ванредни професор

др Угљеша Станков

ugljesastankov@gmail.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 4.10.1982, Србобран.
Дипломирао је 2005. а магистрирао 2009. Докторску тезу под називом “Веб маркетинг и географски информациони системи у туризму Војводине” брани 04.11.2010. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.


Контакт:

Тел: +381 21 4852829
Е-маил-ови: ugljesastankov@gmail.com | ugljesa.stankov@dgt.uns.ac.rs
Веб сајт: www.ugljesa.in.rs
Термини консултација: погледати на www.ugljesa.in.rs


Звања:

 • 2007 – 2007. Сарадник у настави, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.
 • 2007 – 2010. Истраживач-приправник, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – Асистент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011 – 2016. Доцент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2016 – Ванредни професор. Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Област научног истраживања

 • Туризам
 • Геоинформатика
 • Интернет маркетинг
 • Посебни облици туризма

Предмети:

 • Основне студије: Информационе технологије у туризму (Т330) и Основе ГИС-а (ДГ102)
 • Мастер студије: Електронско пословање у туризму (МТ226), Примена ГИС-а у привредним, услужним делатностима и управљању инфраструктуром (МГИ511), Савремени трендови развоја геоинформатике (МГИ503)
 • Докторске студије: Савремени трендови у туризму (ДТ108)

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 1. Члан Географског друштва Војводине
 2. Члан истраживацких група за Културни туризам и Рурални туризам ДГТХ-а
 3. Члан Центра за просторне информације Војводине ПМФ-а

Пројекти:

 1. „Лесне заравни у Србији“, пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, руководилац пројекта др Јован Ромелић (2006-2010)
 2. “Студија о стању животне средине у АП Војводини – Проблеми и изазови”, Секторски притисци: Простор и становништво и Туризам. др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Анђелија Ивков-Џигурски, др Драгослав Павић, др Стеван Савић и мр Угљеша Станков. Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој (2009. година)
 3. „Презентација, промоција и активирање природних и културних садржаја Малог Стапара“. Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и Природно-математички факултет. Руководилац пројекта др Лазар Лазић. (2010. година)
 4. „ГИС спатиал аналyсис оф тоурисм ареас анд протецтед ареас“, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, Влада републике Словачке, руководиоци пројекта др Јасмина Ђорђевић и РНДр. Мицхал Клаучо (2010 и 2011. година)
 5.  “Анализа урбане климе Новог Сада и њеног утицаја на термалну комфорност становништва”, Аутономна Покрајина Војводина, Секретаријат за науку и технолошки развој – члан пројекта (2012-2013).
 6. Програм развоја туризма општине Беочин, у оквиру реализацијепројекта “Беочин – нова визија туристичке дестинације! Стварање предуслова за развој руралног туризма у општини Беочин”, финансираног у оквиру Еxцханге 3 програма ЕУ.
 7.  „Веб ГИС и геонауке“, Акредитован програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора школа – Аутор програма и реализатор (2014-2016)
 8. Water shortage hazard and adaptive water management strategies in the Hungarian – Serbian cross-border region – WAHASTRAT (ID: HUSRB/1203/121/130) – rukovodilac PP1 (2013-2014). Ukupna vrednost projekta: 630340 EU.

Признања и награде:

 • Плакета за најбоље оцењеног професора од стране студената у школској 2013/2014 на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду.
 • Награде Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школским годинама 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005. години;
 • Цертифицате – Фонд за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду у школској 2004/2005. години;
 • Диплома Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, април 2002. године;
 • Универзитетска награда за постигнут успех током студија , Универзитета у Новом Саду.

Чланства:

 • Члан је Друштва географа Војводине (подружница СГД-а)
 • Члан је Центра за просторне информације при Природно-математичком факултету
 • Члан је радних група за Географске информационе системе, Рурални туризам и Културни туризам Департмана за географију, туризам и хотелијерство.

Друго:

 • Од 2013. године саветник је за студијске програме Дипломирани географ (Модул Геоинформатичар) и Мастер географ (Модул Геоинформатичар).
 • Од 2011. до 2013. године био је члан уредништва Департману за географију, туризам и хотелијертво.
 • Од 2007. до 2014. године био је технички уредник Међународног научног часописа „Туризам“
 • 2007, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 члан је организационог одбора Међународног научног скупа „Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији“, а 2010 и Другог конгреса географа Србије.
 • Рецензент је у часописима: Acta Oeconomica, Eurepean Journal of Tourism Research, Geographica Pannonica, Savremena poljopriveda, International Scientific Journal Turizam и Зборник Департмана за геограифју, туризам и хотелијерство.
 • Предавања по позиву на Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism у периоду од 26. до 28. марта 2013.

Одабране референце

 1. Станков, У., 2007. Туристичко-географска регионализација Војводине, Први конгрес српских географа – зборник радова, Српско географско друштво, Београд, стр. 711-715
 2. Станков, У., 2007. Могућности креирања одрживог руралног туризма у Бачкој, Зборник радова Географски института „Јован Цвијић“ САНУ, стр. 251-259. УДК 911.3:380.8
 3. Stankov, U., 2007. Ecotourism – new image of Stara planina, Tourism in the New Millenium – Collected papers, Vol. 2, University Press, South-West University of Neofit Rilsky, Blagoevgrad, pg. 189-192
 4. Станков, У., Драгићевић, В., Павловић, Т., 2008. Веб сајт као промотивно средство туристичких агенција у Србији, Туризам, Департман за географију туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад
 5. Павловић, З., Станков, У., 2009. Заштита права потрошача у туризму Србије, Зборник радова са научног скупа Od Caveat emptor do Caveat venditor (Крагујевац, 7. maj 2009), str. 229-244.
 6. Dragićević, V., Kovačević, T., Stankov, U. ,2009, Examining the Experience and Behavioral Intentions of Domestic Tourists: Case Study of the Region of Vojvodina (Serbia), 4th International Scientific Conference “Planning for the Future – Learning form the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality”, USB based webpage.
 7. Stankov, U, Markovic, V, Dragicevic, V., 2009, Основе блог маркетинга за примену на страни туристичке понуде, Зборник радова Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији, Нови Сад, Природно-математички факултет, прихвацен за објављивање
 8. Stankov, U., Dragićević, V., Pavlović, T., 2009, Search Engine Visibility and Language Availability of Travel and Tourism Websites in Serbia, Turizam, Vol. 13 Issue 1, p. 58-64.
 9. Драгићевић, В., Плавша, Ј., Штетић, Ц., Станков, У., 2009, Дестинације конгресног туризма у свету и у Србији, Зборник Географског факултета, Београд, прихваћен за штампу
 10. Станков, У., Ћурчић, Н., Вукосав, С., Драгићевић, В., Павловић, Т. 2009. Tourism Websites Characteristics in a Country with Small Internet Use – Case Study of Serbia, Revista de Turism (8), in press

Библиографија

 • Погледати на Scholar.googleKobson ili knr.uns.ac.rs (APVNT broj 2820).