ОСНОВНЕ АKАДЕМСKЕ СТУДИЈЕ

ЛОВНИ ТУРИЗАМ

 

Основне академске студије Туризам (4 године, 240 ЕСПБ)
Излазно звање: Дипломирани менаџер, са ближим одређењем у Додатку дипломе – Ловни туризам

Студентима на модулу Ловни туризам у трајању четири године се пружа мултидисциплинарно образовање у теорији и пракси омогућавајући стицање неопходних компетенција за обављање широког спектра активности у области ловног туризма.  Мултидисциплинарни приступ комбинује широки спектар знања из туризма, ловства, биологије, екологије, менаџмента, шумарства и економије. На првом месту студенти се баве основама одговорног планирања и организације туристичких садржаја, што се огледа кроз могућност запослења на позицијама менаџера, саветника, организатора догађаја и слично томе.

Поред тога, знања из ловства и сродних области пружају додатне прилике у организацији и извођењу ловно-туристичких садржаја, али и осталих видова туризма у природним окружењима. Управо из ових разлога настава је избалансирана са предметима из различитих области како би пружила синтезу кључних знања. Поред теоријског знања, студенти ће стећи и практичну обуку похађајући теренску наставу и праксу, током свих година студија. Она се састоји из обилазака и рада у реномираним државним институцијама и предузећима, као и у приватном сектору. Студенти на модулу Ловни туризам имају прилике да ураде праксу у неколико истакнутих предузећа и институција које се баве ловством и заштитом природе:

Професори и асистенти на модулу Ловни туризам се помоћу бројних међународних пројеката константно усавршавају са циљем да побољшају квалитет извођења наставе. Примери таквих пројеката су:

Позивамо вас да нас запратите на друштвеним мрежама: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

А такође и да се пријавите на наш newsletter, где делимо најновије научно-популарне текстове из области у којима су наши професори и сарадници усавршавани.

За крај погледајте искуства наших студената на модулу Ловни туризам: Туризмолог, Исидора Поповић