко Зрењанин” Нови Сад
 • Основна школа “Ђорђе Натошевић” Нови Сад
 • Гимназија “Јован Јовановић Змај” одељења 7. и 8. разреда
 • Школа за основно и средње образовање “др Милан Петровић”
 • Основна школа “Вук Kараџић” Зрењанин
 • Гимназија “Исидора Секулић” Нови Сад
 • Гимназија “Лаза Kостић ” Нови Сад
 • Е гимназија, Нови Сад
 • Ваљевска гимназија, Ваљево
 • Средња школа “Свети Сава” Београд

Професори и асистенти који држе наставу на смеру професор географије су руководиоци пројеката који за циљ имају побољшање наставе и знања са којим будући и садашњи наставници географије располажу, а неки од њих омогућавају и активно учешће самих студената. Детаљније о таквим пројектима можете видети на следећим линковима:

 

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш неwслеттер, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.

За крај погледајте искуства наших студената на досадашњем смеру ОАС Професор географије: Професор географије, Зорица Погрмић