Назив пројекта: Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas

Акроним: PRONACUL

Број пројекта: 842

Укупан буџет пројекта: 1 770 348.98 ЕУР

Почетак пројекта: 01.04.2020.

 Завршетак пројекта: 30.09.2022.

 Водећа институција: Регионална развојна агенција Засавје

Партнерске институције:

LAG EASTERN VENICE (Italija), Rijeka Tourist Board (Hrvatska), ILIA CHAMBER (Grčka), Region of Ionian Islands (Grčka), Entrepreneurship and Business Association LiNK(Босна и Херцеговина), Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (Србија), Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња (Босна и Херцеговина), Zagreb County Tourist Board (Хрватска), Општина Рашка (Србија), Metropolitan City of Bologna (Италија), Centre for the promotion of entrepreneurship Piran Ltd (Словенија), Cultural center Zagorje ob Savi (Словенија), Public Institution „Nature Park Žumberak – Samoborsko gorje“(Хрватска)

Чланови пројекта са Универзитета у Новом Саду: др Јасмина Ђорђевић (руководилац), др Вања Павлуковић, др Игор Стаменковић, др Немања Томић, Тијана Ђорђевић

__________________________________________________________________________________________________________________

Контакт информације:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

Контакт особа: др Јасмина Ђорђевић

Емаил: jasminadjordjevicpmf@gmail.com

Телефони: +38163417167

Интернет страница пројекта: www.pronacul.adrioninterreg.eu

__________________________________________________________________________________________________________________

Опис пројекта:

PRONACUL наглашава идеју о промоцији и очувању природног и културног наслеђа и подржава развој транснационалне стратегије за заједничко промовисање подручја АДРИОН као туристичке дестинације. Партнери имају знаменитости, заштићене од стране УНЕСЦО-а или Натура 2000 или ће постати заштићене знаменитости у пилот подручјима PRONACUL-а.

Главни општи циљ PRONACUL-а је постизање нивоа капацитета за стејкхолдере у областима побољшаног управљања природним и културним наслеђем у функцији одрживог развоја туризма на АДРИОН подручју. PRONACUL -ове активности ће унети промене у тренутну ситуацију развојем нових туристичких производа, који ће партнере PRONACUL-а довести у позицију, где се природно и културно наслеђе доживљава као нови садржај. Промене ће бити направљене унапређењем управљања за очување природног и културног наслеђа у друге сврхе, које су прикладне за овај временски период и процењени развој. Ово ће бити постигнуто развојем, применом и промоцијом заједничке методологије за управљање природним и културним наслеђем на подручју Адриона засновано на партиципативном приступу стејкхолдера. Заједничка методологија биће тестирана и касније примењена у 15 пилот подручја, чија ће искуства резултирати заједничким предлогом за идентификацију регионалне руте. Активности ће бити подржане уз помоћ виртуелне коморе основане са циљем промоције заједничке методологије и њеног преноса на друге АДРИОН области. Комора ће бити саветодавно тело за све стејкхолдере у области развоја туризма, где ће региони размењивати искуства и најбоље праксе управљања природним и културним наслеђем. У циљу побољшања политика за управљање природним и културним наслеђем, заједничка методологија биће дистрибуирана креаторима политика у облику препорука за конкретне локалне, регионалне и националне политике.

 

Procurement procedure – Supply of computer with multi-touch screen for the project PRONACUL

Ref. no. 842-PRONACUL-1/IT EQUIPMENT

Date of starting tender procedure: 06.11.2020.

Potential tenderers can request tender documentation via email jasmina.djordjevic@dgt.uns.ac.rs

Pronacul Procunement procedure

INVITATION TO TENDER FOR Services related to External experts regarding Transnational Framework Analysis and Good Practice Database Establishment for the project PRONACUL

Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas; Ref. no. 842 – 23.11.2020.

Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas; Ref. no. 842 – 07.12.2020.

Promotion of natural and culturalheritage to develop sustainabletourismin protected areas; Ref. no. 842 – 15.10.2021.

Pronacul Ref. no. 842 03.12.2021.