ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

У ПОСТУПKУ АKРЕДИТАЦИЈЕ

МОДУЛ

ХОТЕЛИЈЕРСТВО

 

Osnovne akademske studije Turizam (4 godine, 240 ESPB)
Izlazno zvanje: Diplomirani menadžer, sa bližim određenjem u Dodatku diplome – Hotelijerstvo

Студије хотелијерства на ДГТХ-у се заснивају на мултидисциплинарном приступу и синергији теоријских и практичних знања, а поред стручних предмета, стичу се и и знања из области као што су економија, менаџмент, примена информационих технологија, маркетинг и страни језици, што има за циљ што квалитетније оспособљавање за рад у овој делатности. Савремена теоријска и практична знања и вештине које се стичу током студија омогућавају лакше сналажење у најсложенијим ситуацијама у току обављања радних обавеза. Хотелијерство је једна од најотпорнијих, најприлагодљивијих и најдинамичнијих индустрија на свету. То је индустрија сталних промена, где се технологије и иновације интегришу ради побољшања искуства гостију, и стварају се нови концепти а све у циљу задовољавања променљивих потреба корисника. Што се свет више мења, све се више отварају могућности за нове послове у овој делатности.

Теоријска настава праћена је и адекватним практичним активностима. Стручна пракса обавља се у угледним и реномираним хотелима и другим угоститељским објектима у земљи и иностранству, након које студенти имају бројне могућности за запослење на најразличитијим позицијама. Неки од објеката у којима су студенти до сада обављали праксу су:

 • Hotel Dorchester (London, UK)
 • Hotel Rodos Palace (Родос, Грчка)
 • Hotel Splendid (Бечићи, Црна Гора)
 • Hotel Life Class(Порторож, Словенија)
 • Hotel Premier Aqua (Врдник)
 • Hotel Sheraton (Нови Сад)
 • Hotel Grand (Kопаоник)
 • Амадриа Парк (Шибеник)

Kонстантно праћење трендова и брзо прилагођавање насталим променама је императив у овој делатности, што изискује перманентно усавршавање вештина и усвајање нових знања. Сходно томе, студенти Хотелијерства имају могућност да:

 • Добију сертификат за рад у ПМС (Пропертy Манагемент Сyстем) неопходним за хотелско пословање,
 • Закораче у свет вина и усвоје неоходна знања за добијање сертификата познавалаца вина (ниво обуке 2/3) на српском и енглеском језику.

Професори и асистенти на модулу Хотелијерство се помоћу бројних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

 • Студија изводљивости за изградњу хотела високе категорије са aqua парком
 • Danube Stream for Green Dream 
 • Регенерација историјског наслеђа у контексту одрживог развоја туризма и профилисања нових тематских рута.

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.

За крај погледајте искуства наших студената на модулу Хотелијерство: Хотелијер, Мирко Миљановић