LEARNING THROUGH INTERDISCIPLINARY FIELD EDUCATION

 

Назив пројекта: Learning through Interdisciplinary Field Education
Акроним: LIFEdu
Број пројекта: 2019-1-ЦЗ01-КА203-061379
Укупан буџет пројекта: 116 019,00 ЕУР
Почетак пројекта: 1. септембар 2019.
Завршетак пројекта: 31. aвгуст 2022.
Водећа институција: Палацки Универзитет Оломоуц
Партнерске институције: Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Марибору
Чланови пројекта са Универзитета у Новом Саду: др Смиљана Ђукичин Вучковић (руководилац), др Јелена Миланковић Јованов (администратор), др Анђелија Ивков-Џигурски (члан), др Љубица Ивановић Бибић (члан)

Теренско образовање је ефикасна и иновативна наставна пракса на свим нивоима образовања. Може се применити како у настави готово свих самосталних предмета (или ширег поља), тако и у интегрисаном концепту наставе. Погодан начин примене теренског образовања у школским курикулумима, тј. његова даља примена у практичној настави доприноси ефикасном стицању низа кључних и професионалних компетенција. То може резултирати ефектима да се студент боље пласира на тржиште рада, стекне способност за комплексно размишљање (у интердисциплинарном контексту), решавање проблема, рад у тиму са личном одговорношћу, рад са савременим технологијама, итд. Из тих разлога, тема интердисциплинарног теренског образовања главна је идеја целог стратешког партнерства, у коме учествују Универзитет Палацки из Оломоуца (као координатор), Универзитет у Марибору и Универзитет у Новом Саду (као партнерске институције).

Главни циљ пројекта је да теренско образовањe буде видљивo и да се истакну његове предности приликом извођења практичне наставе на свим нивоима образовања. Циљ пројекта је да овакве иновативне праксе учине да теренско образовање постане саставни део школских програма и да као такво добије припадајуће место у редовној школској настави. Све пројектне активности и основни резултати планирани су у погледу најефикаснијег постизања главног циља користећи потенцијале истраживачког тима и укључених институција. Међу најважније активности пројекта спадају интензивни студијски програми усмерени како на теоријске и практичне аспекте интердисциплинарног теренског образовања, тако и на краткорочне обуке педагошког особља усредсређене на теренско образовање, разраду интердисциплинарних методологија, односно наставних материјала корисних током теренског образовања и међународне конференције усмерене на ширење резултата пројекта. Један од кључних резултата пројекта је предлог примене теренског образовања у курикулумима сваког нивоа образовања (у случају високог образовања у одабране студијске програме који образују будуће наставнике основних и средњих школа), односно у наставне програме засноване на интердисциплинарним међународним истраживањима и искуствима појединих чланова пројектног тима.

Примарна циљна група подржана пројектним активностима су студенти и педагози са универзитета укључених у стратешко партнерство. У оквиру активности ширења, циљна група ће се значајно проширити на студенте и наставнике са других универзитета, наставнике основног и средњег образовања као и наставнике неформалног образовања. Иновација, односно велика разлика у поређењу с традиционалним приступом имплементације предлога курикулума садржана је у самом пројектном решењу, где ће први и други корак бити анализа националних и школских курикулума, односно разрада међународне компаративне анализе. Оваква анализа ће бити основа за креирање практичних предлога за нову или иновативну интеграцију теренског образовања у школске курикулуме свих нивоа образовања са примерима специфичних образовних теренских активности.

Друга разлика од традиционалног приступа је активно укључивање наставника и студената наставничких области у одабране пројектне активности, што ће ојачати везу између ученика и њиховог наставника. Полазници курса ће такође сами испробати теренске активности и у аутентичном окружењу упознати се са потенцијалом и начинима уклањања баријера тако замишљеног курса, без обзира на квалификацију или ниво образовања. Ово ће довести до практичног разумевања хоризонталних и вертикалних односа у наставном процесу. Због планираног начина ширења практичних резултата пројекта, очекује се да ће утицати на широк спектар наставног особља и студената.

 

Learning through Interdisciplinary Field Education – Erasmus+ project 2019-1-CZ01-KA203-061379 (upol.cz)

Програмске активности  – LTTA “Outdoor activities”

 

У периоду од 26. јуна до 02. јула 2021., одржана је обука у којој су учествовали, поред тима из Србије и тимови из Оломоуца и Марибора. Тимове у све три државе чинили су унивезитетски професори, студенти и наставници основних и средњих школа.
У току интензивних онлине обука, учесници су научили више о теренској настави, правилима извођења ове наставе, а било им је и презентовано на који начин се теренска настава изводи и које место заузима у курикулуму Србије, Чешке и Словеније. У току обуке учесници су прво у националним, а затим и интернационалним тимовима осмишљавали активности које би могле да се изводе у оквиру наставе географије, али и у сарадњи географије са другим предметима. Осмишљене активности су касније биле верификоване на терену ️у оквиру националних тимова. Теме којима се активности баве су Kвалитет живота у градовима, Броwнфиелд локације, као и Природа у градовима.
Обука је успешно завршена, а резултати су последњег дана презентовани.

Последње недеље септембра 2021. планира се одлазак чланова пројектног тима, студената, колега запослених на ДГТХ и колега наставника из школа у Марибор како би се наставио рад у међународним групама на терену у Словенији, док ће тим из Србије у пролеће 2022. бити домаћин колегама из Чешке и Словеније у Новом Саду.