ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

 


Чланови истраживачке групе:

др Минучер Месарош, вандредни професор
др Угљеша Станков, редовни професор
др Владимир Марковић, редовни професор
др Милица Соларевић, ванредни професор


Контакт:

др Минучер Месарош, ванредни професор
minucer.mesaros@dgt.uns.ac.rs
тел. 021 450 602
Трг Доситеја Обрадовића 3
21000 Нови Сад


Историјат истраживања:

Група за геоинформатику се бави прикупљањем, обрадом, анализом и презентовањем геопросторних података. Истраживања се обављају у оквиру националних, регионалних и међународних пројеката. Истовремено, група пружа стручну подршку привредним субјектима и другим организацијама чије делатности непосредно или посредно зависе од употребе географских информационих система за решавање просторних проблема. У делатности групе спадају и организовање научних скупова, семинара и предавања, израда публикација, уџбеника, монографија, приручника и др.


Пројекти:

 • „Water shortage hazard and adaptive water management strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region“ – руковођење пројектом (2013-2014) (PP1) – WAHASTRAT – HUSRB_1203_121_130
 • Мерење, мониторинг, менаџмент и процена ризика од сувишних унутрашњих вода у југоисточној Мађарској и северној Србији (коришћењем даљинске детекције и инфраструктуре просторних података) – учешће на пројекту HUSRB/1002/121/088 (2012-2014)
 • Пројекат Министарства науке и технолошког развоја – учешће на пројекту  „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима“ (2010-2015) III43002
 • Пројекат Министарства науке “Лесне заравни у Србији” – учешће на пројекту
 • Министарство науке и технолошког развоја и Влада Републике Словачке, пројекат „ГИС спатиал аналyсис оф тоурисм ареас анд протецтед ареас“ – (2010-2011), учешће на пројекту
 • Акредитован програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора школа за школску 2014/2015 и 2015/2016 годину “Веб ГИС и геонауке”

Сарадња:

 • Географски факултет, Универзитет у Београду
 • Универзитет у Сегедину
 • Универзитет Матеј Бел у Банској Бистрици
 • Универзитет Сингидунум у Београду
 • Покрајински завод за заштиту природе
 • Национални парк „Фрушка гора”
 • ГДИ ГИСДАТА, Београд

Одабране референце:

 • Марковић, В., Клауцо, М., Станков, У., Јовановић, Т., Ристић, З. (2014). Evaluation of Human Imapct on the Land Cover throught Lanscape Metrics: Nature Park “Sargan – Mokra Gora” (Serbia). Annual Set the Environment Protetcton Vol. 16, pp. 52 -73.
 • Станков, У, Марковић,В., Савић, С., Долинај, Д., Пашић, М., Арсеновић, Д. (2014). Tourism Resources in Urban Heat Island: A GIS Analysis of Novi Sad, Serbia. 5th International Conference on Carography and GIS, June15-20, 2014, Riviera, Bulgaria, 559-566.
 • Јовановић, М., Павић, Д., Месарош, М., Станков, У., Пантелић, М., Арменски, Т., Долинај, Д., Попов, С., Ћосић, Ђ., Поповић, Љ., Франк, А., Црнојевић, В. (2013). Water shortage and drought monitoring in Bačka region (Vojvodina, North Serbia) – setting-up measurement stations network. Geographica Pannonica 17 (4), 114-124.
 • Клаучо, М., Грегоровá, Б., Станков, У., Марковић, В., Леменкова, П. (2013). Determination of ecological significance based on geostatistical assessment: a case study from the Slovak Natura 2000 protected area. Central European Journal of Geosciences, Volume 5, Issue 1, pp. 28-42,
 • Драгићевић, С., Mészáros, М., Дјурдјић, С., Павић, Д., Новковић, И., Тошић, Р. (2013): Vulnerability of National parks to natural hazards in the Serbian Danube region, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 22, No 4
 • van Leeuwen, B., Henits, L., Mészáros, M., Tobak, Z., Szatmári, J., Pavić, D., Savić, S., Dolinaj, D. (2013): Classification Methods for Inland Excess Water Modeling. Journal of Environmental Geography, Vol 6, No 1-2, pp 1-8
 • Klauco, M., Weis, K., Stankov, U., Marković, V., Arsenović, D. (2012). Ecological Significance of Land-Cover Based on Interpretation of Human-Tourism Impact. A Case from Two Different Protected Areas (Slovakia and Serbia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 7, No. 3, pp. 231 – 246.
 • Јовановић, В., Ђурђев, Б., Срдић, З., Станков, У. (2012). Географски информациони системи, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет; Универзитет Сингидунум: Нови Сад, Београд.
 • Група располаже софтвером компаније Есри са лиценцама за професионални и едукативни рад, као и одговарајућим хардвером и опремом, како за рад у лабораторији, тако и за теренска истраживања.