редовни професор

др Александра Драгин

aleksandra.dragin@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 18.12.1976. Нови Сад
Дипломирала је 2003., а магистрирала 2005., а докторску тезу под називом Међународна крстарења Коридором 7 и наутички туризам Србије брани 2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ, Нови Сад.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2835

емаил: aleksandra.dragin@dgt.uns.ac.rs | sadragin@gmail.com

Консултације: четвртак: 11:00-13:00ч – кабинет 6


Звања:

Сва звања стекла је на Департману за географију, туризам и хотелијерство (ПМФ, УНС):

 • редовни професор (1.10.2018-)
 • ванредни професор (1.10.2013-30.09.2018.)
 • доцет (1.12.2008-30.09.2013)
 • асистент (5.6.2006-30.11.2008)

Област научног истраживања

 • Туризам (културне димензије и комуникација у туризму, демографске транзиције и развој туризма, селективни облици туризма, пословна етика и ЦСР)

Предмети:

 • Основне студије: Култура и комуникација у туризму, Селективни облици туризма, Наутички туризам, Интернет у настави географије
 • Мастер студије: Етика у туризму и корпоративна друштвена одговорност
 • Докторске студије: Утицај демографских трендова на развој туризма

Остале важне информације

Страни језици: енглески, руски


Пројекти:

 • Међународни пројекат INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0026 – PALMCULTURE – Culture on the Palm (Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület – Eurotender (Segedin) i Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet), 2018-2019 (12 meseci) – dr Aleksandra Dragin koordinator projekta za Srbiju.
 • Међународни пројекат  INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0204 – WATERTOUR – Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (University of Szeged – Szegedi Tudomanyegyetem (Mađarska) и Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет), 2018-2019 (12 месеци) – др Александра Драгин координатор пројекта за Србију.
 • Међународни пројекат ERASMUS+ (Јачање капацитета у високом образовању): “Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану – изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом – CULTURWB”, 2016-2019, координаторски пројекат Природно-математички факултет (Департман за географију, туризам и хотелијерство Универзитета у Новом Саду из програма ЕU ERASMUS+ / у конзорцијуму учествује још 12 институција из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Аустрије, Холандије и Немачке. Др Александра Драгин је предавач на интердисциплинарном програму целоживотног учења у области туризма, на курсу “Интерцултурал Цоммуницатион / Интеркултурална комуникација”(ЛЛЛ курс је одржан 08.12.2017. године – ПМФ, УНС) и на мастер програму (почетак школска 2018/19 године).
 • Република Србија – Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат зависоко образовање и научно-истраживачку делатност (Програма 0201 – Развој науке и технологије, Програмска активност 1012 – Подршка развоју научно истраживачке делатаности, функционална класификација 140 – Основно истраживање, позиција 531, економска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета, пројекат под називом „Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја“, број 114-451- 2080/2016-01, за финансирање/суфинансирања пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине за пројектни циклус 2016-2019. године – др Александра Драгин члан пројекта.
 • Република Србија – Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат зависоко образовање и научно-истраживачку делатност: „Ефекти развоја туризма у руралним срединама“, број 142-451-3683/2017-01/02, краткорочни пројекат од интереса… 20.11.2017-20.11.2018. године – др Александра Драгин члан пројекта.
 • Просторни план АП Војводине 2010-2020 – Експертиза туризам. Републичка агенција за просторно планирање, Покрајински секретаријат за архитектуру урбанизам и градитељство (АПВ), Покрајински завод за урбанизам и Универзитет у Новом Саду (2010) – др Александра Драгин члан пројекта.
 • Укључена пројекат: Мастер план одрживог развоја Фрушке горе 2012-2022. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Универзитет у Новом Саду (2012) – др Александра Драгин рецензент.
 • „Истраживање ставова пољопривредних произвођача у Сремском управном округу о могућностима пласирања домаћих производа на домаће туристичко тржиште“ , бр. 104-401-3159/2014-01. Аутономна Покрајина Војводине – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Природно-математички факултет – Департман за географију, туризам и хотелијерство (УНС), 2014/15 – др Александра Драгин члан пројекта.
 • „Званични подаци у туризму – могућност примене и значај коришћење“ (трансфер знања у привреду – едукација запослених у туристичким организацијама Војводине). Туристичка организација Војводине; Универзитет у Новом Саду (Природно-математички факултет и Универзитетски центар за примењену статистику); Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова АПВ-а (Сектор за туризам и регионално-привредну сарадњу). Едукација реализована у 2013. и 2014. години.др Александра Драгин коаутор и предавач на курсу.
 • „Иновације у истраживању туристичког тржишта“ – Завод за унапређивање образовања и васпитања (Програм сталног стручног усавршавања за школску 2014/2015. и 2015/16. годину Каталошки број програма: 621; шифра за пријаву обуке: Г21ЦХ6) –др Александра Драгин аутор, руководилац и реализатор програма.
 • „Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја” – Завод за унапређивање образовања и васпитања (Програм сталног стручног усавршавања за школску 2014/2015. и 2015/16. годину Каталошки број програма: 621; шифра за пријаву обуке: Г21ЦХ6) –др Александра Драгинпредавач,модератор програма.
 • др Александра Драгин је ауторКодекса пословне етике (хотел „Премиер Аqуа”, Врдник) (2013).
 • ЕлаборатНаутичко-туристичкицентар „МаринаШтранд”. ЈКП „Градскозеленило” (2013) – др Александра Драгин коаутор.
 • “Упознајте свет око себе путем интернета – нова технологија учења у основним и средњим школама” – програм Завода за унапређивање образовања и васпитања – стално стручно усавршавање наставника за школску 2011/2012. годину – др Александра Драгин аутор, руководилац и реализатор.
 • „Презентација, промоција и активирање природних и културних садржаја Малог Стапара“, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и Природно-математички факултет (2010), др Александра Драгин члан пројекта.
 • “Стратегија развоја туризма општине Оџаци”(Природно-математички факултет – Департман за географију, туризам и хотелијерство и Туристичка организација Оџака), др Александра Драгин члан пројекта.
 • „Интерактивна настава-савремена настава географије“, Републички програм, Остало, бр. пројекта: 151/09, 2009-2010, др Александра Драгин предавач, модератор.
 • „Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната“, Програм од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. пројекта: 114-451-0719/2009-01, 2008-2009, др Александра Драгин члан пројекта, експерт.
 • „Фолклорно наслеђе у туризму Срема“, Програм од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. пројекта: 106-451-02206, 2008, др Александра Драгин члан пројекта, експерт.
 • „Фолклорно наслеђе у туризму Бачке“, Програм од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. пројекта: 106-451-03052/06, 2007, др Александра Драгин члан пројекта, експерт.
 • „ГИС, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање 1“, Републички програм, Остало, бр. пројекта: 100/07, 2007-2008, др Александра Драгин предавач, модератор.
 • „Фолклорно наслеђе у туризму Баната“, Програм од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. пројекта: 451-02007/2006, 2006, др Александра Драгин члан пројекта, експерт.
 • „Демографске транзиције у Србији“, Републички програм, Основна истраживања, бр. пројекта: 146017, 2005-2010, др Александра Драгин секретар пројекта и истраживач.
 • „Гис, мултимедија и интернет у функцији едукације наставника за квалитетније образовање“, Републички програм, Остало, бр. пројекта: 292/03, 2003-2004, др Александра Драгин предавач, модератор.

Остала релевантна запослења и активности:

 • Члан је Комисије за доношење стандарда из области Туризма и сродних услуга при Институту за стандардизацију Србије, у оквиру Међународне комисије за стандардизацију у туризму и услуга у туризму ИСО/ТЦ 228 (2006- ).
 • Члан је Радне групе за статистичка истраживања у оквиру Националног савета за туризам РС (2016- )
 • Технички уредник међународног научног часописа„Геограпхица Панноница“ (2016- ) http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica.html
 • Autor/koautor je 157 referenci: 144 naučna rada (8 sa impakt faktorom kategorije M21a-M23), 7 monografija, 2 udžbenika i 2 priručnika) – 47 kao jedini autor ili prvi koautor.
 • До сада је била у комисији за израду и одбрану 289 дипломских и мастер радова и 5 докторских дисертација, од чега је под њеним менторством одбрањено 47 дипломских, 37 мастер радова и 3 доктората.
 • Члан је МЕНСЕ Србије (2004- ).
 • Члан је Скупштине Матице Српске (2005- ).
 • Члан је Географског друштва Војводине (2005- ).
 • Члан научног одбора међународног научног скупа 3rd International Tourism and Hospitality Management Conference – ITHMC 2017. Univerzitet u Sarajevu (BiH) Akdeniz University, Kocaeli University i Muğla Sıtkı Koçman University (Turska) i Univerzitet u Novom Sadu (Srbija). https://www.ithmc.com/sites/default/files/ithmc_2017_abstract_book_v2.pdf
 • Пленарни панел предавач по позиву на међународном научном скупу ICESOS 18: Contemporary Trends in Tourism and Hospitality Industry in the Balkan Region. International Burch University, 10-12. maj 2018, Sarajevo. https://icesos.ibu.edu.ba/
 • Гостујући предавач на Волга државном факултету за физичку културу, спорт и туризам из Казања, Русија (Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism in Kazan, Russian Federation), april 2018.
 • Члан је комисије за еквиваленцију предмета студијског програма основних студија из туризма ДГТХ/ПМФ (2017- ).
 • Као једини представник науке била је члан Савета за туризам у АПВ-у (Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова) (2013-2015).
 • Била је члануредништва свих издања Департмана за географију, туризам и хотелијерство (ПМФ, УНС) (2013-2015).
 • У матичној кући била је руководилац студијског програма Мастер туризмолог, саветник на мастер студијама (Мастер менаџер), саветник за студенте на докторским студијама (гео-науке: туризам) и саветник за иностраног студента на докторским студијима (гео-науке).
 • Један од руководилаца Маркетинг тима ПМФ-а (2005-2007).
 • Била је члан Научно-наставног већа ПМФ-а (2007/08).
 • “Новосадски сајам” А.Д. је ангажује као секретара Комисије за оцену квалитета кондиторских производа (март 2004) и као техничког секретара Комисије за оцену квалитета угоститељско-туристичких објеката и услуга (октобар 2004).
 • У школској 2003/04. години ангажована је као члан Организационог одбора у оквиру међународног скупа “Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији”, Природно-математички факултет – Департман за географију, туризам и хотелијерство (Нови Сад).

Одабране референце

 1. Prema Google Scholar: 298 citiranost, h index 10 (02/02/2018)
  1. Dragin, A., Đurđev, B., Armenski, T., Jovanović, T., Pavić, D., Ivkov-Džigurski, A. Košić, K., Favro, S. (2014): Analysis of the Labor Force Composition on Cruisers: the Danube Through Central and Southeast Europe. Journal of Transport Geography, 39, 62-72. ISSN: 0966-6923, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.06.013 M21a
  2. Jovanović, T., Dragin, A., Armenski, T., Pavić, D., Davidović, N. (2013): What demotivates the tourist? Constraining factors of nautical tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (8), 858–872. ISSN: 1540-6306 DOI: 10.1080/10548408.2013.835679 M21
  3. Blešić, I. Dragin, A., Marković, J., Čerović, S., Đeri, L. (2014): Relationships among Shopping Quality and Corporate Social Responsibility of Shopping Centers and Consumer Satisfaction: Case from Novi Sad (Serbia). Amfiteatru Economic, 35, 415-429. ISSN 1582-9146 M22
  4. Đeri, L., Armenski, T., Jovanović, T., Dragin, A. (2014): How income infuences the choice of tourism destination? Acta Oeconomica, 64 (2), 219–237. ISSN: 0001-6373 DOI: 10.1556/AOecon.64.2014.2.5 M22
  5. Dragin A. S., Jovičić D., Bošković D. (2010): Economic Impact of Cruise Tourism Along the Pan-European Corridor VII, Economic Research – Ekonomska istraživanja, 23 (4), 127-141. M23
  6. Djurdjev B. S., Arsenović D., Dragin A. (2010): Contemporary problems in studying population of Vojvodina Province, Acta geographica Slovenica, 50-1. ISSN: 1581-6613 M23
  7. Ivkov-Džigurski, A., Babić, V., Dragin, A., Košić, K., Blešić, I. (2012): The Mystery of Vlach Magic in the Rural Areas of 21st century Serbia. Eastern European Countryside, 18. DOI: 10.2478/v10130-012-0004-9 M23
  8. Armenski, T., Gomezelj, D., Đurđev, B., Ćurčić, N., Dragin, A. (2012): Tourism Destination Competitiveness – Between Two Flags. Economic research, 25 (2), 485-502. ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online) DOI: 10.1080/1331677X.2012.11517519 M23
  9. Dragin, A. (2017): Cultural Bubbles Inside Tourism Space. 17the Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2017 – “New Spaces in Cultural Tourism” (1-2. September 2017). 4-5 pp, PMF.ISBN 978-86-7031-444-3http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth/2017/ctth2017ab.pdf M32
  10. Dragin, A. (2015): Kultura i komunikacija. Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (1-130). univerzitetski udžbenik
  11. Pivac, T., Dragin, A.Dragićević, V., Vasiljević, Đ. (2016): Selektivni oblici turizma – Primeri dobre prakse u svetu i stanje u Republici Srbiji, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. univerzitetski udžbenik